Jakie zmiany nastąpią dla kierowców w 2018 roku?

Jak zmieni się prawo dla kierowców.

Za nami początek nowego roku. W ostatnich latach prawo dla kierowców zmieniało się kilkukrotnie. Jednymi z większych zmian były wprowadzenie alkolocków czy też zaostrzenie kary za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy w roku 2018 również nastąpi duża zmiana prawa dla kierowców? Znowu zostaną zaostrzone kary za jazdę po pijanemu? Zapraszam do artykułu.
Dla większości kierowców najistotniejszymi zmianami będą te, dotyczące punktów karnych. Otrzymując mandat karny, to właśnie z punktami karnymi mamy do czynienia. Od 4 czerwca 2018 roku zostanie usunięty z ustawy przepis, zezwalający na odbycie kursu reedukacyjnego umożliwiającego usunięcie punktów karnych. Taki kurs kierowca będzie musiał odbyć obowiązkowo po przekroczeniu pułapu 24 punktów. Ponadto kurs taki trzeba będzie odbyć w terminie miesiąca od wezwania. Po jego odbyciu punkty są wyzerowane. Kurs ten jest odpłatny i trwa 28 godzin.

Jakie będą kary za jazdę po pijanemu w 2018 roku.

Warto przypomnieć, że w 2015 roku oraz 2017 roku nastąpiły nowelizację przepisów karnych, dotyczących przestępstw jazdy pod wpływem alkoholu. Na chwile obecną, w 2018 roku nie ma żadnych zmian do ustaw karnych, dotyczących pijanych kierowców, które oczekują na wejście w życie. Można przyjąć, że w tej materii w 2018 roku nic się nie zmieni.
Wśród przepisów dotyczących kierowców, największe zmiany nastąpią w stosunku do młodych adeptów tego rzemiosła. Czwartego czerwca 2018 roku mają wejść w życie przepisy ustanawiające okres próbny dla nowych kierowców. Od tej pory, nowi kierowcy będą poddani 2-letniemu okresowi próbnemu. W sytuacji, gdy podczas tego okresu kierowca dopuści się trzech wykroczeń lub jednego przestępstwa, starosta obligatoryjnie cofnie uprawnienia do kierowania pojazdem mechanicznym. Młody kierowca szczególną uwagę będzie musiał zwrócić na przestrzeganie dopuszczalnej prędkości. W ciągu pierwszych 8 miesięcy kierowcę będzie obowiązywał obniżony próg dopuszczalnej prędkości. Dla tych kierowców obowiązywać będzie limit 50 km/h w terenie zabudowanym, 80 km/h poza terenem zabudowanym oraz 100 km/h na autostradzie. 2-letni okres próbny pociąga ze sobą również zakaz prowadzenia pojazdów zawodowo, przez pierwsze 8 miesięcy posiadania uprawnień.
Również przez 8 miesięcy nowy kierowca będzie zobligowany do poruszania się po drogach z naklejonym znakiem wskazującym na mniejsze doświadczenie na drogach. Taki znam ma ostrzegać innych kierowców o konieczności zachowania wzmożonej ostrożności w stosunku do młodego kierowcy.
Ponadto kierowca taki w terminie od 4 do 8 miesiąca będzie musiał odbyć obligatoryjny kurs z zasad bezpieczeństwa drogowego. W skład takiego szkolenia wchodzić będzie m.in. kurs jazdy w trudnych warunkach oraz wykład o wypadkach drogowych.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Stan po spożyciu alkoholu

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości? Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3   Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń