Jazda po alkoholu 2022 r.
Konsekwencje, kary – co może grozić?

Pomoc prawna dla kierowców

Działamy całą dobę w całym kraju. Pierwsza porada gratis.

Jazda po alkoholu oraz innych środkach odurzających jest surowo zabroniona. Osoby, które się tego dopuszczają, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, do których należą: grzywna, ograniczenie wolności lub jej całkowite pozbawienie, a także nałożenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

To bardzo dotkliwe następstwa, które są w stanie znacząco utrudnić życie. Warto mieć na uwadze fakt, że sąd wydając wyrok bierze pod uwagę wiele okoliczności, takich jak zawartość alkoholu we krwi zatrzymanego, zachowanie podczas zatrzymania, a także to, czy wcześniej wszedł on już w konflikt z wymiarem sprawiedliwości. Dużą szansą jest zainwestowanie w profesjonalną obronę, której celem będzie podkreślenie wszelkich aspektów działających na korzyść oskarżonego.

Całodobowa pomoc prawna dla kierowców zatrzymanych z przekroczoną normą alkoholu w organizmie.

Co grozi za jazdę po alkoholu w 2022 roku?

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator przewidujący kary takie grzywna, ograniczenie wolności (prace społeczne lub potrącenie wynagrodzenia) lub kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5000 PLN do 60 000 PLN oraz 10 punktów karnych.

Jakie są kary za jazdę w stanie po użyciu?

Za jazdę po spożyciu w stanie po użyciu alkoholu grozi zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Mylnie zakłada się, że zakaz może wynosić 3 miesiące – to niemożliwe. Dodatkowo Sąd zasądza grzywnę w wysokości najczęściej około 1000 zł.

Jakie są kary za jazdę w stanie nietrzeźwym?

W przypadku prowadzenie w stanie nietrzeźwości obowiązujące w Polsce przepisy są jednymi z najsurowszych w całej Unii Europejskiej. Realnie musimy liczyć się z zakazem prowadzenia w wymiarze od 3 do 15 lat. Dodatkowo Sąd może zasądzić świadczenie pieniężne w wysokości od 5 do 60 tys. zł. Oprócz tego Sąd zasądza grzywnę albo ograniczenie wolności (prace społeczne) albo jej pozbawienie (więzienie).

Dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi kierowcy?

Wbrew pozorom dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to nie pół promila. Kierować nie można już od 0,2 promila. Od 0,2 promila do 0,5 promila jest to wykroczenie, a powyżej 0,5 promila przestępstwo.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem – możemy mieć do czynienia ze swoistą kumulacją odpowiedzialności karnej zarówno za spowodowanie wypadku, jak i za samo kierowanie w stanie nietrzeźwości. Tutaj realnie musimy liczyć się nawet z ograniczeniem wolności. Dodatkowo musimy pamiętać, że w przypadku wypadku pod wpływem alkoholu nie obowiązują sprawcę żadne polisy – ani OC ani AC. Wszelkie szkody sprawca musi pokryć z własnej kieszeni.

Jazda pod wpływem alkoholu – recydywa

W przypadku ponownego zatrzymania zanim poprzednia kara ulegnie zatarciu – musimy się liczyć z odpowiedzialnością w tzw. warunkach recydywy. Wtedy realnie musimy spodziewać się ograniczenia wolności, które czasami można warunkowo zawiesić. W przypadku dobrego poprowadzenia sprawy sądowej można też czasami uzyskać zamiast więzienia tzw. prace społeczne. Dodatkowo Sąd orzeka świadczenie pieniężne w kwocie minimum 10 tysięcy złotych oraz dożywotni zakaz kierowania. W wyjątkowych sytuacjach konsekwencje mogą być krótsze jak też i mogą zostać ograniczone wyłącznie do jednej kategorii prawa jazdy.

Co grozi za złamanie art. 244 kk?

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (…) prowadzenia pojazdów, (…) albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oprócz tego sąd zasądza również kolejny zakaz. Należy mieć na uwadze, że przestępstwo to dotyczy trzeźwych kierujących. Jeżeli po raz drugi zdarzyło Ci się jeździć pod wpływem alkoholu, to oprócz popełnienia przestępstwa jazdy na zakazie popełniasz przestępstwo z art. 178a § 4 kodeksu karnego, czyli tzw. recydywę. Konsekwencją w tym przypadku jest już dożywotni zakaz oraz pozbawienie wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania to jedyna szansa na skrócenie zakazu poniżej 3 lat, najczęściej do 1 roku. Jeśli kara wyniesie do 1 roku wtedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Dodatkowo w przypadku warunkowego umorzenia postępowania po wyroku nadal jest się osobą niekaraną. Bardzo często też Sąd warunkowo umarzając postępowanie obniża kary finansowe. Orzekając warunkowe umorzenie postępowania Sąd poddaje sprawcę okresowi próby np. rok, dwa trzy lata. Jeśli w tym okresie sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego – sprawa zostanie umorzona całkowicie, a dokument zostanie odzyskany najczęściej bez ponownego egzaminu. Osoba wobec której orzeczono warunkowe umorzenie postępowania jest uznawana za osobę niekaraną.

Zatrzymanie prawa jazdy za jazdę po alkoholu

Od grudnia 2020 roku w przypadku stwierdzenia jazdy po spożyciu Policja dokonuje tzw. elektronicznego zatrzymania dokumentu. Fizycznie dokument najczęściej pozostawiany jest dalej kierowcy. Około 3 tygodnie po zdarzeniu sprawca otrzymuje dodatkowo listem poleconym tzw. postanowienie o zatrzymaniu dokumentu. W przypadku stanu nietrzeźwości (przestępstwo) postanowienie o zatrzymaniu dokumentu wydaje prokurator. W przypadku stanu po użyciu alkoholu (wykroczenie) postanowienie to wydaje Sąd.

Konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu 2022

Jak odzyskać prawo jazdy?

W przypadku gdy dokument został zatrzymany najlepiej skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w tego typu sprawach. W wielu przypadkach można uzyskać zdecydowanie lepszy wyrok niż w przypadku forsowanego przez organy ścigania tzw. dobrowolnego poddania się karze. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania zakaz prowadzenia samochodu może być obniżony do 1 roku. Dzięki temu można odzyskać dokument bez konieczności ponownego zdawania egzaminu.

Jazda po alkoholu – powyżej 0,5 promila, co grozi?

Trzecim progiem jest 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości grozi grzywna, ograniczenie wolności lub więzienie do lat 2.

Prowadzenie po alkoholu po raz pierwszy, jaka kara?

Konsekwencje to między innymi grzywna, ograniczenie wolności albo jej pozbawienie do lat 2. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu musi liczyć się z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, orzekanym na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo należy uiścić świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

Jazda po alkoholu – jak się przygotować do rozprawy sądowej?

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodniejszy wyrok, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania. Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy.

Jazda pod wpływem alkoholu

Jechałeś po spożyciu alkoholu? Czy grozi ci odebranie prawa jazdy?

Jazda po alkoholu – dobrowolne poddanie się karze to dobry pomysł?

W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się więc zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi zgodę na dobrowolne poddanie się karze, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek.

Dobrowolne poddanie się karze w sprawie o jazdę po alkoholu

W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi na to zgodę, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu występek. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o prowadzenie po alkoholu sąd może orzec środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać uprawnienia).

Jazda w stanie nietrzeźwości – wyroki

avatar

Jacek Posyniak

Radca prawny

Radca prawny będący członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie od 2008 roku. Doświadczenie zdobywał miedzy innymi pracując w centralnych organach administracji rządowej. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie karnym niosąc pomoc prawną osobom zatrzymanym w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa i to zarówno sprawcom, jak i pokrzywdzonym. Przedmiotem realizowanych przez Kancelarię zleceń są także zagadnienia związane z bezpieczeństwem biznesu.

O KANCELARII lextraffic.pl

W 2016 roku wraz z ekspertami z zakresu prawa ruchu drogowego utworzyliśmy projekt LEXTRAFFIC.PL – Pierwszą w Polsce Kancelaria Prawa Ruchu Drogowego. W ramach tego projektu udzielamy porad prawnych i reprezentujemy klientów we wszelkich postępowaniach karnych, cywilnych oraz administracyjnych związanych przede wszystkim z jazdą po alkoholu, zabraniem prawa jazdy czy wypadkami i kolizjami drogowymi.

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO. Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.

Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

LEX TRAFFIC
JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa

LEX TRAFFIC
JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI
oddział TRÓJMIASTO
ul. Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk

Jaka czeka cie kara za jazdę pod wpływem alkoholu?

Jechałeś po spożyciu alkoholu? Czy grozi ci odebranie prawa jazdy?

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń