Jazda po alkoholu Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0%. Oznacza to, że prowadzenie pojazdów po wypiciu nawet najmniejszej możliwej dawki alkoholu stanowi przestępstwo 1. Za jazdę po pijanemu w Czechach grożą surowe sankcje, w tym grzywna w wysokości do 50 tys. koron czeskich. Jeżeli kierowca odmówi poddania się badaniom na obecność alkoholu w organizmie, uznaje się go za osobę nietrzeźwą 2.

Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie przekracza 0,3 promila, to kierowca podlega karze grzywny w wysokości od 2500 do 20 tys. koron. Jeśli stężenie alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd przekroczy 0,3 promila, podlega ona karze grzywny wynoszącej od 25 do 50 tys. koron i otrzymuje dodatkowo 7 punktów karnych 3. Zgodnie z § 274 ust. 1 czeskiego kodeksu karnego (cz. k. k.), za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego) oprócz kary pieniężnej, przewiduje się również karę pozbawienia wolności do jednego roku bądź zakaz prowadzenia pojazdów, orzekany przez sąd na okres od jednego roku do 10 lat. W razie, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje w wyniku upojenia alkoholowego wypadek komunikacyjny, uszkodzenie ciała innej osoby lub szkodę na cudzym mieniu o wysokości przekraczającej 50 tys. koron, podlega karze od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności. Grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów określa się w tym samym zakresie, jaki określony jest w § 274 ust. 1 cz. k. k. Tę samą karę wymierza się temu, kto popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy lub jeżeli pijany kierowca prowadzi środek komunikacji publicznej 4.

W niektórych przypadkach funkcjonariusz policji może zażądać od kierowcy wpłacenia kaucji, której wysokość mieści się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. koron za jedno wykroczenie drogowe, ale nie może przy tym przekroczyć maksymalnej wysokości mandatu za dany czyn 5. Kaucję zalicza się na poczet ustalonej przez sąd grzywny. W przypadku wydania przez sąd wyroku uniewinniającego, kaucja zostaje zwrócona kierowcy. Jeżeli kierowca nie stawia się na rozprawę bez uzasadnionej przyczyny, kaucja ulega przepadkowi 6. Policja może także natychmiastowo odebrać prawo jazdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. jeśli kierowca spowoduje wypadek, w którym inna osoba poniosła śmierć lub szkodę na zdrowiu, jeśli kierowca zbiegnie z miejsca wypadku itp.)7.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, jazda po alkoholu związana jest z otrzymaniem przez kierowce także punktów karnych. Jednorazowo policjant może przyznać od 1 do 7 punktów. Po uzyskaniu 12 punktów obywatelowi Czech odbiera się prawo jazdy, natomiast cudzoziemiec otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Czech na okres 1 roku. Za naruszenie wyżej wymienionego zakazu obcokrajowiec musi liczyć się z grzywną do 30 tys. koron. Po upływie roku od popełnienia wykroczenia z rejestru kierowców wykreśla się cztery punkty8.

1 http://www.nowosci.com.pl/magazyn/a/jakie-kary-dla-pijanych-kierowcow-sa-w-europie,11821539/, dostęp 13.12.2017 r.

2 https://jazdaprawna.pl/co-warto-wiedziec-jezdzac-przez-czechy/, dostęp 13.12.2017 r.

3 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 9, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf , dostęp 13.12.2017 r.

4 Andel D., Alkohol i narkotyki za kierownicą w Republice Czeskiej, prawne możliwości zwalczania i kilka innych kwestii związanych z przestępczością w ruchu drogowym, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/alkohol-i-narkotyki-za-kierownica-w-republice-czeskiej.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

5 http://www.praga.msz.gov.pl/pl/wydzial_konsularny/pobyt_w_czechach/ , dostęp 13.12.2017 r.

6 Andel D., op. cit.

7 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

8 http://wisla.naszemiasto.pl/archiwum/w-czechach-drastycznie-wzrosla-wysokosc-mandatow-a-za,1233162,art,t,id,tm.html, dostęp 13.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń