Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2.

Podstawową karą, jaka grozi za przekroczenie dozwolonego limitu alkoholu we krwi kierowcy według greckiego kodeksu drogowego jest kara grzywny. Wysokość mandatu ustala się zależnie od poziomu alkoholu we krwi kierowcy. Za jazdę z więcej niż 0,5, ale mniej niż 0,8 promila kierowcy grozi mandat w wysokości 78 euro. Gdy zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd mieści się w przedziale od 0,8 do 1,1 promila, kara pieniężna jest równa około 156 euro. Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się więcej niż 1,1 promila, wysokość grzywny wyniesie 625 euro3. Co ważne, grecka policja nie jest uprawniona do przyjęcia gotówki na miejscu zatrzymania. Uregulowanie należności określonej na mandacie możliwe jest dopiero na najbliższym komisariacie, na który funkcjonariusz policji przewozi zatrzymanego kierowcę4.

Według greckich przepisów drogowych prawo jazdy zawieszane jest na okres maksymalnie 6 miesięcy. Długość czasu, przez jaki obowiązuje zakaz, również zależy od poziomu alkoholu we krwi kierowcy. Jeżeli kierowca przekroczy dozwolony limit 0,5 promila, lecz nie przekroczy 0,8 promila alkoholu we krwi, nie traci prawa jazdy w ogóle. Jeżeli poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd mieści się w przedziale od 0,8 do 1,1 promila, dokument odbierany jest na 3 miesiące. Jeżeli kierowca ma we krwi 1,1 promila lub więcej, traci prawo jazdy na okres 6 miesięcy. Dodatkowo, jeżeli różnica między zawartością alkoholu we krwi zatrzymanego a 1,1 promila jest znaczna, można również ukarać kierowcę 2 miesiącami pozbawienia wolności i unieruchomić pojazd5. W skrajnych przypadkach, takich jak na przykład jazda po pijanemu po raz drugi i kolejny, zwłaszcza z wysokim poziomem alkoholu we krwi prowadzącego pojazd, sąd może orzec również przepadek pojazdu6.

Zobacz także:

1 http://autempoeuropie.pl/grecja, dostęp 13.12.2017 r.

2 http://www.pbd.org.pl/static/files/Grecja-2014.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

3 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 12, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

4 http://mojafirma.infor.pl/moto/auto-w-podrozy/kontrola-drogowa-za-granica/286568,Jak-zachowac-sie-podczas-kontroli-drogowej-w-Grecji.html, dostęp 13.12.2017 r.

5 Meesman U., Rossi M., Drinking and driving: learning from good practices

Abroad, Belgian Road Safety Institute 2015, s. 36 [online], http://www.vias.be/publications/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

6 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń