Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1.

Za prowadzenie pojazdu przy zawartości alkoholu we krwi przekraczającej dozwolony limit 0,5 promila, ale nie przekraczającej 1,2 promila grozi kara grzywny w wysokości uzależnionej od zarobków kierowcy, kara pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz zakaz prowadzenia pojazdów na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. Prowadzenie pojazdu z więcej niż 1,2 promila alkoholu we krwi zagrożone jest karą grzywny w wysokości uzależnionej od zarobków kierowcy, karą pozbawienia wolności do 2 lat i zakazem prowadzenia pojazdów na okres do 1 roku. Jak już wcześniej zostało wspomniane, właściciel samochodu, który udostępnił swój pojazd pijanemu kierowcy, również ponosi odpowiedzialność karną. Podlega on karze grzywny i karze więzienia do jednego roku. Ponadto traci on uprawnienia do odszkodowania i zobowiązany jest do pokrycia kosztów postępowania karnego2. Warto wiedzieć, że grzywny nie opłaca się gotówką. Stosowną sumę należy uiścić przelewem bankowym w przeciągu 2 tygodni od daty wystawienia mandatu3.

Kierowca traktowany jest znacznie łagodniej, jeżeli dopuści się jazdy po pijanemu po raz pierwszy. W obu przypadkach (zarówno wtedy, gdy ma od 0,5 do 1,2 promila alkoholu we krwi, jak i w razie, gdy przekroczy 1,2 promila) musi liczyć się z grzywną. Jeżeli kierowca prowadził z więcej niż 1,2 promila alkoholu we krwi po raz pierwszy, dodatkowo orzeka się wobec niego karę 2-3 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania. Fińskie przepisy drogowe nie zezwalają na jazdę po alkoholu nawet na terenie prywatnym. Kolejną ciekawostką może być fakt, że podobnie jak w innych państwach skandynawskich, nietrzeźwi rowerzyści praktycznie nie są karani. Karę za jazdę na rowerze po pijanemu wymierza się jedynie wtedy, gdy upojenie alkoholowe jest wyraźne, a rowerzysta stwarza w wyniku swojej nietrzeźwości bezpośrednie i poważne niebezpieczeństwo w ruchu drogowym4.

1 http://autempoeuropie.pl/finlandia, dostęp 13.12.2017 r.

2 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 10, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

3 http://www.trasa.info/informacje/finlandia/oplaty-drogowe-w-finlandii, dostęp 13.12.2017 r.

4 Łaczek A., Finlandia liberalna dla nietrzeźwych rowerzystów i jest to niewielki problem nawet dla samej Policji, http://ibikekrakow.com/2012/01/28/finlandia-liberalna-dla-nietrzezwych-rowerzystow-i-jest-to-niewielki-problem-nawet-dla-samej-policji/, dostęp 13.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń