Jak sprawdzić czy prawo jazdy jest zatrzymane?

Jazda po alkoholu, przekroczenie prędkości bądź ucieczka z miejsca zdarzenia po spowodowanym wcześniej wypadku stanowią przykładowe przyczyny zatrzymania prawa jazdy na dany okres. Uzyskanie określonej liczby punktów karnych jest również związane z zabraniem uprawnień do kierowania pojazdem. Jak sprawdzić czy uprawnienia są zatrzymane?

Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

Utworzenie Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) pozwoliło Państwu na gromadzenie informacji związanych z posiadanymi uprawnieniami do kierowania pojazdem. Na CEK składają się również informacje opisujące:

  • kierowcę
  • numer zaświadczenia ADR
  • dokument potwierdzający posiadane uprawnienia
  • określone zdarzenia związane z posiadanym prawem jazdy

Kontrola uprawnień kierowcy

Od roku 2019 każdy obywatel posiadający profil zaufany ma możliwość kontroli zakresu bądź ważności posiadanych uprawnień. W tym celu należy udać się na odpowiednią zakładkę rządowej strony gov.pl. Niezbędne będzie podanie danych takich jak:

  • imię i nazwisko
  • seria i numer prawa jazdy

Wpisanie prawidłowych danych w formularzu pozwoli sprawdzić czy prawy jazdy jest zatrzymane. Dla kierowcy dostępne są również informacje dotyczące typu, serii i numeru dokumentu, daty ważności prawa jazdy, a także zakresu uzyskanego uprawnienia.

Zatrzymanie prawa jazdy

Zgodnie z danymi, najczęstszy powód zatrzymania dokumentów stanowi przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 50 km/h w stosunku do dozwolonej.

Do innych okoliczności należy jazda po alkoholu bądź innych środkach odurzających, spowodowanie wypadku drogowego, w którym ofiara doznała poważnych obrażeń bądź zmarła, a także uzyskanie 24 punktów karnych przez doświadczonego kierowcę (lub 20 punktów w przypadku kierowcy młodego). Możliwość zatrzymania prawa jazdy jest możliwa również w przypadku przewozu większej ilości osób w stosunku do dozwolonej.

Jazda pod wpływem alkoholu

Posiadanie we krwi ilości alkoholu przekraczającej 0,2 promila wiąże się z utratą uprawnień na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Do innych obciążeń należy:

  • grzywna od 2500 do 30 tysięcy złotych (lub areszt do 30 dni)
  • 10 punktów karnych

0,5 promila i więcej jest traktowane w polskim prawie jak przestępstwo. W związku z tym, prowadząc pojazd w stanie nietrzeźwości należy liczyć się z zakazem prowadzenia pojazdów od 1 roku do 15 lat, możliwą karą więzienia lub ograniczenia wolności, a także z 10 punktami karnymi. Istnieje również ryzyko nałożenia grzywny od 5 do 60 tysięcy złotych, przekazywanej do Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej.

Zatrzymanie a utrata prawa jazdy

Zatrzymanie prawa jazdy nie jest zawsze równoznaczne z jego utratą. Uprawnienia do kierowania pojazdem mogą zostać zawieszone w czasie kontroli policyjnej do momentu wyjaśnienia sprawy. W ciągu 7 dni organy policji przesyłają do kierowcy odpowiednie pismo do z wnioskiem o odebrania prawa jazdy.

Uprawnienia do kierowania zostają odebrane na wskazany czas po prawomocnym wyroku sądu.

Wniosek o zwrot

Proces odzyskania zatrzymanego prawa jazdy rozpoczyna się od złożenia wniosku, dostępnego na odpowiedniej podstronie rządowej witryny gov.pl. Z zebranymi dokumentami należy się udać osobiście do odpowiedniego urzędu, zależnego od miejsca zamieszkania. Istnieje również możliwość przesłania dokumentacji pocztą.

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego na krócej niż rok

Aby odzyskać prawo jazdy zatrzymane na krócej niż rok należy przygotować opisany wyżej wniosek wraz z potwierdzeniem opłaty za zwrot dokumentu. Sprawdź ważność orzeczenia lekarskiego i psychologicznego, które również są niezbędnym elementem w całym procesie. W przypadku przeterminowania dokumentów należy ponownie wykonać wskazane badania. Komplet dokumentów złóż elektronicznie poprzez witrynę ePUAP bądź osobiście, w urzędzie.

Opłata za zwrot prawa jazdy wynosi 50 groszy, z kolei koszt nowego dokumentu w przypadku jego nieważności to 100,50 zł. 

Odzyskanie prawa jazdy zatrzymanego na dłużej niż rok

Zatrzymanie prawa jazdy na okres przekraczający 1 rok jest związane z koniecznością ponownego podejścia do państwowego egzaminu teoretycznego i praktycznego.

W tym celu należy uzyskać skierowanie z wydziału komunikacji wskazanego dla danego miejsca zamieszkania. Następnym krokiem jest udanie się wraz ze wspomnianym dokumentem do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kierowców oraz ustalenie terminów egzaminów. Po uzyskaniu pozytywnych wyników należy przejść przez kroki dotyczące odzyskiwania prawa jazdy zatrzymanego na krócej niż rok.

Gdzie odebrać zabrane prawo jazdy?

Zatrzymane prawo jazdy możesz odebrać zgodnie z informację podaną we wniosku o zwrot dokumentu – drogą pocztową bądź w urzędzie.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń