Po jakim czasie mogę złożyć wniosek o alkolocka ?

W ostatnich latach w przepisach związanych z poruszaniem się po drodze nastąpiło wiele większych lub mniejszych zmian. Jedna z najważniejszych nastąpiła w dniu 17 maja 2015 roku, kiedy to weszła w życie ustawa, wprowadzająca możliwość instalowania tzw. alkolocków. Urządzenie to cieszy się relatywnie dużym zainteresowaniem, jednak nie każdy wie, że nie spełnia podstawowej przesłanki, jaką jest upływ czasu. Kiedy mogę wnieść wniosek o alkolocka? Na to pytanie odpowiem w niniejszym artykule. Zapraszam.

Przepisem regulującym możliwość zmiany zastosowanego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jest art. 182a kodeksu karnego wykonawczego. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego (dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych) przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 128 i 379, ze zm.), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Jak widać, w przypadku dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych możliwość ubiegania się o zmianę środka karnego dopuszczalna jest dopiero po 10 latach. W reszcie przypadków możliwość taka występuje już po połowie okresu zakazu.

A od jakiego terminu należy liczyć ten okres? Co do zasady okres środka karnego należy liczyć od dnia uprawomocnienia się się wyroku. Wyrok jest prawomocny po ostatnim dniu, w którym mamy możliwość wniesienia środka odwoławczego. Jeśli wyrok został wydany w dniu 1 stycznia 2018 roku, to od tego dnia należy policzyć 7 dni, w których możemy złożyć wniosek o sporządzenie i dostarczenie wyroku. Następnie po otrzymaniu wyroku z uzasadnieniem mamy 14 dni na sporządzenie apelacji. Załóżmy, że uzasadnienie otrzymaliśmy 1 lutego 2018 roku. W takim przypadku, jeśli nie wniesiemy apelacji, to wyrok staje się prawomocny z dniem 16 lutego 2018 roku. Mając 4 letni zakaz prowadzenia pojazdów, wniosek możemy wnieść dopiero op dniu 16 lutego 2020 roku. Musisz pamiętać, że jeśli otrzymałeś również karę bezwzględnego pozbawienia wolności, to twój zakaz płynie dopiero od dnia zakończenia tej kary.

Bardzo istotną kwestią jest również zaliczenie zatrzymanego prawa jazdy na poczet środka karnego. Jeśli w twoim wyroku jest punkt mówiący, że na poczet środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zalicza się okres od zatrzymania prawa jazdy, to połowę środka karnego lub 10 lat powinieneś liczyć właśnie od tego dnia. W powyższym punkcie powinna się znajdować dokładna data, w którym zostało tobie zatrzymane prawo jazdy.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń