Pojazd Mechaniczny w przestępstwie jazdy po pijanemu.

Zgodnie z artykułem 178a § 1 kodeksu karnego, który normuje przestępstwo potocznie zwane jazda po alkoholu, popełnia przestępstwo ten, kto prowadzi pojazd mechaniczny. Jak należy rozumieć definicję pojazdu mechanicznego? Co do samochodów, to raczej nie mamy wątpliwości, te mogą pojawić się już w przypadku skuterów lub rowerów elektrycznych. W tym artykule postaram się przedstawić Tobie odpowiedź na powyższe pytania. Zapraszam do lektury.

Problem w rozumieniu pojęcia pojazdu mechanicznego dotyczy nie tylko osób niemających na co dzień styczności z prawem. Również Sądy oraz prawnicy mieli problemy ze zrozumieniem, co dokładnie kryje się pod pojęciem pojazd mechaniczny. Różne rozumienie tego pojęcia wiązało się z tym, że w ustawach karnych brak jest definicji pojazdu mechanicznego. Takową można znaleźć wyłącznie w ustawie prawo o ruchu drogowym, jednakże definicja ta powinna być stosowana wyłącznie do tej ustawy. Z powodu braku definicji, judykatura(sądy) oraz doktryna(pracownicy naukowi oraz praktycy prawa) zmuszeni byli do wypracowania definicji pozaustawowej.

Jednym z istotniejszych wyroków definiujących pojazd mechaniczny jest wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 lutego 1993 roku. W wyroku tym Sad uznał, że pojazdem mechanicznym jest pojazd drogowy lub szynowy (a więc nie tylko taki, którym można poruszać się po drogach publicznych), napędzany umieszczonym na nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower. Sąd w wyroku stwierdził również, że istnieje granica pojemności skokowej silnika, poniżej której pojazdu już nie kwalifikuję się jako mechanicznego. Jest to 50 cm3. Z tego orzeczenia wyłania się już klarowniejsza definicja pojazdu mechanicznego. Głównym wyznacznikiem jest posiadanie silnika. Z tego powodu do tej kategorii nie możemy zaliczyć rowerów, ze względu na to, że pojazd ten jest napędzany siłą mięśni kierującego.

Należy też zauważyć, że mimo iż holowany pojazd posiada wyłączony silnik, to będzie on również uważany za pojazd mechaniczny w rozumieniu art. 178a k.k. oraz powyższych orzeczeń.

Mimo ustalenia, że przestępstwo można popełnić tylko pojazdem mechanicznym, w błędzie jest ten, kto uważa że bez żadnej konsekwencji można jeździć innym pojazdem niż mechanicznym. Ta kwestia została usankcjonowana w kodeksie wykroczeń, gdzie za czyn niedozwolony uznano prowadzenie innych pojazdów, posiadając przy tym we krwi ponad 0,5 promila alkoholu. W przeciwieństwie jednak do pojazdów mechanicznych, jazda innym pojazdem, posiadając we krwi poniżej 0,5 promila alkoholu nie jest ani przestępstwem, ani wykroczeniem.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń