Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może wynieść maksymalnie 5 tys. euro, a w wyjątkowych przypadkach pijany kierowca może zostać pozbawiony wolności na 6 miesięcy2.

Jeżeli kierowca posiada ważne prawo jazdy i nie przekroczył niżej podanych limitów alkoholu we krwi, policja wystawi mu mandat na określoną sumę. Jeśli uzgodniona suma zostanie uiszczona w ciągu 28 dni od daty wystawienia dokumentu, sprawy nie kieruje się do sądu. Oprócz kary pieniężnej przewidziana jest również kara dodatkowa. Policja nie może wystawić tego typu mandatu po raz drugi w przeciągu 3 lat. Dla doświadczonych kierowców (tzn. posiadających prawo jazdy co najmniej od 2 lat) kara administracyjna za prowadzenie pojazdu przy stężeniu alkoholu we krwi wynoszącym od 0,5 do 0,8 promila jest równa 200 euro. Karą dodatkową są 3 punkty karne. Jeżeli doświadczony kierowca ma we krwi więcej niż 0,8 promila alkoholu, ale nie więcej niż 1 promil, wysokość mandatu wyniesie 400 euro, a karą dodatkową będzie w tym przypadku fizyczne zatrzymanie prawa jazdy na okres 6 miesięcy. Dla kierowców, których obowiązuje limit 0,2 promila, za prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi nie większą niż 0,8 promila, przewidziany jest mandat w wysokości 200 euro i fizyczne zatrzymanie prawa jazdy na okres 3 miesięcy3.

O zakazie prowadzenia pojazdów decyduje sąd (o ile sprawa w ogóle zostanie do niego skierowana). Okres, na jaki prawo jazdy zostanie odebrane, zależy od dwóch czynników. Pierwszym z nich jest oczywiście poziom alkoholu we krwi kierowcy w chwili zatrzymania. Po drugie, policja musi ustalić, czy kierowca popełnia tego typu wykroczenie po raz pierwszy czy kolejny. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi kierowcy mieści się w przedziale od 0,5 promila do 0,8 promila, traci prawo jazdy na okres 6 miesięcy przy pierwszym popełnieniu tego wykroczenia. Gdy zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi od 0,8 do 1 promila, dokument zostaje odebrany na 1 rok. Dwuletni zakaz prowadzenia pojazdów grozi za kierowanie samochodem z od 1 do 1,5 promila alkoholu we krwi. Jeśli kierowca ma we krwi ponad 1,5 promila, musi się pożegnać z prawem jazdy na 3 lata. W razie recydywy okres, na który odbiera się sprawcy wykroczenia prawo jazdy, jest dwukrotnie dłuższy (jeżeli we krwi kierowcy znajdzie się 0,5-0,8 promila alkoholu, wynosi on 1 rok; 0,8 – 1 promila – 2 lata itd.)4.

Sąd może dodatkowo orzec grzywnę w wysokości do 5 tys. euro lub karę pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Skazany ma prawo do złożenia wniosku o skrócenie wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów. Wniosek ten nie zostanie jednak rozpatrzony, jeżeli zakaz ten orzeczono na 2 lata lub krócej albo jest to kolejny zakaz orzeczony wobec tej samej osoby w przeciągu ostatnich 10 lat. Czas wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów można skrócić do 2/3 czasu, na jaki został orzeczony. Sąd, decydując w tej kwestii, bierze pod uwagę charakter wykroczenia i sposób bycia skazanego, zarówno przed, jak i po wydaniu wyroku w jego sprawie5.

1 https://www.autofakty.pl/poradniki/przepisy-drogowe-i-mandaty-w-irlandii/, dostęp 12.12.2017 r.

2 http://dailydriver.pl/porady/prawo/dozwolona-ilosc-alkoholu-we-krwi-kierowcy-w-anglii-i-irlandii/, dostęp 12.12.2017 r.

3 http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/driving_offences/drink_driving_offences_in_ireland.html, dostęp 12.12.2017 r.

4 http://www.drivingschoolireland.com/drink_drive.html, dostęp 12.12.2017 r.

5 http://www.citizensinformation.ie/en/travel_and_recreation/motoring_1/driving_offences/drink_driving_offences_in_ireland.html, dostęp 12.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń