Jazda po alkoholu w Niemczech

W Niemczech ogólna granica dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi kierowcy jest wyższa niż w Polsce i wynosi 0,5 promila (w Polsce jest równa 0,2 promila). Od tej zasady jest jednak wyjątek – kierowcy którzy nie ukończyli 21 lat lub mają prawo jazdy krócej niż 2 lata muszą zachować całkowitą trzeźwość – zgodnie z § 24c ustawy o ruchu drogowym (Strassenverkehrsgesetz, StVG). Zgodnie z § 24a StVG, jeżeli prowadzący pojazd ma co najmniej 0,5 promila alkoholu we krwi, popełnia jedynie ”przestępstwo administracyjne”, które jest zagrożone mandatem w wysokości do 3 tys. euro. Jeżeli początkujący kierowca nie spełni wymogu trzeźwości (choćby w jego krwi znajdowało się tylko 0,1 promila), również może zostać ukarany mandatem – jego wysokość ustalana jest przez Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej (Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur) w drodze rozporządzenia1.

Regulacje zawarte w niemieckim kodeksie karnym (Strafgesetzbuch, StGB) przewidują łagodniejszą odpowiedzialność za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu niż przepisy polskiej ustawy karnej. Podczas gdy w myśl art. 178a Kodeksu karnego, jazda po alkoholu (tzn. w przypadku, gdy prowadzący pojazd mechaniczny ma więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi lub gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez niego wynosi powyżej 0,25 mg/l) zagrożona jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności do lat 2, natomiast w § 316 pkt 1 StGB za „pijaństwo w ruchu drogowym” (Trunkenheit im Verkehr), tzn. jeżeli stężenie alkoholu w organizmie prowadzącego pojazd (niezależnie od tego, czy jest to pojazd mechaniczny czy niemechaniczny) nie pozwala mu prowadzić pojazdu bezpiecznie grozi kara pozbawienia wolności do roku lub grzywna2.

Trybunał Federalny uznał, iż stężenie alkoholu we krwi, które powoduje bezwzględną niezdolność do prowadzenia pojazdów, wynosi 1,1 promila lub więcej. U rowerzystów bezwzględna niezdolność do prowadzenia pojazdów występuje, jak orzekł Trybunał, jeżeli zawartość alkoholu w ich krwi wyniesie co najmniej 1,6 promila. W przypadku, gdy zawartość alkoholu przekracza dopuszczalne stężenie, ale nie przekracza 1,59 promila, mamy do czynienia ze względną niezdolnością do prowadzenia pojazdów. Aby móc przypisać winę sprawcy, należy również udowodnić, że spożyty przez niego alkohol miał bezpośredni, negatywny wpływ na jego zdolność prowadzenia pojazdów. W praktyce niemieckich sądów przyjęte jest, że jeżeli sprawca był dotychczas niekarany, a w chwili zatrzymania miał 1,1 promila alkoholu we krwi, sąd nie wymierza mu kary pozbawienia wolności, a jedynie karę grzywny w wysokości 30-50 stawek dziennych. Jeżeli jednak prowadzący pod wpływem alkoholu w wyraźny sposób zagrozi życiu lub zdrowiu innych osób lub cudzemu mieniu o znacznej wartości (chodzi o mienie o wartości około 1300 euro lub wyższej), to zgodnie z § 315c ust. 1 nr 1a StGB, sąd wymierza karę do 3 lat w przypadku działania nieumyślnego lub do 5 lat w przypadku działania umyślnego. Jeżeli wynikiem spowodowanego wypadku jest śmierć innej osoby, to chociażby sprawca był dotychczas niekarany, musi liczyć się z karą pozbawienia wolności bez możliwości jej zawieszenia 3.

1 https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/BJNR001270871.html#BJNR001270871BJNG000202307, dostęp 01.12.2017 r.

2 https://www.gesetze-im-internet.de/stvg/BJNR004370909.html#BJNR004370909BJNG000101308, dostęp 01.12.2017 r.

3 Uebele M., Karalność przestępstw ruchu drogowego (włącznie z tak zwaną „jazdą pod wpływem środków odurzających” i niedozwolonym oddaleniem się z miejsca wypadku) oraz ich skutki prawne, zwłaszcza pozbawienie prawa prowadzenia pojazdu i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, Referat wygłoszony na „Wspólnej konferencji prokuratur przygranicznych w Trójkącie Państw” w dniach 19- 20 października 2011 w Gőrlitz [online], http://www.zielona-gora.po.gov.pl/magazyn/upload/lektury_elektroniczne/karalnosc-przestepstw-ruchu-drogowego-oraz-ich-skutki-prawne-zwlaszcza-pozbawienie-prawa-prowadzenia-pojazdu-i-zakaz-prowadzenia-pojazdow-mechanicznych.pdf, dostęp 01.12.2017 r.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń