Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji nie jest w stanie bezpiecznie prowadzić pojazdu ze względu na działanie alkoholu, również może podlegać karze3.

W brytyjskim prawie jazda po alkoholu rozłożona jest kilka kategorii przestępstw. Pierwszym z nich jest „bycie w bezpośrednim posiadaniu pojazdu silnikowego”, po przekroczeniu dopuszczalnego limitu alkoholu lub spowodowanej spożyciem alkoholu niezdolności do prowadzenia pojazdów. Czyn ten kierowca może popełnić nawet, jeżeli nie prowadzi pojazdu lub nie usiłuje go prowadzić. Za to wykroczenie grozi do 2,5 tys. funtów grzywny lub kara aresztu do 3 miesięcy lub prace społeczne. Dodatkowo do konta kierowcy dopisuje się 10 punktów karnych i opcjonalnie odbiera się prawo jazdy4. Kolejne przestępstwo popełnia ten kierowca, który mimo przekroczenia maksymalnej dozwolonej ilości alkoholu we krwi lub mimo niezdolności do prowadzenia pojazdów wskutek działania alkoholu prowadzi pojazd lub usiłuje go prowadzić. Za ten czyn sprawca podlega karze grzywny do 5 tys. funtów i/lub karze pozbawienia wolności do 6 miesięcy. Oprócz wyżej wymienionych kar sprawca powinien liczyć się również z 3-11 punktami karnymi oraz zakazem prowadzenia pojazdów na okres od 1 roku do 3 lat. Czas, na jaki orzeczono wyżej wspomniany zakaz można skrócić o ¼ całkowitego czasu jego trwania, jeżeli sprawca weźmie udział w specjalnym kursie reedukacyjnym5.

Odmowa poddania się badaniom wydychanego powietrza, krwi lub moczu na zawartość alkoholu zagrożona jest karą do 6 miesięcy pozbawienia wolności, grzywną w wysokości według uznania upoważnionego organu oraz zakazem prowadzenia pojazdów na okres co najmniej 1 roku. Za spowodowanie po pijanemu wypadku, w którym zginie inna osoba, sprawcy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 14 lat razem z karą grzywny wymierzaną według uznania uprawnionego organu oraz zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 2 lata. Sprawca wypadku ze skutkiem śmiertelnym zanim odzyska dokument, musi ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy (trudniejszego niż ten standardowy)6.

Mimo wysokiej maksymalnej dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi kierowcy, kary za jej przekroczenie lub za inne przestępstwa związane z jazdą po pijanemu są bardzo surowe.

1 https://autokult.pl/11822,limity-trzezwosci-i-predkosci-w-krajach-europejskich,all, dostęp 12.12.2017 r.

2 https://www.gov.uk/drink-drive-limit, dostęp 12.12.2017 r.

3 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 24, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

4 https://www.ibblaw.co.uk/service/road-traffic-offences/drunk-charge-motor-vehicle, dostęp 12.12.2017 r.

5 http://www.drinkdrivinglaw.co.uk/offences/driving_or_attempting_to_drive_with_excess_alcohol.htm, dostęp 12.12.2017 r.

6 https://www.gov.uk/drink-driving-penalties, dostęp 12.12.2017 r.

 

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń