kancelaria ruchu drogowego- jazda po alkoholu

Blog

Blog prowadzony przez adwokatów i ekspertów z zakresu prawa ruchu drogowego

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu

Jazda po alkoholu wiąże się z wieloma przykrymi konsekwencjami prawnymi. Jedną z nich może się okazać konieczność ponownego zdania egzaminu na prawo jazdy. Kiedy trzeba ponownie zdawać egzamin na prawo jazdy? Zapraszam! Kwestię ponownego egzaminu na…

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce?

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w…

Jazda po alkoholu na rowerze

Jazda po alkoholu na rowerze

W obecnie panującym systemie prawnym jazda rowerem pod wpływem alkoholu niestanowi przestępstwa, lecz wykroczenie. Zgodnie z art. 87 § 2 k.w ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie…

Art. 244 kk – Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Art. 244 kk – Złamanie zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą pod wpływem alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach...
Co zrobić po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu

Co zrobić po zatrzymaniu za jazdę po alkoholu

Wczoraj wieczorem postanowiłeś wypić sobie dwa piwa. Myślałeś, że po paru godzinach w twoim organizmie nie będzie już się znajdował żaden ślad alkoholu. Nad ranem zostałeś zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Twoje…

Jazda pod wpływem alkoholu - umorzenie postępowania

Jazda pod wpływem alkoholu – umorzenie postępowania

W życiu są nieraz takie sytuacje, że po prostu ma się pecha. Przykładem niech będzie sytuacja, gdy wsiadamy za kierownicę pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, by dosłownie przejechać parę metrów. W tym…

Szwecja adwokat - jazda pod wpływem

Jazda po pijanemu w Szwecji

W Szwecji, tak samo jak w Polsce, najwyższa dopuszczalna ilość alkoholu we krwi wynosi 0,2 promila, z kolei w wydychanym powietrzu zawartość alkoholu nie może przekroczyć 0,1 mg/l[1]. Szwedzkie prawo jest bezwzględne…

Jazda po alkoholu motorówką

Zakaz prowadzenia pojazdów w ruchu wodnym

Prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości jest przestępstwem określonym w art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Stan nietrzeźwości u prowadzącego pojazd mechaniczny zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu w jego krwi przekracza 0,5…

Pomoc prawna dla pijanych kierowców

Różnica między prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, a prowadzeniem pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk. W myśl art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość…

Jakie zmiany nastąpią dla kierowców w 2018 roku?

Jakie zmiany nastąpią dla kierowców w 2018 roku?

Jak zmieni się prawo dla kierowców. Za nami początek nowego roku. W ostatnich latach prawo dla kierowców zmieniało się kilkukrotnie. Jednymi z większych zmian były wprowadzenie alkolocków czy też zaostrzenie kar za…

Zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego wydany przez Sąd. Co to jest?

Zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego wydany przez Sąd. Co to jest?

Prawo karne i postępowanie karne ma kilka celów, do których zostały one powołane. Za takie podstawowe można uznać wymierzanie sprawiedliwej kary sprawcy, który nie przestrzega panujących norm oraz spowodowanie przestrzegania tych norm…

Spowodowałem wypadek po pijanemu. Czego może żądać ode mnie osoba poszkodowana?

Spowodowałem wypadek po pijanemu. Czego może żądać ode mnie osoba poszkodowana?

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu poza odpowiedzialności karną, może pociągać ze sobą również konieczność zapłaty odszkodowania lub też zadośćuczynienia osobie, która została poszkodowana w związku z popełnieniem przez ciebie przestępstwa. Odpowiedzialność cywilnoprawna może…

Art. 178a § 4 KK - Adwokat

Art. 178a § 4 kodeksu karnego – czy grozi mi surowsza kara?

Czy jeśli byłem skazany za wykroczenie jazdy po pijanemu, a następnie popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, to czy grozi mi surowsza kara z art. 178a § 4 kodeksu karnego? Sytuacja Pana…

Zakaz prowadzenia pojazdów Adwokat

Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Dla osoby, która nie ma styczności z prawem karnym na co dzień zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, o której mowa w art. 180a może wydawać…

Czy ma znaczenie to, że jedziemy po terenie prywatnym

Wykroczenie, a kwestia drogi po jakiej się poruszamy. Czy ma znaczenie to, że jedziemy po terenie prywatnym?

Dzisiaj chciałbym przedstawić wam istotną kwestię, jaka ma znaczenie przy ocenie prawnej wykroczenia jazdy po pijanemu. Oprócz takich kwestii jak ilość alkoholu we krwi, poruszanie się pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem, czy też ustalenie…

Pojazd Mechaniczny w przestępstwie jazdy po pijanemu.

Pojazd Mechaniczny w przestępstwie jazdy po pijanemu.

Zgodnie z artykułem 178a § 1 kodeksu karnego, który normuje przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, czyli potocznie mówiąc jazdę po pijanemu, popełnia przestępstwo ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny. Jak należy rozumieć definicję…

Po jakim czasie mogę złożyć wniosek o alkolocka ?

Po jakim czasie mogę złożyć wniosek o alkolocka ?

W ostatnich latach w przepisach związanych z poruszaniem się po drodze nastąpiło wiele większych lub mniejszych zmian. Jedna z najważniejszych nastąpiła w dniu 17 maja 2015 roku, kiedy to weszła w życie ustawa,…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1….

Jazda po alkoholu Portugalia

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19…

Jazda po alkoholu Irlandia

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila…

Jazda po alkoholu Grecja

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż…

Jazda po alkoholu Finlandia

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z…

Jazda po alkoholu Czechy

Jazda po alkoholu Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0%. Oznacza to, że prowadzenie pojazdów po wypiciu nawet najmniejszej możliwej dawki alkoholu stanowi przestępstwo 1. Za jazdę po pijanemu w…

Jazda po alkoholu w Czarnogórze

Jazda po alkoholu w Czarnogórze

Najwyższa dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,3 promila. Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się od 0,31 do 0,5 promila alkoholu, musi on liczyć się z mandatem w wysokości do…

Jazda po alkoholu w Belgii

Jazda po alkoholu w Belgii

W Belgii dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi nieprzekraczającą 0,5 promila. Za prowadzenie pojazdu z od 0,5 do 0,8 promila alkoholu we krwi grozi mandat w wysokości 175 euro….

Jazda po alkoholu na motorze, skuterze lub rowerze - konsekwencje

Jazda po alkoholu na motorze, skuterze lub rowerze – konsekwencje

Czy nie zastanawiałeś się kiedyś, jak wygląda sytuacja prawna osoby, która po zakrapianej imprezie postanowiła wrócić do domu rowerem? Czy przestępstwo jazdy po pijanemu dotyczy również rowerów? Ewentualnie, czy jest różnica czy jedziemy…

Jazda bez uprawnień - Adwokat

Jazda po alkoholu bez uprawnień

Prowadzenie pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu bez stosownych uprawnień wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z art. 94 § 1 k.w., pod warunkiem, że osoba ta nie posiadała…

Spowodowałem katastrofę lub wypadek po alkoholu. Co mi za to może grozić?

Spowodowałem katastrofę lub wypadek po alkoholu. Co mi za to może grozić?

Artykuł 173 kodeksu karnego reguluje kwestię popełnienia tak zwanego przestępstwa spowodowania katastrofy w komunikacji. Za podstawowy typ tego przestępstwa przewiduje się karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Należy mieć…

Usiłowanie jazdy pod wpływem alkoholu. Czy jeśli tylko usiłowałem prowadzić po pijanemu, to popełniam wykroczenie?

Usiłowanie jazdy pod wpływem alkoholu. Czy jeśli tylko usiłowałem prowadzić po pijanemu, to popełniam wykroczenie?

Stefan świetnie bawił się na imprezie. Szalał całą noc, a alkohol lał się strumieniami. Noc się skończyła, o on musiał wrócić do domu. „Świetnie” się czuł, więc postanowił o własnych siłach wrócić samochodem…

Niemcy- jazda po alkoholu konsekwencje

Jazda po alkoholu w Niemczech

W Niemczech ogólna granica dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy jest wyższa niż w Polsce i wynosi 0,5 promila (w Polsce jest równa 0,2 promila). Od tej zasady jest jednak wyjątek –…

Litwa - jazda po alkoholu kary

Jazda po pijanemu na Litwie

Na Litwie maksymalna dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,4 promila. Kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata obowiązuje limit 0,0 promila. Całkowita trzeźwość wymagana jest również od prowadzących…

Jazda po wpływem alkoholu w Hiszpanii - konsekwencje

Jazda po alkoholu w Hiszpanii

W Hiszpanii dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila lub ilość alkoholu w wydychanym przez nią powietrzu nie może przekroczyć 0,25 mg/l. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków,…

Jazda po alkoholu Dania

Jazda po pijanemu w Danii

Na terytorium Danii prowadzący pojazd może mieć we krwi maksymalnie 0,5 promila alkoholu. Karalne jest również usiłowanie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara (grzywna, zatrzymanie prawa jazdy lub areszt) wymierzana jest przez…

Jazda po pijanemu konsekwencje

Jazda po alkoholu 2019 – Co grozi za jazdę po alkoholu?

Z całą pewnością nie odkryję ameryki, jeśli stwierdzę, że lepiej nie jeździć pod wpływem alkoholu. Jednakże co w sytuacji, gdy jechałeś na podwójnym gazie i zostałeś zatrzymany przez policję? W tym artykule...
Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Na pewno wiele razy słyszałeś o sytuacji, w której komuś zostało zatrzymane/ zabrane prawo jazdy. Obowiązek zatrzymania prawa jazdy dotyczy nie tylko osób, które przekroczyły prędkość o ponad 50km/h, ale również, a…

Czynność przesłuchania

Czynność przesłuchania

Czynność przesłuchania należy do podstawowych czynności postępowania przygotowawczego. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych czynności organu prowadzącego postępowanie. Warto już na tym etapie skorzystać z usług profesjonalnego obrońcy. Podczas tej czynności może…

Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk

Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk

Każda kontrola dokonywana przez Policję jest w pewien sposób stresująca. W momencie, gdy kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości dochodzą konsekwencje prawne tego zdarzenia (zobacz: Jazda po alkoholu). Niejednokrotnie pod wpływem…

art. 178a kk - Jazda po alkoholu

Ponowne popełnienie przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego

Dla większości osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości dolegliwości związane z postępowaniem oraz orzeczoną karą są wystarczające, aby więcej nie wsiąść pijanym „za kółko”. Orzeczonej karze często towarzyszy również ostracyzm,…

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń