Art. 178a § 4 kodeksu karnego – czy grozi mi surowsza kara?

Czy jeśli byłem skazany za wykroczenie jazdy po pijanemu, a następnie popełniłem przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, to czy grozi mi surowsza kara z art. 178a § 4 kodeksu karnego?

Sytuacja Pana Andrzeja wygląda następująco. Pan Andrzej niedawno popełnił wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Jest to czyn, w którym kierowca prowadzi pojazd mając we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu. Sąd wymierzył za ten czyn karę grzywny oraz zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy. Historia jednak na tym się nie skończyła. Pan Andrzej w niedługim czasie ponownie wsiadł za kierownicę pojazdu będąc pijanym. Został oskarżony o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego, tj. recydywa w prowadzeniu jazdy po pijanemu. Dla przypomnienia, jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ale czy organy dochodzeniowe słusznie oskarżyły Pana Andrzeja o popełnienie przestępstwa z art. 178a § 4 kodeksu karnego? Na to pytanie odpowiada niedawny wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 kwietnia 2017 roku w sprawie o sygnaturze II KK 80/17.
W uzasadnieniu do powyższego wyroku Sąd uznał, że Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi okoliczności kwalifikującej, o której mowa w art. 178a § 4 k.k. Ponadto stwierdził, że jednoznaczne brzmienie przepisu art. 178a § 4 k.k., który umożliwia wymierzenie surowszej sankcji karnej, nie pozostawia wątpliwości, że okolicznością kwalifikującą jest wcześniejsze prawomocne skazanie w warunkach art. 178a § 1 k.k. lub za przestępstwo z art. 173, 174, 177 lub 355 § 2 k.k. popełnione wstanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Ponadto do takich okoliczności należy dopuszczenie się przestępstwa opisanego w art. 178a § 4 k.k. w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Skazanie za wykroczenie i wymierzenie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych nie stanowi natomiast okoliczności kwalifikującej.

Art. 178a § 1 – jazda pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym

Oznacza to, że Pan Andrzej nie może być sądzony za popełnienie recydywy jazdy po pijanemu. Mimo tego nie może on się zbytnio cieszyć, gdyż i tak ciąży nad nim widmo skazania za popełnienie przestępstwa z art. 178a § 1 kodeksu karnego, czyli jazdę pod wpływem alkoholu pojazdem mechanicznym. Za czyn ten grozi mu nawet pozbawienie wolności do lat dwóch.

 Art. 178a kk nowelizacja

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób:

Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

  • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
    podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • §  2. (uchylony).
  • §  3. (uchylony).
  • §  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy jednak przepis ten wyglądał tak samo od początków kodeksu karnego? Otóż nie. Przestępstwo to pojawiło się dopiero w dwutysięcznym roku i wyglądało w następujący sposób:

Art.  178a.

  • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  • §  2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
  • §  3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Rdzeń przestępstwa pozostał niezmieniony. Jeśli w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym prowadziłeś pojazd mechaniczny będąc w stanie nietrzeźwości- popełniłeś przestępstwo. W pozostałych paragrafach widać jednak duże zmiany. W pierwszych wersjach ustawy karnej było również prowadzenie innego pojazdu niż pojazd mechaniczny. Przepis ten dotykał najbardziej rowerzystów, gdyż według tego przepisu popełniali oni przestępstwo.

Sąd ponadto w tamtej wersji ustawy miał możliwość podania informacji do publicznej wiadomości. Ustawa nie przewidywała również tzw. Recydywy jazdy pod wpływem alkoholu. Recydywa pojawiła się dopiero w nowelizacji z 2010 roku. W międzyczasie w 2005 roku ustawodawca wykreślił przepis o możliwości podania wyroku do publicznej informacji.
Ostatnie nowelizacje dotyczyły poruszania się w stanie nietrzeźwości innymi pojazdami, by i tak na końcu w 2013 roku sejm zadecydował o wykreśleniu tego paragrafu z kodeksu karnego. Obecnie czyn ten jest wykroczeniem.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń