Jazda po alkoholu Czechy

Na terenie Republiki Czeskiej dopuszczalne stężenie alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,0%. Oznacza to, że prowadzenie pojazdów po wypiciu nawet najmniejszej możliwej dawki alkoholu stanowi przestępstwo 1. Za jazdę po pijanemu w Czechach grożą surowe sankcje, w tym grzywna w wysokości do 50 tys. koron czeskich. Jeżeli kierowca odmówi poddania się badaniom na obecność alkoholu w organizmie, uznaje się go za osobę nietrzeźwą 2.

Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy nie przekracza 0,3 promila, to kierowca podlega karze grzywny w wysokości od 2500 do 20 tys. koron. Jeśli stężenie alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd przekroczy 0,3 promila, podlega ona karze grzywny wynoszącej od 25 do 50 tys. koron i otrzymuje dodatkowo 7 punktów karnych 3. Zgodnie z § 274 ust. 1 czeskiego kodeksu karnego (cz. k. k.), za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (lub pod wpływem środka odurzającego) oprócz kary pieniężnej, przewiduje się również karę pozbawienia wolności do jednego roku bądź zakaz prowadzenia pojazdów, orzekany przez sąd na okres od jednego roku do 10 lat. W razie, gdy nietrzeźwy kierowca spowoduje w wyniku upojenia alkoholowego wypadek komunikacyjny, uszkodzenie ciała innej osoby lub szkodę na cudzym mieniu o wysokości przekraczającej 50 tys. koron, podlega karze od 6 miesięcy do 3 lat pozbawienia wolności. Grzywnę i zakaz prowadzenia pojazdów określa się w tym samym zakresie, jaki określony jest w § 274 ust. 1 cz. k. k. Tę samą karę wymierza się temu, kto popełnia przestępstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach recydywy lub jeżeli pijany kierowca prowadzi środek komunikacji publicznej 4.

W niektórych przypadkach funkcjonariusz policji może zażądać od kierowcy wpłacenia kaucji, której wysokość mieści się w przedziale od 5 tys. do 50 tys. koron za jedno wykroczenie drogowe, ale nie może przy tym przekroczyć maksymalnej wysokości mandatu za dany czyn 5. Kaucję zalicza się na poczet ustalonej przez sąd grzywny. W przypadku wydania przez sąd wyroku uniewinniającego, kaucja zostaje zwrócona kierowcy. Jeżeli kierowca nie stawia się na rozprawę bez uzasadnionej przyczyny, kaucja ulega przepadkowi 6. Policja może także natychmiastowo odebrać prawo jazdy w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. jeśli kierowca spowoduje wypadek, w którym inna osoba poniosła śmierć lub szkodę na zdrowiu, jeśli kierowca zbiegnie z miejsca wypadku itp.)7.

Jak już wcześniej zostało wspomniane, za jazdę po pijanemu kierowca otrzymuje także punkty karne. Jednorazowo policjant może przyznać od 1 do 7 punktów. Po uzyskaniu 12 punktów obywatelowi Czech odbiera się prawo jazdy, natomiast cudzoziemiec otrzymuje zakaz prowadzenia pojazdów na terytorium Czech na okres 1 roku. Za naruszenie wyżej wymienionego zakazu obcokrajowiec musi liczyć się z grzywną do 30 tys. koron. Po upływie roku od popełnienia wykroczenia z rejestru kierowców wykreśla się cztery punkty8.

1 http://www.nowosci.com.pl/magazyn/a/jakie-kary-dla-pijanych-kierowcow-sa-w-europie,11821539/, dostęp 13.12.2017 r.

2 https://jazdaprawna.pl/co-warto-wiedziec-jezdzac-przez-czechy/, dostęp 13.12.2017 r.

3 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 9, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf , dostęp 13.12.2017 r.

4 Andel D., Alkohol i narkotyki za kierownicą w Republice Czeskiej, prawne możliwości zwalczania i kilka innych kwestii związanych z przestępczością w ruchu drogowym, http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/alkohol-i-narkotyki-za-kierownica-w-republice-czeskiej.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

5 http://www.praga.msz.gov.pl/pl/wydzial_konsularny/pobyt_w_czechach/ , dostęp 13.12.2017 r.

6 Andel D., op. cit.

7 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

8 http://wisla.naszemiasto.pl/archiwum/w-czechach-drastycznie-wzrosla-wysokosc-mandatow-a-za,1233162,art,t,id,tm.html, dostęp 13.12.2017 r.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń