Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk

Każda kontrola dokonywana przez Policję jest w pewien sposób stresująca. W momencie, gdy kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości dochodzą konsekwencje prawne tego zdarzenia (zobacz: Jazda po alkoholu). Niejednokrotnie pod wpływem emocji ulegamy presji funkcjonariuszy Policji, aby poddać się dobrowolnie karze.

Sytuacja ta jest korzystna dla funkcjonariuszy Policji, jednak niejednokrotnie niekoniecznie dla oskarżonego.
Zgodnie z art. 335 kpk prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną
osiągnięte.

Proponowana kara w świetle orzecznictwa sądowego zwykle jest podobna do tej, jaką oskarżony by uzyskał po przeprowadzeniu postępowania sądowego. Niekiedy jednak jest zbyt surowa. Sytuacja kierowcy jest natomiast zgoła odmienna. Wyrażając zgodę na orzeczenie kary bez przeprowadzania rozprawy oskarżony rezygnuje niejako z prawa do obrony i możliwości podważenia zebranego materiału dowodowego (Zobacz też: Przesłuchanie).

Może okazać się, że zebrany materiał nie dawał podstaw do wystosowania zarzutów, albo z innych powodów skazanie by nie nastąpiło. Ponadto szybko dochodzi do uprawomocnienia się orzeczenia, co może być niekorzystne z punktu widzenia interesów oskarżonego. Należy pamiętać, że zgodę na dobrowolne poddanie się karze można cofnąć najpóźniej na posiedzeniu, którego przedmiotem jest rozpatrzenie wniosku.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń