JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Na Litwie maksymalna dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,4 promila. Kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata obowiązuje limit 0,0 promila. Całkowita trzeźwość wymagana jest również od prowadzących pojazdy ciężkie (takie jak ciężarówki i autobusy) oraz motocyklistów1. Litewski Kodeks Wykroczeń Administracyjnych wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku i zastąpił dotychczasowy Kodeks Naruszeń Prawa Administracyjnego. Nowa ustawa zaostrzyła kary za niektóre wykroczenia, na przykład za jazdę po pijanemu2.

Według litewskich przepisów, jazda po pijanemu (czyli kiedy stężenie alkoholu w jego krwi wprawdzie przekracza dozwoloną normę 0,4 promila, ale jest niższe niż 1,5 promila), podlega karze grzywny i zostaje pozbawiony prawa jazdy3. Wysokość grzywny zależna jest oczywiście od stężenia alkoholu we krwi w momencie zatrzymania kierowcy. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd mieści się w przedziale od 0,41 do 1,5 promila, policja nakłada mandat w wysokości od 289 do 434 euro, a prawo jazdy jest zabierane na okres od 12 do 18 miesięcy4. Za jazdę od 1,51 do 2,49 promila we krwi należy liczyć się z mandatem opiewającym na kwotę od 578 do 867 euro i utratą prawa jazdy na czas od 2 do 3 lat5. Jeżeli pojazd prowadzony jest przez kierowcę mającego 2,5 i więcej promila alkoholu we krwi, wysokość wymierzanej kierującemu grzywny wynosi od 578 do 867 euro, a kierowca może pożegnać się z prawem jazdy na okres od 2 do 3 lat6. Kierowca, który odmówi poddania się rutynowej kontroli trzeźwości, musi liczyć się z wysokim mandatem – od 1 tys. do 2 tys. euro oraz utratą prawa jazdy nawet na 4 lata7.

Należy również dodać, że za prowadzenie pojazdu z 1,5 promila lub więcej alkoholu we krwi sprawcy grozi również kara pozbawienia wolności na okres do 1 roku. Za wyżej wymieniony czyn grozi także utrata prawa jazdy na okres od roku do 3 lat oraz zajęcie pojazdu przez policję8. Policja może skonfiskować samochód również wtedy, gdy okaże się, że kierowca ponownie prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości9.

1 http://autempoeuropie.pl/litwa, dostęp 12.12.2017 r.

2 http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/od-stycznia-2017-r-za-jazde-po-pijanemu-grozi-wiezienie, dostęp 12.12.2017 r.

3 https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Litewska,LTU.html, dostęp 12.12.2017 r.

4 https://www.autofakty.pl/poradniki/przepisy-drogowe-i-mandaty-na-litwie/#jazda-pod-wplywem-alkoholu, dostęp 12.12.2017 r.

5 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 17, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

6 https://www.autofakty.pl/poradniki/przepisy-drogowe-i-mandaty-na-litwie/#jazda-pod-wplywem-alkoholu, dostęp 12.12.2017 r.

7 http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/od-stycznia-2017-r-za-jazde-po-pijanemu-grozi-wiezienie, dostęp 12.12.2017 r.

8 Ibidem.

9 https://www.globtroter.pl/przewodnik/Szukaj,175,litwa,europa.html, dostęp 12.12.2017 r.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01