Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art. 87 zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać pojawiają się tutaj dwa pojęcia, czyli stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu. To one mają decydujące znaczenie dla dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi w Polsce. Jaka tak naprawdę jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

W powyżej przytoczonych artykułach brak jest jednoznacznie określonych ilości alkoholu. Rozwinięcie definicji nietrzeźwości oraz stanu po użyciu alkoholu zostały uregulowane w art. 115 kodeksu karnego oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tym pierwszym stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Oznacza to, że z przestępstwem mamy do czynienia, gdy stężenie alkoholu przekroczy 0,5 promila. Jeśli we krwi mamy między 0,2 do 0,5 promila, to mamy do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Poniżej progu 0,2 nie popełniamy żadnego czynu zabronionego, co oznacza, że jazda z takim stężeniem jest legalna.

Odpowiadając wiec na zadane w tytule pytanie można stwierdzić, że dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce wynosi max 0,19 promila. Należy podkreślić, że granica między wykroczeniem a przestępstwem jest cienka, a konsekwencje znacznie poważniejsze. Przede wszystkim w przypadku wykroczenia grozi nam od 6 miesięcy do 3 lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W przypadku przestępstwa granica ta znacząco rośnie, gdyż będzie się mieścić między trzema a piętnastoma latami.

Obowiązkiem każdego kierowcy jest zadbanie o to, aby poziom bezpieczeństwa dla niego samego, a także dla innych uczestników ruchu drogowego był jak najwyższy. Jednakże, aby możliwe było spełnienie tego wymogu, sprawność fizyczna oraz umysłowa takiego kierowcy musi być na optymalnym poziomie. Spożycie alkoholu w bardzo dużym stopniu osłabia jego sprawność umysłową, sprawiając, że spada również jego szybkość reakcji na wydarzenia, mające miejsce na drodze. Jazda pod wpływem alkoholu co roku przekłada się na spory odsetek wszystkich wypadków. W tym artykule odpowiemy sobie na pytanie, czy istnieje dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce, która pozwala na legalne kierowanie pojazdem. Jeśli tak, to ile ona wynosi? Sprawdzimy również, jak na tle Polski, wypadają w tej kwestii inne państwa europejskie.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce?

Na temat tego, jaka ilość alkoholu we krwi pozwala na kierowanie pojazdem mechanicznym, krąży wiele różnych opinii. Ustawa jasno wskazuje, że maksymalny poziom alkoholu we krwi powinien oscylować w granicy 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że kierowca nie może mieć więcej niż 0,2 promila we krwi. W praktyce oznacza to, że już wypicie jednego piwa spowoduje, że wartość ta zostanie przekroczona. Jeżeli dojdzie do badania alkomatem i dany kierowca będzie miał od 0,2 do 0,5 promila we krwi, zostanie to uznane za wykroczenie. Wynik powyżej wartości 0,5 promila we krwi, zostanie z kolei uznany za przestępstwo. Oznaczać on będzie bowiem, że kierowca prowadził swój pojazd w stanie nietrzeźwości. Musi on jednak pamiętać, że jazda po alkoholu to nie tylko konsekwencje prawne, ale również poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ryzyko wypadku zwiększa się kilkukrotnie w takim przypadku. Dlatego, mimo że limit w Polsce został ustalony na 0,2 promila, najlepiej jest wsiąść za kółko dopiero wtedy, gdy alkomat wskaże dokładnie wartość 0,00.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Europie

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi może się różnić w zależności od państwa. Jedne podchodzą do tego tematu bardziej ulgowo, z kolei drugie nakładają bardzo surowe ograniczenia na kierowców. Bardzo podobny limit jak w Polsce obowiązuje w krajach skandynawskich jak: Norwegia, Dania i Szwecja. Bardziej łaskawe spojrzenie na ten problem mają takie państwa jak: Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy, w których dopuszczalny poziom nie może przekroczyć 0,5 promila. Najbardziej wyróżnia się jednak Wielka Brytania, w której limit został ustalony na aż 0,8 promila. Istnieją również takie państwa, które mają bardziej restrykcyjne podejście do tego tematu i niezwykle surowo traktują jazdę pod wpływem alkoholu. Do takich państw trzeba zaliczyć m.in.: Czechy oraz Węgry, gdzie kierowca nie może mieć w trakcie badania alkomatem jakiegokolwiek śladu spożycia alkoholu w swoim organizmie.

Jak wyliczyć ilość promili we krwi?

Nie każdy posiada w swoim domu alkomat, dzięki któremu może szybko sprawdzić ilość alkoholu we krwi. Istnieje jednak specjalny wzór, który pozwala samodzielnie to policzyć. Trzeba jednak pamiętać o tym, że duże znaczenie na tempo wchłaniania alkoholu ma stan organizmu danego człowieka. Nie bez znaczenia jest także płeć, wzrost i waga. Jak jednak prezentuje się ten specjalny wzór, który pozwala obliczyć ilość alkoholu we krwi? Wygląda on następująco: ilość wypitego alkoholu w gramach dzielona przez masę ciała w kilogramach pomnożoną przez stały współczynnik, który dla kobiet wynosi 0,6, a dla mężczyzn 0,7. Wynik tego obliczenia daje odpowiedź na pytanie, ile promili może mieć dana osoba we krwi. Przykładowo mężczyzna, który waży 80 kg, po wypiciu 2,8 litrów piwa będzie miał we krwi 2 promile alkoholu. W przypadku kobiety, która waży 20 kg mniej, wystarczy 1,8 litrów piwa, aby ilość promili we krwi była na takim samym poziomie. 2 promile to wartość już na tyle duża, że powoduje mnóstwo różnych negatywnych skutków u danej osoby. Sprawia, że człowiek traci zdolność do logicznego myślenia oraz płynnego mówienia. Serce zaczyna mu pracować szybciej i wzrasta ciśnienie krwi. Trudno jest zachować koncentrację, równowagę, a także kontrolować swoje zachowania. Dodatkowo pojawia się wtedy senność. To jednak tylko część skutków, które powoduje tak duża ilość promili we krwi. Im jest ich więcej, tym bardziej poważne mogą być tego konsekwencje. Człowiek, który będzie miał we krwi powyżej 4 promili może poważnie narażać się na zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń