Jazda po pijanemu na Litwie

Na Litwie maksymalna dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,4 promila. Kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata obowiązuje limit 0,0 promila. Całkowita trzeźwość wymagana jest również od prowadzących pojazdy ciężkie (takie jak ciężarówki i autobusy) oraz motocyklistów1. Litewski Kodeks Wykroczeń Administracyjnych wszedł w życie 1 stycznia 2017 roku i zastąpił dotychczasowy Kodeks Naruszeń Prawa Administracyjnego. Nowa ustawa zaostrzyła kary za niektóre wykroczenia, na przykład za jazdę po pijanemu2.

Według litewskich przepisów, jazda po pijanemu (czyli kiedy stężenie alkoholu w jego krwi wprawdzie przekracza dozwoloną normę 0,4 promila, ale jest niższe niż 1,5 promila), podlega karze grzywny i zostaje pozbawiony prawa jazdy3. Wysokość grzywny zależna jest oczywiście od stężenia alkoholu we krwi w momencie zatrzymania kierowcy. Jeżeli zawartość alkoholu we krwi prowadzącego pojazd mieści się w przedziale od 0,41 do 1,5 promila, policja nakłada mandat w wysokości od 289 do 434 euro, a prawo jazdy jest zabierane na okres od 12 do 18 miesięcy4. Za jazdę od 1,51 do 2,49 promila we krwi należy liczyć się z mandatem opiewającym na kwotę od 578 do 867 euro i utratą prawa jazdy na czas od 2 do 3 lat5. Jeżeli pojazd prowadzony jest przez kierowcę mającego 2,5 i więcej promila alkoholu we krwi, wysokość wymierzanej kierującemu grzywny wynosi od 578 do 867 euro, a kierowca może pożegnać się z prawem jazdy na okres od 2 do 3 lat6. Kierowca, który odmówi poddania się rutynowej kontroli trzeźwości, musi liczyć się z wysokim mandatem – od 1 tys. do 2 tys. euro oraz utratą prawa jazdy nawet na 4 lata7.

Należy również dodać, że za prowadzenie pojazdu z 1,5 promila lub więcej alkoholu we krwi sprawcy grozi również kara pozbawienia wolności na okres do 1 roku. Za wyżej wymieniony czyn grozi także utrata prawa jazdy na okres od roku do 3 lat oraz zajęcie pojazdu przez policję8. Policja może skonfiskować samochód również wtedy, gdy okaże się, że kierowca ponownie prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości9.

1 http://autempoeuropie.pl/litwa, dostęp 12.12.2017 r.

2 http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/od-stycznia-2017-r-za-jazde-po-pijanemu-grozi-wiezienie, dostęp 12.12.2017 r.

3 https://polakzagranica.msz.gov.pl/Republika,Litewska,LTU.html, dostęp 12.12.2017 r.

4 https://www.autofakty.pl/poradniki/przepisy-drogowe-i-mandaty-na-litwie/#jazda-pod-wplywem-alkoholu, dostęp 12.12.2017 r.

5 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 17, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

6 https://www.autofakty.pl/poradniki/przepisy-drogowe-i-mandaty-na-litwie/#jazda-pod-wplywem-alkoholu, dostęp 12.12.2017 r.

7 http://www.wilnoteka.lt/pl/artykul/od-stycznia-2017-r-za-jazde-po-pijanemu-grozi-wiezienie, dostęp 12.12.2017 r.

8 Ibidem.

9 https://www.globtroter.pl/przewodnik/Szukaj,175,litwa,europa.html, dostęp 12.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń