Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art. 87 zgodnie z którym kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Jak widać pojawiają się tutaj dwa pojęcia, czyli stan nietrzeźwości i stan po użyciu alkoholu. To one mają decydujące znaczenie dla dopuszczalnej ilości alkoholu we krwi w Polsce. Jaka tak naprawdę jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Polsce? Zapraszam do dzisiejszego wpisu!

W powyżej przytoczonych artykułach brak jest jednoznacznie określonych ilości alkoholu. Rozwinięcie definicji nietrzeźwości oraz stanu po użyciu alkoholu zostały uregulowane w art. 115 kodeksu karnego oraz ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tym pierwszym stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:

  1. zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub
  2. zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Natomiast stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

  1. stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo
  2. obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3.

Oznacza to, że z przestępstwem mamy do czynienia, gdy stężenie alkoholu przekroczy 0,5 promila. Jeśli we krwi mamy między 0,2 do 0,5 promila, to mamy do czynienia z popełnieniem wykroczenia. Poniżej progu 0,2 nie popełniamy żadnego czynu zabronionego, co oznacza, że jazda z takim stężeniem jest legalna.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce

Na temat tego, jaka ilość alkoholu we krwi pozwala na kierowanie pojazdem mechanicznym, krąży wiele różnych opinii. Ustawa jasno wskazuje, że maksymalny poziom alkoholu we krwi powinien oscylować w granicy 0,1 mg/l w wydychanym powietrzu. Oznacza to, że kierowca nie może mieć więcej niż 0,2 promila we krwi. W praktyce oznacza to, że już wypicie jednego piwa spowoduje, że wartość ta zostanie przekroczona. Jeżeli dojdzie do badania alkomatem i dany kierowca będzie miał od 0,2 do 0,5 promila we krwi, zostanie to uznane za wykroczenie. Wynik powyżej wartości 0,5 promila we krwi, zostanie z kolei uznany za przestępstwo. Oznaczać on będzie bowiem, że kierowca prowadził swój pojazd w stanie nietrzeźwości. Musi on jednak pamiętać, że jazda po alkoholu to nie tylko konsekwencje prawne, ale również poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Ryzyko wypadku zwiększa się kilkukrotnie w takim przypadku. Dlatego, mimo że limit w Polsce został ustalony na 0,2 promila, najlepiej jest wsiąść za kółko dopiero wtedy, gdy alkomat wskaże dokładnie wartość 0,00.

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi w Europie

Dopuszczalna ilość alkoholu we krwi może się różnić w zależności od państwa. Jedne podchodzą do tego tematu bardziej ulgowo, z kolei drugie nakładają bardzo surowe ograniczenia na kierowców. Bardzo podobny limit jak w Polsce obowiązuje w krajach skandynawskich jak: Norwegia, Dania i Szwecja. Bardziej łaskawe spojrzenie na ten problem mają takie państwa jak: Francja, Hiszpania, Włochy i Niemcy, w których dopuszczalny poziom nie może przekroczyć 0,5 promila. Najbardziej wyróżnia się jednak Wielka Brytania, w której limit został ustalony na aż 0,8 promila. Istnieją również takie państwa, które mają bardziej restrykcyjne podejście do tego tematu i niezwykle surowo traktują jazdę pod wpływem alkoholu. Do takich państw trzeba zaliczyć m.in.: Czechy oraz Węgry, gdzie kierowca nie może mieć w trakcie badania alkomatem jakiegokolwiek śladu spożycia alkoholu w swoim organizmie.

Jak wyliczyć ilość promili we krwi?

Nie każdy posiada w swoim domu alkomat, dzięki któremu może szybko sprawdzić ilość alkoholu we krwi. Istnieje jednak specjalny wzór, który pozwala samodzielnie to policzyć. Trzeba jednak pamiętać o tym, że duże znaczenie na tempo wchłaniania alkoholu ma stan organizmu danego człowieka. Nie bez znaczenia jest także płeć, wzrost i waga. Jak jednak prezentuje się ten specjalny wzór, który pozwala obliczyć ilość alkoholu we krwi? Wygląda on następująco: ilość wypitego alkoholu w gramach dzielona przez masę ciała w kilogramach pomnożoną przez stały współczynnik, który dla kobiet wynosi 0,6, a dla mężczyzn 0,7. Wynik tego obliczenia daje odpowiedź na pytanie, ile promili może mieć dana osoba we krwi. Przykładowo mężczyzna, który waży 80 kg, po wypiciu 2,8 litrów piwa będzie miał we krwi 2 promile alkoholu. W przypadku kobiety, która waży 20 kg mniej, wystarczy 1,8 litrów piwa, aby ilość promili we krwi była na takim samym poziomie. 2 promile to wartość już na tyle duża, że powoduje mnóstwo różnych negatywnych skutków u danej osoby. Sprawia, że człowiek traci zdolność do logicznego myślenia oraz płynnego mówienia. Serce zaczyna mu pracować szybciej i wzrasta ciśnienie krwi. Trudno jest zachować koncentrację, równowagę, a także kontrolować swoje zachowania. Dodatkowo pojawia się wtedy senność. To jednak tylko część skutków, które powoduje tak duża ilość promili we krwi. Im jest ich więcej, tym bardziej poważne mogą być tego konsekwencje. Człowiek, który będzie miał we krwi powyżej 4 promili może poważnie narażać się na zapadnięcie w śpiączkę, a nawet śmierć.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń