JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Jak zmieni się prawo dla kierowców.

Za nami początek nowego roku. W ostatnich latach prawo dla kierowców zmieniało się kilkukrotnie. Jednymi z większych zmian były wprowadzenie alkolocków czy też zaostrzenie kar za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy w roku 2018 również nastąpi duża zmiana prawa dla kierowców? Znowu zostaną zaostrzone kary za jazdę po pijanemu? Zapraszam do artykułu.
Dla większości kierowców najistotniejszymi zmianami będą te, dotyczące punktów karnych. Otrzymując mandat karny, to właśnie z punktami karnymi mamy do czynienia. Od 4 czerwca 2018 roku zostanie usunięty z ustawy przepis, zezwalający na odbycie kursu reedukacyjnego umożliwiającego usunięcie punktów karnych. Taki kurs kierowca będzie musiał odbyć obowiązkowo po przekroczeniu pułapu 24 punktów. Ponadto kurs taki trzeba będzie odbyć w terminie miesiąca od wezwania. Po jego odbyciu punkty są wyzerowane. Kurs ten jest odpłatny i trwa 28 godzin.

Jakie będą kary za jazdę po pijanemu .

Warto przypomnieć, że w 2015 roku oraz 2017 roku nastąpiły nowelizację przepisów karnych, dotyczących przestępstw jazdy pod wpływem alkoholu. Na chwile obecną, w 2018 roku nie ma żadnych zmian do ustaw karnych, dotyczących pijanych kierowców, które oczekują na wejście w życie. Można przyjąć, że w tej materii w 2018 roku nic się nie zmieni.
Wśród przepisów dotyczących kierowców, największe zmiany nastąpią w stosunku do młodych adeptów tego rzemiosła. Czwartego czerwca 2018 roku mają wejść w życie przepisy ustanawiające okres próbny dla nowych kierowców. Od tej pory, nowi kierowcy będą poddani 2-letniemu okresowi próbnemu. W sytuacji, gdy podczas tego okresu kierowca dopuści się trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa, starosta obligatoryjnie cofnie uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym. Młody kierowca szczególną uwagę będzie musiał zwrócić na przestrzeganie dopuszczalnej prędkości. W ciągu pierwszych 8 miesięcy kierowcę będzie obowiązywał obniżony próg dopuszczalnej prędkości. Dla tych kierowców obowiązywać będzie limit 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza terenem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie. 2-letni okres próbny pociąga ze sobą również zakaz prowadzenia pojazdów zawodowo, przez pierwsze 8 miesięcy posiadania uprawnień.
Również przez 8 miesięcy nowy kierowca będzie zobligowany do poruszania się po drogach z naklejonym znakiem wskazującym na mniejsze doświadczenie na drogach. Taki znam ma ostrzegać innych kierowców o konieczności zachowania wzmożonej ostrożności w stosunku do młodego kierowcy.
Ponadto kierowca taki w terminie od 4 do 8 miesiąca będzie musiał odbyć obligatoryjny kurs z zasad bezpieczeństwa drogowego. W skład takiego szkolenia wchodzić będzie m.in. kurs jazdy w trudnych warunkach oraz wykład o wypadkach drogowych.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01