Jazda po alkoholu w Hiszpanii

W Hiszpanii dopuszczalny limit zawartości alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,5 promila lub ilość alkoholu w wydychanym przez nią powietrzu nie może przekroczyć 0,25 mg/l. Od tej zasady jest jednak kilka wyjątków, przewidzianych w art. 20 ustawy o ruchu drogowym (Reglamento General de Circulación), zatwierdzonej Rozporządzeniem Królewskim 1428/2003 z dnia 21 listopada 2003 r. Jeżeli dana osoba prowadzi samochód i posiada prawo jazdy nie dłużej niż 2 lata, to stężenie alkoholu w jej krwi nie może przekroczyć 0,3 promila lub ilość alkoholu w wydychanym przez nią powietrzu nie może przekroczyć 0,15 mg/l. Ten sam limit dotyczy również prowadzących: pojazdy służące do transportu towarów o maksymalnej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony, pojazdy przeznaczone do przewozu osób wyposażone w więcej niż 9 miejsc, pojazdy przewożące osoby małoletnie (a w szczególności autobusy szkolne), pojazdy służące do przewozu towarów niebezpiecznych lub pojazdy uprzywilejowane. Główną metodą sprawdzania trzeźwości kierowców w Hiszpanii jest badanie na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Badanie alkomatem obligatoryjnie przeprowadza się wobec wszystkich, którzy brali udział w wypadku drogowym. Na wniosek osoby zainteresowanej lub na wezwanie sądu przeprowadza się w warunkach szpitalnych badanie na zawartość alkoholu we krwi lub w moczu. W razie przekroczenia wyżej wymienionych limitów stężenia alkoholu lub jeżeli kierowca odmówi poddania się badaniu alkomatem, funkcjonariusz policji może przystąpić do unieruchomienia pojazdu poprzez założenie blokady na koła, a następnie przekazania pojazdu do depozytu sądowego do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Wszelkie koszty unieruchomienia i przechowywania ponosi właściciel pojazdu1.

Zgodnie z art. 379 hiszpańskiego kodeksu karnego (Código Penal, C. P.), przestępstwo popełnia ten, kto prowadzi pojazd silnikowy lub motorower, podczas gdy poziom alkoholu w wydychanym przez niego powietrzu przekracza 0,6 mg/l lub poziom alkoholu w jego krwi jest wyższy niż 1,2 promila (Zobacz: Jazda po alkoholu). Wyżej wymieniony czyn zagrożony jest karą pozbawienia wolności od 3 do 6 miesięcy lub karą grzywny w stawkach dziennych (1 stawka dzienna wynosi od 2 do 400 euro) wymierzana na okres od 6 do 12 miesięcy lub karą pracy na rzecz społeczności wymierzaną na okres od 31 do 90 dni. Sąd obligatoryjnie orzeka również zakaz prowadzenia pojazdów na okres od roku do 4 lat2.

Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się od 0,5 do 1,2 promila lub w wydychanym przez niego powietrzu zawartość alkoholu wynosi od 0,25 do 0,6 mg/l, kierowca popełnia wykroczenie, za które grozi mandat w wysokości do 500 euro wraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i punktami karnymi (od 4 do 6 punktów karnych)3.

1 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23514, dostęp 04.12.2017 r.

2 https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444, dostęp 04.12.2017 r.

3 Biuro Analiz i Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, „Opracowania tematyczne OT – 628”, Kancelaria Senatu, Warszawa 2014, s. 13 [online], http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 04.12.2017 r.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń