Jazda pod wpływem alkoholu – umorzenie postępowania

W życiu są nieraz takie sytuacje, że po prostu ma się pecha. Przykładem niech będzie sytuacja, gdy wsiadamy za kierownicę pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, by dosłownie przejechać parę metrów. W tym momencie pojawia się patrol policji i na karku mamy sprawę karną o popełnienie przestępstwa jazdy po pijanemu. Podstawą do pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia może być przepis artykułu 17 § 1 pkt) 3 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tą normą, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Czym jest społeczna szkodliwość czynu, kiedy jest ona znikoma oraz jak to się odnosi do jazdy pod wpływem alkoholu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w treści niniejszego artykułu. Zapraszam.

Przepisami, w których jest mowa o społecznej szkodliwej szkodliwości są art. 1 § 2 kodeksu karnego oraz art. 115 § 2 kodeksu karnego. W pierwszym przepisie mowa jest o tym, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Oznacza to, że nawet jeśli nasze zachowanie nosi znamiona przestępstwa, to jeśli jego społeczna szkodliwość jest znikoma, nie popełniamy przestępstwa.                                                                              

            Natomiast kiedy nasz czyn ma znikomą społeczna szkodliwość mówi art. 115 § 2 k.k. Zgodnie z nim, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Ocena tego, czy społeczna szkodliwość zalicza się do tej kategorii należy więc do Sądu. Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 roku o sygn. Akt. WA 2/17. W wyroku tym Sąd stwierdza, że znikoma społeczna szkodliwość czynu to kategoria wybitnie ocenna. Konsekwencją tej niedookreśloności jest zawsze to, iż nie da się ściśle wskazać w ustawie kiedy taka znikomość zachodzi. Art. 115 § 2 k.k., który zawiera zamknięty katalog kryteriów oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, nie pozostawia wątpliwości, że dominujące znaczenie mają okoliczności z zakresu strony przedmiotowej, do której dołączono tylko dwie przesłanki strony podmiotowej (postać zamiaru i motywację sprawcy), a pominięto natomiast okoliczności związane z samym podmiotem czynu, tj. sprawcą, takie jak: wiek, opinia, właściwości i warunki osobiste, które wpływają na wymiar kary.

Przykładem zastosowania przepisu art. 17 § 1 pkt 3 jest wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2013 roku o sygnaturze IX Ka 1412/13, gdzie mężczyzna wsiadł za kierownice będąc pod wpływem alkoholu tylko po to, aby pomóc wyjechać żonie z zaspy. W takim wypadku z całą pewnością można uznać, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma.

Jednak ze względu na ocenność tej instytucji tak ważne jest, aby nasze racje przedstawił w sposób właściwy radca prawny specjalizujący się w tego typu przypadkach. Może zaistnieć sytuacja, że występują przesłanki do zastosowania umorzenia postępowania karnego, jednak ze względu na złe przedstawienie swoich racji, zostaną one zaprzepaszczone.

Jazda po alkoholu – dowiedz się więcej o konsekwencjach: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń