Art. 244 kk – Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą pod wpływem alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Co jednak, jeśli otrzymaliśmy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale mimo to nadal poruszamy się pojazdem mechanicznym? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

Kwestię tę reguluje art. 244 kodeksu karnego. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oprócz tego sąd zasądza również kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Należy mieć na uwadze, że przestępstwo to dotyczy trzeźwych kierujących. Jeżeli po raz drugi zdarzyło Ci się prowadzić pojazd pod wpływem alkoholu, to oprócz popełnienia przestępstwa jazdy na zakazie popełniasz przestępstwo z art. 178a § 4 kodeksu karnego, czyli tzw. recydywę jazdy po alkoholu. Konsekwencją w tym przypadku jest już dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz kara więzienia.

W przypadku zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych należy być bardzo ostrożnym, gdyż zakaz poruszania się dotyczy wszystkich pojazdów mechanicznych (chyba że w wyroku ograniczono do konkretnej kategorii). A za pojazd mechaniczny można uznać również większość pojazdów silnikowych, w tym elektrycznych.

Jazda po alkoholu – zobacz więcej

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01
Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń