Jazda po alkoholu – porady prawne

Dowiedz się jakie są konsekwencje jazdy pod wpływem alkoholu w 2023 roku, jaki poziom alkoholu we krwi jest klasyfikowany jako jazda po pijanemu, a przede wszystkim jak się bronić. Czy za przekroczone stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu grozi ci pozbawienie wolności? Czy stracisz dokumenty?

Jazda w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających jest surowo zabroniona. Osoby, które się tego dopuszczają, muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami, do których należą: grzywna, ograniczenie wolności lub jej całkowite pozbawienie, a także nałożenie zakazu kierowania pojazdami mechanicznymi.

To bardzo dotkliwe następstwa, które są w stanie znacząco utrudnić życie. Warto mieć na uwadze fakt, że sąd wydając wyrok bierze pod uwagę wiele okoliczności, takich jak zawartość alkoholu we krwi zatrzymanego, zachowanie podczas zatrzymania, a także to, czy wcześniej wszedł on już w konflikt z wymiarem sprawiedliwości. Dużą szansą jest zainwestowanie w profesjonalną obronę, której celem będzie podkreślenie wszelkich aspektów działających na korzyść oskarżonego.

Całodobowa pomoc prawna dla kierowców zatrzymanych z przekroczoną normą alkoholu w organizmie.

Pomoc prawna dla kierowców

Działamy całą dobę w całym kraju. Pierwsza porada gratis.

jazda po alkoholu – przepisy

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązuje nowy taryfikator przewidujący kary takie grzywna, ograniczenie wolności (prace społeczne lub potrącenie wynagrodzenia) lub kara więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych od 1 roku do 15 lat, kara pieniężna od 5000 PLN do 60 000 PLN oraz punkty karne (10).

Stan po użyciu alkoholu, a nietrzeźwość

Według Art. 115-16 stan nietrzeźwości zachodzi w momencie, gdy stężenie alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wdychanego powietrza przekracza 0.25 mg. Tak wygląda sytuacja od prawnej strony i jest pokierowana również opiniami lekarzy. Jazda samochodem w momencie kiedy jesteśmy nie trzeźwi jest bardzo niebezpieczna nie tylko dla innych uczestników ruchy, ale dla nas samych również. Pod wpływem środków odurzających jesteśmy mniej skoncentrowani, mamy spowolniony czas reakcji i jesteśmy bardzo osłabieni.

Kierowanie w stanie po użyciu

Za jazdę po spożyciu możemy otrzymać zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Mylnie zakłada się, że zakaz może wynosić 3 miesiące – to niemożliwe. Dodatkowo Sąd zasądza grzywnę w wysokości najczęściej około 1000 zł.

kierowanie w stanie nietrzeźwym

W przypadku prowadzenie w stanie nietrzeźwości obowiązujące w Polsce przepisy są jednymi z najsurowszych w całej Unii Europejskiej. Realnie musimy liczyć się z faktem otrzymania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wymiarze od 3 do 15 lat. Dodatkowo Sąd może zasądzić świadczenie pieniężne w wysokości od 5 do 60 tys. zł. Oprócz tego Sąd zasądza grzywnę albo prace społeczne lub więzienie.

Dopuszczalna norma alkoholu we krwi kierowcy?

Wbrew pozorom dopuszczalna ilość alkoholu we krwi to nie pół promila. Kierować nie można już od 0,2 promila. Od 0,2 promila do 0,5 promila jest to wykroczenie, a powyżej 0,5 promila przestępstwo.

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

W przypadku spowodowania wypadku pod wpływem – możemy mieć do czynienia ze swoistą kumulacją odpowiedzialności karnej. Tutaj realnie musimy liczyć się nawet z ograniczeniem wolności. Dodatkowo musimy pamiętać, że w przypadku wypadku po alkoholu nie obowiązują sprawcę żadne polisy – ani OC ani AC. Wszelkie szkody sprawca musi pokryć z własnej kieszeni.

Jazda po pijanemu – recydywa

W przypadku ponownego zatrzymania zanim poprzednia kara ulegnie zatarciu – musimy się liczyć z odpowiedzialnością w tzw. warunkach recydywy. Wtedy realnie musimy spodziewać się ograniczenia wolności, które czasami można warunkowo zawiesić. W przypadku dobrego poprowadzenia sprawy sądowej można też czasami uzyskać zamiast więzienia tzw. prace społeczne. Dodatkowo Sąd orzeka świadczenie pieniężne w kwocie minimum 10 tysięcy złotych oraz dożywotni zakaz kierowania. W wyjątkowych sytuacjach konsekwencje mogą być krótsze jak też i mogą zostać ograniczone wyłącznie do jednej kategorii prawa jazdy.

Co grozi za złamanie art. 244 kk?

Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu (…) prowadzenia pojazdów, (…) albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega pozbawieniu wolności od 3 miesięcy do lat 5. Oprócz tego sąd zasądza również kolejny zakaz. Należy mieć na uwadze, że przestępstwo to dotyczy trzeźwych kierujących. Jeżeli po raz drugi zdarzyło Ci się jeździć po alkoholu, to oprócz popełnienia przestępstwa jazdy na zakazie popełniasz przestępstwo z art. 178a § 4 kodeksu karnego, czyli tzw. recydywę. Konsekwencją w tym przypadku jest już dożywotni zakaz oraz pozbawienie wolności.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

Warunkowe umorzenie postępowania to jedyna szansa na skrócenie zakazu poniżej 3 lat, najczęściej do 1 roku. Jeśli kara wyniesie do 1 roku wtedy nie trzeba ponownie zdawać egzaminu na prawo jazdy. Dodatkowo w przypadku warunkowego umorzenia postępowania po wyroku nadal jest się osobą niekaraną. Bardzo często też Sąd warunkowo umarzając postępowanie obniża kary finansowe. Orzekając warunkowe umorzenie postępowania Sąd poddaje sprawcę okresowi próby np. rok, dwa trzy lata. Jeśli w tym okresie sprawca będzie przestrzegał porządku prawnego – sprawa zostanie umorzona całkowicie, a dokument zostanie odzyskany najczęściej bez ponownego egzaminu. Osoba wobec której orzeczono warunkowe umorzenie postępowania jest uznawana za osobę niekaraną.

Utrata prawa jazdy

Od grudnia 2020 roku w przypadku stwierdzenia jazdy po spożyciu Policja dokonuje tzw. elektronicznego zatrzymania dokumentu. Fizycznie dokument najczęściej pozostawiany jest dalej kierowcy. Około 3 tygodnie po zdarzeniu sprawca otrzymuje dodatkowo listem poleconym tzw. postanowienie o zatrzymaniu dokumentu. W przypadku stanu nietrzeźwości (przestępstwo) postanowienie o zatrzymaniu dokumentu wydaje prokurator. W przypadku stanu po użyciu alkoholu (wykroczenie) postanowienie to wydaje Sąd.

Jak odzyskać prawo jazdy?

W przypadku gdy dokument został zatrzymany najlepiej skontaktować się z kancelarią specjalizującą się w tego typu sprawach. W wielu przypadkach można uzyskać zdecydowanie lepszy wyrok niż w przypadku forsowanego przez organy ścigania tzw. dobrowolnego poddania się karze. Dzięki warunkowemu umorzeniu postępowania zakaz prowadzenia samochodu może być obniżony do 1 roku. Dzięki temu można odzyskać dokument bez konieczności ponownego zdawania egzaminu.

Jazda pod wpływem alkoholu - utrata prawa jazdy

Jazda po pijanemu powyżej 0,5 promila

Trzecim progiem jest 0,5 promila alkoholu we krwi. Konsekwencje są już znacznie poważniejsze, gdyż czyn ten jest traktowany jak przestępstwo. Za przestępstwo prowadzenia pojazdów po pijanemu grozi grzywna, kara aresztu lub więzienie do lat 2.

Prowadzenie po alkoholu po raz pierwszy

Konsekwencje to między innymi grzywna, pozbawienie wolności albo jej pozbawienie do lat 2. Ponadto skazany za jazdę po pijanemu otrzymuje sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, orzekanym na okres od 3 do 15 lat. Dodatkowo należy uiścić świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym w wysokości od 5 tys. do 60 tys. złotych.

jak się przygotować do rozprawy sądowej?

Staranne przygotowanie się do rozprawy może zwiększyć Twoje szanse na łagodniejszy wyrok, a w niektórych wypadkach nawet warunkowe umorzenie postępowania. Jeszcze przed terminem rozprawy możesz zapoznać się z aktami sprawy.

Jazda po alkoholu

Jechałeś po spożyciu alkoholu? Sprawdź co Ci grozi!

Dobrowolne poddanie się karze

W sprawie o czyn z art. 178a § 1 kk może się zdarzyć, że prokurator zaproponuje dobrowolne poddanie się karze. Jeżeli podejrzany wyrazi na to zgodę, to prokurator przesyła do sądu wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym środków przewidzianych za zarzucany mu występek. W tym miejscu należy przypomnieć, że w razie warunkowego umorzenia postępowania w sprawie o prowadzenie po alkoholu sąd może orzec środek karny którym jest zakaz kierowania na okres nie dłuższy niż 2 lata (a zatem oskarżony może szybciej odzyskać uprawnienia).

ubezpieczenie oc

Jazda pod wpływem alkoholu jest na liście wyłączeń każdego ubezpieczyciela sprzedającego polisy w ramach autocasco. Dodatkowo jeżeli w wyniku kierowania auta pod wpływem alkoholu kierowca spowoduje wypadek, ubezpieczenie OC pokryje straty zdarzenia, jednak ubezpieczyciel będzie żądał zwrotu środków poniesionych w tamach odszkodowania.

Pamiętaj zatrzymane prawo jazdy czy świadczenie pieniężne na rzecz funduszu pomocy pokrzywdzonym to nie jedyne konsekwencje kierowania pojazdem mechanicznym z przekroczoną normą alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli obecność alkoholu w wydychanym powietrzu przekroczy normę konsekwencje mogą być bardzo poważne, łącznie z karą 3 lat więzienia. Dlatego warto jak najszybciej po zatrzymaniu skorzystać z porady prawnej. Jeśli potrzebują Państwo natychmiastowej pomocy w wyjątkowych sytuacjach jesteśmy dostępni całą dobę.

Przykładowe wyroki – jazda po alkoholu

Jazda po alkoholu – najważniejsze zagadnienia

 1. Kary za jazdę w stanie po użyciu alkoholu

  Grzywna od 2 500 zł do 30 000 zł lub pozbawienie wolności do 30 dni. Dodatkowo odebranie możliwości prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat i 10 punktów karnych.

 2. Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

  Kara pozbawienia wolności od 3 do 12 lat. Dodatkowo odebranie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznych oraz sankcja finansowa do 60 000 zł.

 3. Jak odzyskać prawo jazdy po alkoholu?

  Prawo jazdy utracone na dłużej niż rok wymaga ponownego zdania egzaminu, zarówno części teoretycznej jak i praktycznej.

 4. Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest przestępstwem?

  Gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila, lub jego stężenie w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg

 5. Kiedy jazda pod wpływem alkoholu jest wykroczeniem?

  Jeśli stężenie alkoholu we krwi zawiera się między 0,2 i 0,5 promila (bądź od 0,1 do 0,25 mg w 1 dm wydychanego powietrza) to jest to stan po spożyciu alkoholu.

Jaka kara za jazdę po alkoholu?

Jechałeś po spożyciu alkoholu? Sprawdź na co się narażasz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń