JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Zgodnie z artykułem 178a § 1 kodeksu karnego, który normuje przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, czyli potocznie mówiąc jazdę po pijanemu, popełnia przestępstwo ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny. Jak należy rozumieć definicję pojazdu mechanicznego? Co do samochodów, to raczej nie mamy wątpliwości, te mogą pojawić się już w przypadku skuterów lub rowerów elektrycznych. W tym artykule postaram się przedstawić Tobie odpowiedź na powyższe pytania. Zapraszam do lektury.

Problem w rozumieniu pojęcia pojazdu mechanicznego dotyczy nie tylko osób niemających na co dzień styczności z prawem. Również Sądy oraz prawnicy mieli problemy ze zrozumieniem, co dokładnie kryje się pod pojęciem pojazd mechaniczny. Różne rozumienie tego pojęcia wiązało się z tym, że w ustawach karnych brak jest definicji pojazdu mechanicznego. Takową można znaleźć wyłącznie w ustawie prawo o ruchu drogowym, jednakże definicja ta powinna być stosowana wyłącznie do tej ustawy. Z powodu braku definicji, judykatura(sądy) oraz doktryna(pracownicy naukowi oraz praktycy prawa) zmuszeni byli do wypracowania definicji pozaustawowej.

Jednym z istotniejszych wyroków definiujących pojazd mechaniczny jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1993 roku. W wyroku tym Sad uznał, że pojazdem mechanicznym jest pojazd drogowy lub szynowy (a więc nie tylko taki, którym można poruszać się po drogach publicznych), napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Sąd w wyroku stwierdził również, że istnieje granica pojemności skokowej silnika, poniżej której pojazdu już nie kwalifikuję się jako mechanicznego. Jest to 50 cm3. Z tego orzeczenia wyłania się już klarowniejsza definicja pojazdu mechanicznego. Głównym wyznacznikiem jest posiadanie silnika. Z tego powodu do tej kategorii nie możemy zaliczyć rowerów, ze względu na to, że pojazd ten jest napędzany siłą mięśni kierującego.

Należy też zauważyć, że mimo iż holowany pojazd posiada wyłączony silnik, to będzie on również uważany za pojazd mechaniczny w rozumieniu art. 178a k.k. oraz powyższych orzeczeń.

Mimo ustalenia, że przestępstwo można popełnić tylko pojazdem mechanicznym, w błędzie jest ten, kto uważa że bez żadnej konsekwencji można jeździć innym pojazdem niż mechanicznym. Ta kwestia została usankcjonowana w kodeksie wykroczeń, gdzie za czyn niedozwolony uznano prowadzenie innych pojazdów, posiadając przy tym we krwi ponad 0,5 promila alkoholu. W przeciwieństwie jednak do pojazdów mechanicznych, jazda innym pojazdem, posiadając we krwi poniżej 0,5 promila alkoholu nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01