Jazda po alkoholu w Czarnogórze

Najwyższa dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,3 promila. Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się od 0,31 do 0,5 promila alkoholu, musi on liczyć się z mandatem w wysokości do 200 euro. Za przekroczenie 0,5 promila grozi dużo surowsza kara – grzywna w tym przypadku wynosi do 2 tys. euro1. Jazda po alkoholu na terytorium Czarnogóry zagrożona jest nie tylko grzywną, ale i odebraniem prawa jazdy. Dokument może być odebrany na okres od 1 miesiąca do 3 miesięcy2. Co ciekawe, w Czarnogórze pasażer podróżujący na przednim siedzeniu również powinien zachować trzeźwość. Mandat za przewożenie pijanej osoby na przednim siedzeniu wynosi do 150 euro3.

Czarnogórski kodeks drogowy został znowelizowany w 2013 roku. W wyniku tych zmian kary za nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego zostały znacznie zaostrzone. Za jazdę w stanie nietrzeźwości (czyli, podobnie jak w Polsce, jeżeli we krwi kierowcy znajduje się więcej niż 0,5 promila alkoholu) przewidziany jest mandat w wysokości 2 tys. euro lub kara pozbawienia wolności do 60 dni. Tej samej karze podlega ten, kto w czasie kontroli drogowej odmówi poddania się badaniom na zawartość alkoholu, środków odurzających lub niedozwolonych leków w organizmie, chyba że stan zdrowia kierowcy wyklucza możliwość poddania się tym badaniom w określonej formie4. Grzywną w wysokości do 1000 euro zagrożone jest niezatrzymanie się na wezwanie funkcjonariusza policji5.

W Czarnogórze limit alkoholu we krwi kierowcy jest nieco wyższy niż w Polsce. Kierowca musi jednak uważać na ilość spożytego przez siebie alkoholu, ponieważ kary nawet za minimalne przekroczenie dozwolonego limitu są dość surowe. Brak tolerancji dla pijanych kierowców w Czarnogórze jest w pełni uzasadniony. Stan większości czarnogórskich dróg pozostawia wiele do życzenia6. Zły stan drogi oraz lekkomyślność i brawura pijanego kierowcy są czynnikami znacząco zwiększającymi ryzyko wypadku drogowego, w którym inne osoby mogą stracić życie lub zdrowie.

1 https://www.apartamenty-czarnogora.pl/przydatne_info,ogolne_informacje_wjazd_bezpieczenstwo_ubezpieczenie_zdrowie_podrozowanie_po_kraju_informacje_dla_kierowcow_clo_swieta,5.html, dostęp 13.12.2017 r.

2 http://www.pbd.org.pl/static/files/Czarnogora-2014.pdf, dostęp 13.12.2017 r.

3 http://autempoeuropie.pl/czarnogora, dostęp 13.12.2017 r.

5 http://balkany-online.pl/porady/500-czarnogora-informacje-podstawowe, dostęp 13.12.2017 r.

6 http://auto-travel.me/en/articles/traffic-laws/, dostęp 13.12.2017 r

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń