Art. 178a § 4 kodeksu karnego – czy grozi mi surowsza kara?

Czy jeśli byłem skazany za wykroczenie jazdy po pijanemu, a następnie popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, to czy grozi mi surowsza kara z art. 178a § 4 kodeksu karnego?

Sytuacja Pana Andrzeja wygląda następująco. Pan Andrzej niedawno popełnił wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Jest to czyn, w którym kierowca prowadzi pojazd mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Jazda po alkoholu skończyła się dla pana Andrzeja wymierzeniem przez sąd kary grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Historia jednak na tym się nie skończyła. Pan Andrzej w niedługim czasie ponownie wsiadł za kierownicę pojazdu będąc pijanym. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego, tj. recydywa jazdy po pijanemu. Dla przypomnienia, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ale czy organy dochodzeniowe słusznie oskarżyły Pana Andrzeja o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego? Na to pytanie odpowiada niedawny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze II KK 80/17.

W uzasadnieniu do powyższego wyroku Sąd uznał, że Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi okoliczności kwalifikującej, o której mowa w art. 178a § 4 k.k. Ponadto stwierdził, że jednoznaczne brzmienie przepisu art. 178a § 4 k.k., który umożliwia wymierzenie surowszej sankcji karnej, nie pozostawia wątpliwości, że okolicznością kwalifikującą jest wcześniejsze prawomocne skazanie w warunkach art. 178a § 1 k.k. lub za przestępstwo z art. 173, 174, 177 lub 355 § 2 k.k. popełnione wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto do takich okoliczności należy dopuszczenie się przestępstwa opisanego w art. 178a § 4 k.k. w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi natomiast okoliczności kwalifikującej.

Art. 178a § 1 – jazda pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym

Oznacza to, że Pan Andrzej nie może być sądzony za popełnienie recydywy jazdy po pijanemu. Mimo tego nie może on się zbytnio cieszyć, gdyż i tak ciąży nad nim widmo skazania za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, czyli jazdę pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Za czyn ten grozi mu nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

 Art. 178a kk nowelizacja

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób:

Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

  • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
    podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • §  2. (uchylony).
  • §  3. (uchylony).
  • §  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy jednak przepis ten wyglądał tak samo od początków kodeksu karnego? Otóż nie. Przestępstwo to pojawiło się dopiero w dwutysięcznym roku i wyglądało w następujący sposób:

Art.  178a.

  • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • §  2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • §  3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Rdzeń przestępstwa pozostał niezmieniony. Jeśli w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym prowadziłeś pojazd mechaniczny będąc w stanie nietrzeźwości- popełniłeś przestępstwo. W pozostałych paragrafach widać jednak duże zmiany. W pierwszych wersjach ustawy karnej było również prowadzenie innego pojazdu niż pojazd mechaniczny. Przepis ten dotykał najbardziej rowerzystów, gdyż według tego przepisu popełniali oni przestępstwo.

Sąd ponadto w tamtej wersji ustawy miał możliwość podania informacji do publicznej wiadomości. Ustawa nie przewidywała również tzw. Recydywy jazdy pod wpływem alkoholu. Recydywa pojawiła się dopiero w nowelizacji z 2010 roku. W międzyczasie w 2005 roku ustawodawca wykreślił przepis o możliwości podania wyroku do publicznej informacji.

Ostatnie nowelizacje dotyczyły poruszania się w stanie nietrzeźwości innymi pojazdami, by i tak na końcu w 2013 roku sejm zadecydował o wykreśleniu tego paragrafu z kodeksu karnego. Obecnie czyn ten jest wykroczeniem.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Stan po spożyciu alkoholu

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości? Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3   Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie…

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Zostałem złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Co teraz z moim prawem jazdy? W sytuacji, w której złapano Cię na gorącym uczynku jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w sytuacji w której nie zostałeś/-aś złapana na gorącym uczynku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że dopuściłeś/-aś się takiego czynu policja…

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków – art. 178a k.k. W stosunku do jazdy pod wpływem narkotyków stosuje się dokładnie ten sam przepis co do jazdy pod wpływem alkoholu, a więc art. 178 a k.k. Art. 178a k.k. stanowi w § 1. że: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń