Jazda pod wpływem alkoholu – umorzenie postępowania

W życiu są nieraz takie sytuacje, że po prostu ma się pecha. Przykładem niech będzie sytuacja, gdy wsiadamy za kierownicę pojazdu będąc pod wpływem alkoholu, by dosłownie przejechać parę metrów. W tym momencie pojawia się patrol policji i na karku mamy sprawę karną o popełnienie przestępstwa jazdy po pijanemu. Podstawą do pozytywnego dla nas rozstrzygnięcia może być przepis artykułu 17 § 1 pkt) 3 kodeksu postępowania karnego. Zgodnie z tą normą, nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy społeczna szkodliwość czynu jest znikoma. Czym jest społeczna szkodliwość czynu, kiedy jest ona znikoma oraz jak to się odnosi do jazdy pod wpływem alkoholu? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w treści niniejszego artykułu. Zapraszam.

Przepisami, w których jest mowa o społecznej szkodliwej szkodliwości są art. 1 § 2 kodeksu karnego oraz art. 115 § 2 kodeksu karnego. W pierwszym przepisie mowa jest o tym, że nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma. Oznacza to, że nawet jeśli nasze zachowanie nosi znamiona przestępstwa, to jeśli jego społeczna szkodliwość jest znikoma, nie popełniamy przestępstwa.                                                                              

            Natomiast kiedy nasz czyn ma znikomą społeczna szkodliwość mówi art. 115 § 2 k.k. Zgodnie z nim, przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

Ocena tego, czy społeczna szkodliwość zalicza się do tej kategorii należy więc do Sądu. Potwierdza to m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 maja 2017 roku o sygn. Akt. WA 2/17. W wyroku tym Sąd stwierdza, że znikoma społeczna szkodliwość czynu to kategoria wybitnie ocenna. Konsekwencją tej niedookreśloności jest zawsze to, iż nie da się ściśle wskazać w ustawie kiedy taka znikomość zachodzi. Art. 115 § 2 k.k., który zawiera zamknięty katalog kryteriów oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu, nie pozostawia wątpliwości, że dominujące znaczenie mają okoliczności z zakresu strony przedmiotowej, do której dołączono tylko dwie przesłanki strony podmiotowej (postać zamiaru i motywację sprawcy), a pominięto natomiast okoliczności związane z samym podmiotem czynu, tj. sprawcą, takie jak: wiek, opinia, właściwości i warunki osobiste, które wpływają na wymiar kary.

Przykładem zastosowania przepisu art. 17 § 1 pkt 3 jest wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 11 grudnia 2013 roku o sygnaturze IX Ka 1412/13, gdzie mężczyzna wsiadł za kierownice będąc pod wpływem alkoholu tylko po to, aby pomóc wyjechać żonie z zaspy. W takim wypadku z całą pewnością można uznać, że społeczna szkodliwość tego czynu była znikoma.

Jednak ze względu na ocenność tej instytucji tak ważne jest, aby nasze racje przedstawił w sposób właściwy radca prawny specjalizujący się w tego typu przypadkach. Może zaistnieć sytuacja, że występują przesłanki do zastosowania umorzenia postępowania karnego, jednak ze względu na złe przedstawienie swoich racji, zostaną one zaprzepaszczone

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń