5 (100%) (14)

Na terytorium Danii prowadzący pojazd może mieć we krwi maksymalnie 0,5 promila alkoholu. Karalne jest również usiłowanie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara (grzywna, zatrzymanie prawa jazdy lub areszt) wymierzana jest przez policję na miejscu, jeśli kierowca nie zamierza się jej poddać, sprawę kieruje się do sądu1.

JAZDA PO ALKOHOLU - ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Przy zawartości alkoholu we krwi kierowcy mieszczącej się w przedziale 0,5 – 1,2 promila, wysokość grzywny za jazdę po pijanemu jest iloczynem zawartości alkoholu we krwi zatrzymanego kierowcy liczonej w mg/l oraz wysokością netto jego miesięcznych dochodów. Pijanym kierowcom ze stażem krótszym niż 2 lata obligatoryjnie odbiera się prawo jazdy. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekroczy 1,2 promila, wymierza się mu grzywnę w wysokości jego miesięcznych dochodów netto. Kierowca z 1,2 promila lub więcej może być również ukarany aresztem nie dłuższym niż 20 dni, z możliwością zamiany na nieodpłatne wykonywanie prac społecznych2. Za ponowną jazdę po pijanemu z 1,2 promila lub więcej, kierowcy oprócz wysokiego mandatu grozi również 30 dni aresztu, a z 70 dniami pozbawienia wolności musi liczyć się ten, kto został złapany na jeździe po pijanemu po raz trzeci i kolejny3. Jazda po pijanemu związana jest z utratą prawa jazdy jest na okres od 6 miesięcy do 10 lat. Warunkiem jego odzyskania jest nie tylko upływ wyznaczonego czasu, ale i ponowne podejście do egzaminu wraz z uzyskaniem wyniku pozytywnego4. Od dnia odzyskania dokumentu biegnie 3-letni okres próbny. Podczas tych 3 lat jakiekolwiek naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkuje odebraniem prawa jazdy na okres 6 miesięcy5.

Od 1 lipca 2014 roku duńskie prawo przewiduje nie tylko odebranie prawa jazdy, ale również i konfiskatę samego pojazdu. Z utratą samochodu kierowca musi się liczyć, jeżeli znajduje się w stanie znacznego upojenia alkoholowego (tzn., jeżeli we krwi kierowcy znajdują się co najmniej 2 promile alkoholu) albo ma ponad 1,2 promila alkoholu we krwi i został zatrzymany za jazdę po alkoholu po raz kolejny w ciągu 3 lat od popełnienia tego samego wykroczenia. Konfiskacie mogą podlegać samochody zarejestrowane zarówno na terytorium Danii, jak i za granicą. Odebrany samochód zostaje zlicytowany, a dochód uzyskany z licytacji zasila skarb państwa6.

2 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 13, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

3 http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/dania/samochod/przepisy-drogowe-w-danii, dostęp 12.12.2017 r.

4http://www.kopenhaga.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/kopenhaga_dk_a_101/kodeksdrogowy/, dostęp 12.12.2017 r.

5 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

6 http://www.dw.com/pl/dania-policja-konfiskuje-samochody-pijanych-kierowców-i-wystawia-je-na-licytację/a-17642971, dostęp 12.12.2017 r.

ART 178a KK - JAZDA PO PIJANEMU POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
ZADZWOŃ!
22 270 63 01