Informacje podstawowe
  1. Imię i nazwisko*:
  2. Numer telefonu*:
  3. Adres email*:
  4. Wykształcenie i wykonywany zawód:
  5. Posiadane kategorie prawa jazdy:
  6. Karalność za przestępstwa - czy był Pan/Pani karany za jakiekolwiek przestępstwa, jeśli tak proszę o podanie w miarę możliwości szczegółów wyroku w tym zwłaszcza daty jego wydania i orzeczonych kar oraz środków karnych:
  7. Karalność za wykroczenia - czy był Pan/Pani karany za wykroczenia w tym zwłaszcza przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym, jeśli tak to proszę o podanie danych dotyczących wymierzonej grzywny oraz punktów karnych:
  8. Sytuacja rodzinna - ilość osób na Pana/Pani utrzymaniu:
  9. Czy udziela się Pan/Pani w jakichkolwiek instytucjach społecznych lub charytatywnych:
  10. W jakim zakresie korzysta Pan/Pani z pojazdu - czy jego korzystanie jest niezbędne z uwagi na sytuację życiową, konieczność dojazdów, wizyt lekarskich itp.:
  Okoliczności zdarzenia:
  1. Miejsce i dokładna data zdarzenia*:
  2. Trasa i długość potencjalnego przejazdu:
  3. Natężenie ruchu ulicznego w momencie zatrzymania oraz warunki jakie panowały na drodze podczas kontroli:
  4. Powód skorzystania z pojazdu, czy były jakieś nadzwyczajne okoliczności związane z podjęciem decyzji o prowadzeniu pojazdu:
  5. Powód zatrzymania i jego przebieg. Proszę również o opisanie zachowania funkcjonariuszy Policji:
  6. Stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Proszę o podanie kolejno wyników przeprowadzonych badań, ewentualnie załączenie wydruków otrzymanych podczas badania:
  7. Ilość spożytego alkoholu i okres jego spożycia. Proszę również o podanie informacji jakie dane w tym przedmiocie zostały przekazane funkcjonariuszom Policji:
  8. Samopoczucie podczas jazdy, czy Pan/Pani czuł się nietrzeźwy i czy spożyty alkohol w Pana/Pani ocenie miał wpływ na umiejętności prowadzenia pojazdu:
  Organ prowadzący postępowanie:
  1. Wskazanie jednostki Policji lub Prokuratury / Sądu prowadzących postępowanie, w przypadku braku takiej informacji prosimy o precyzyjne wskazanie w jakiej jednostce Policji wykonywane były czynności w chwili zatrzymania.

  * Pola obowiązkowe

  Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń