Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co jednak, jeśli otrzymaliśmy zakaz prowadzenia, ale mimo to nadal poruszamy się pojazdem mechanicznym? Zapraszam do dzisiejszego wpisu

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu jest obecnie jednym z największych problemów na drogach. Niestety, mimo wyraźnych ostrzeżeń i kampanii informacyjnych, wielu kierowców nie przestrzega przepisu dot. prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu. Co więcej, niektórzy kierowcy, którzy zostali zatrzymani przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu, nadal próbują prowadzić samochód wbrew wydanym im sądowym zakazom.

Co oznacza art 244 kk?

Art. 244 Kodeksu karnego dotyczy niestosowania się do orzeczonych środków karnych, a konkretniej złamania zakazu prowadzenia pojazdów.

Zgodnie w wyrażonym w orzecznictwie poglądem złamać ten artykuł można w zamiarze bezpośrednim i ewentualnym. Umyślność działania sprawcy jest nierozerwalnie związana ze stanem świadomości.  Jest ona elementem składowym zarówno zamiaru bezpośredniego, jak i zamiaru ewentualnego.

Co grozi za naruszenie zakazu sądowego określonego w art 244?

W świetle art. 244 k.k. kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd wyroku, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sąd orzeka również środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.

Co grozi za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów?

Jeśli zostanie stwierdzone, że kierowca nie przestrzega orzeczonego przez sąd wyroku, zostanie mu postawiony zarzut popełnienia przestępstwa. Zgodnie z art. 244 Kodeksu Karnego, taka osoba może zostać skazana na karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Jeśli kierowca został skazany za jazdę pod wpływem alkoholu (art 178a kodeksu karnego), a następnie nałożono na niego zakaz używania pojazdów jako kierowca, nie przestrzeganie orzeczonego zakazu jest szczególnie niebezpieczne. Oznacza to bowiem, że kierowca nadal jest skłonny do łączenia alkoholu z prowadzeniem samochodu, co naraża na niebezpieczeństwo innych uczestników ruchu drogowego, a w skrajnych przypadkach prowadzi nawet do wypadków.

Art 244 kodeks karny – najczęściej zadawane pytania: 

Czym można jeździć na zakazie?

Osoba mająca zakaz kierowania może nadal prowadzić pojazdy niemechaniczne, takie jak rowery, łodzie wiosłowe, kajaki, statki żaglowe, szybowce czy zaprzęgi konne.

Co grozi za jazdę bez prawa jazdy po zatrzymaniu?

Jazda bez prawa jazdy po zatrzymaniu może wiązać się z grzywną do 250 zł oraz naganą. W praktyce jednak często wystawiane są mandaty o wysokości 50 zł.

Co po upływie zakazu prowadzenia pojazdów?

Po upływie zakazu, jeśli zakaz był dłuższy niż rok, konieczne jest przystąpienie ponownie do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Po zdaniu egzaminu prawa jazdy zostają przywrócone.

Czy zatrzymanie prawa jazdy to brak uprawnień?

Zatrzymanie prawa jazdy nie oznacza dożywotniego cofnięcia uprawnień. Prawo jazdy może zostać zatrzymane na okres 3 miesięcy, 6 miesięcy, roku, 3 lat czy nawet 15 lat. W skrajnych przypadkach sąd może dożywotnio zakazać prowadzenia pojazdów.

Czy policja informuje pracodawcę o zatrzymaniu prawa jazdy?

Policja nie ma obowiązku informowania pracodawcy o zatrzymaniu prawa jazdy pracownika.

Czy do wyroku sądu można jeździć samochodem?

W okresie oczekiwania na wyrok sądu, jeśli nie ma jeszcze orzeczonego zakazu, można prowadzić samochód, mimo braku posiadania dokumentu prawa jazdy.

 

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń