Jak odzyskać prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Na pewno wiele razy słyszałeś o sytuacji, w której komuś zostało zatrzymane/ zabrane prawo jazdy. Obowiązek zatrzymania prawa jazdy dotyczy nie tylko osób, które przekroczyły prędkość o ponad 50km/h, ale również, a w zasadzie przede wszystkim tych, które prowadziły samochód pod wpływem alkoholu. Większość takich osób czeka do samego końca obowiązywania zakazu prowadzenia, nie wiedząc, że środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu może zostać zmieniony w taki sposób, że będziesz posiadać możliwość prowadzenia pojazdu wyposażonego w tzw. autolocka.

Dowiedz się więcej: https://lextraffic.pl/jazda-po-pijanemu/

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów – art.182a

Możliwość taką daje kodeks karny wykonawczy w art. 182a. Przepis ten wprowadza pewną nowość do polskiego porządku prawnego w postaci tzw. alkolocka. Jest to to urządzenie, które uniemożliwia rozruch pojazdu, jeśli wykryje u kierowcy nawet minimalne stężenie alkoholu. W skrócie, jeśli w wydychanym powietrzu alkomat wykryje alkohol do poziomu 0,2 promila, to nie odpalisz swojego samochodu.

W sytuacji, gdy został wydany zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, po połowie odbytego już zakazu (, a w sytuacji, gdy wydany został dożywotni zakaz prowadzenia pojazdu- po okresie 10 lat) możemy ubiegać się o zmianę środka karnego, w postaci możliwości poruszania się pojazdem z zamontowanym alkolockiem. Jednakże sam upływ czasu nie wystarczy, byśmy otrzymali zgodę. Niezwykle istne jest nasze zachowanie w okresie stosowania zakazu prowadzenia pojazdów. Wydanie zgody na zmianę środka karnego będzie oceniane przez Sąd, i to on zdecyduje, czy nie stanowimy zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Jeśli więc mimo zakazu, dalej prowadziłeś pojazd, łamałeś przepisy, czy w najgorszym scenariuszu ponownie zostałeś złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu, to twoje szanse na możliwość wcześniejszego prowadzenia pojazdu znacznie maleją.

Odzyskanie prawa jazdy po alkoholu procedura

W celu zmiany środka karnego musisz sporządzić wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholu. Wniosek taki należy złożyć do Sądu, który wydał zakaz prowadzenia przez Ciebie pojazdów mechanicznych. Do wniosku dobrze jest dołączyć dowody ukazujące twój dotychczasowy sposób życia. Niekaralność, opinie z zakładu pracy, organizacji społecznych. Jeśli swoim czynem wyrządziłeś komuś szkodę, to kwestia naprawienia tej szkody oraz pojednania się z pokrzywdzonym może mieć bardzo duże znaczenie w ocenie twojego postępowania w okresie środka karnego. Może być również szansa, że Sąd będzie chciał dokładniej ocenić to, o czym mowa powyżej. W takim wypadku rozprawa zostanie odroczona, a Sąd poprosi kuratora o sporządzenie opinii o tobie. Jeśli postępowanie skończy się dla Ciebie pozytywnie, Sąd z urzędu zwróci się do odpowiedniego organu administracji, z zapadłym w twojej sprawie orzeczeniem. Dla Ciebie to jeszcze nie koniec. Musisz zaopatrzyć swój samochód w alkolock. Dokonać tego można w wyspecjalizowanych warsztatach trudniącymi się tego typu czynnościami. Sytuacja jest analogiczna, jak ze zwykłym przeglądem technicznym pojazdu. Konieczna będzie ponadto coroczna kalibracja urządzenia oraz posiadanie przy sobie ważnego badania technicznego urządzenia. Jednak musisz jeszcze pamiętać, że jeśli byłeś pozbawiony prawa jazdy ponad rok musisz ponownie podejść do egzaminu na prawo jazdy.

Jak więc widzisz, cały proces nie należy do najszybszych, najtańszych i najprostszych. Gorąco zalecam Ci skorzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika zajmującego się na co dzień tego typu sprawami. Będziesz miał pewność, że w sprawie zostało wykonane wszystko, co zostać wykonane musiało. Pełnomocnik zwłaszcza podczas rozprawy przed Sądem, może okazać się niezastąpioną pomocą.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Stan po spożyciu alkoholu

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości? Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3   Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie…

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Zostałem złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Co teraz z moim prawem jazdy? W sytuacji, w której złapano Cię na gorącym uczynku jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w sytuacji w której nie zostałeś/-aś złapana na gorącym uczynku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że dopuściłeś/-aś się takiego czynu policja…

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków – art. 178a k.k. W stosunku do jazdy pod wpływem narkotyków stosuje się dokładnie ten sam przepis co do jazdy pod wpływem alkoholu, a więc art. 178 a k.k. Art. 178a k.k. stanowi w § 1. że: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń