JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Czy jeśli byłem skazany za wykroczenie jazdy po pijanemu, a następnie popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, to czy grozi mi surowsza kara z art. 178a § 4 kodeksu karnego?

Sytuacja Pana Andrzeja wygląda następująco. Pan Andrzej niedawno popełnił wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Jest to czyn, w którym kierowca prowadzi pojazd mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Sąd wymierzył za ten czyn karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Historia jednak na tym się nie skończyła. Pan Andrzej w niedługim czasie ponownie wsiadł za kierownicę pojazdu będąc pijanym. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego, tj. recydywa w prowadzeniu jazdy po pijanemu. Dla przypomnienia, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ale czy organy dochodzeniowe słusznie oskarżyły Pana Andrzeja o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego? Na to pytanie odpowiada niedawny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze II KK 80/17.
W uzasadnieniu do powyższego wyroku Sąd uznał, że Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi okoliczności kwalifikującej, o której mowa w art. 178a § 4 k.k. Ponadto stwierdził, że jednoznaczne brzmienie przepisu art. 178a § 4 k.k., który umożliwia wymierzenie surowszej sankcji karnej, nie pozostawia wątpliwości, że okolicznością kwalifikującą jest wcześniejsze prawomocne skazanie w warunkach art. 178a § 1 k.k. lub za przestępstwo z art. 173, 174, 177 lub 355 § 2 k.k. popełnione wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto do takich okoliczności należy dopuszczenie się przestępstwa opisanego w art. 178a § 4 k.k. w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi natomiast okoliczności kwalifikującej.

Art. 178a § 1 – jazda pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym

Oznacza to, że Pan Andrzej nie może być sądzony za popełnienie recydywy jazdy po pijanemu. Mimo tego nie może on się zbytnio cieszyć, gdyż i tak ciąży nad nim widmo skazania za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, czyli jazdę pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Za czyn ten grozi mu nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

ART 178a KK - JAZDA PO PIJANEMU POMOC PRAWNA
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01