Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie zasad? Jeżeli chcesz poznać aktualne informacje w tym zakresie, koniecznie zapoznaj się z przygotowanym przez nas tekstem. Miłej lektury!

Dozwolona prędkość w terenie zabudowanym — podstawowe informacje

Przez obszar zabudowany rozumie się taki obszar wzdłuż drogi (jezdni), na którym znajduje się taka zabudowa, która może przyczynić się do większego ruchu osób pieszych lub bądź pojazdów. W związku z tym konieczne jest, by osoby prowadzące pojazd w takim obszarze zmniejszyły prędkość. Pod pojęciem zabudowy rozumie się na przykład obiekty mieszkalne bądź lokale wykorzystywane na cele gospodarcze (magazyny firmowe, hale produkcyjne, biurowce). Tym samym obszaru zabudowanego nie stanowią takie miejsca, które spełniają następujące warunki:

 • oddalenie zabudowy w taki sposób, że poszczególne obiekty budowlane nie przylegają bezpośrednio do drogi,
 • jedyny intensywny ruch pieszy odbywa się w związku z bliską obecnością przystanków autobusowych lub skrzyżowania drug,
 • kierowcy poruszający się drogą są zmuszeni zmniejszyć prędkość, ale ograniczenie to wynika przede wszystkim z warunków technicznych danej drogi. Można rozumieć przez to na przykład zły stan nawierzchni lub ostre skrzyżowanie,
 • zintensyfikowany ruch, który odbywa się na takiej drodze, ma charakter sezonowy — mogą nią poruszać się na przykład pracownicy rolni, którzy w okresie żniw lub zbiorów wracają z pracy.

Jaki jest limit prędkości na terenie zabudowanym? Stan na 2022 rok

Maksymalna dopuszczalna prędkość, z jaką mogą poruszać się kierowcy po terenie zabudowanym, została określona w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie (artykuł 20 ustawy) „Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów na obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h”.

Dawniej, czyli do dnia 1 czerwca 2021 roku maksymalny limit prędkości był nieco wyższy w przypadku jazdy w porze nocnej, tzn. po godzinie 23.00. W nocy można było jechać z prędkością sześćdziesięciu kilometrów na godzinę. Obecnie jednak limit ten został zmniejszony do pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Wprowadzone w tym zakresie zmiany mają jeden prosty cel: zwiększenie poziomu bezpieczeństwa na drodze.

Wyjątkiem od ogólnej reguły są obszary określane jako tzw. strefa zamieszkania, czyli różnego rodzaju osiedla mieszkalne domków jedno- lub wielorodzinnych. W przypadku stref zamieszkania maksymalna dopuszczalna prędkość poruszania się autem wynosi znacznie mniej, bo zaledwie dwadzieścia kilometrów na godzinę. Taki stan rzeczy wynika z faktu, że po całym obszarze stref zamieszkania mogą bez żadnych ograniczeń poruszać się piesi. To właśnie z tego powodu, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, stosuje się tzw. progi zwalniające.

Ile można przekroczyć w terenie zabudowanym?

W dniu 17 września 2022 roku weszły w życie nowe regulacje dotyczące kierowców, którzy złamali obowiązujące zasady poprzez przekroczenie maksymalnego dopuszczalnego limitu jazdy. Znowelizowane reguły są znacznie bardziej rygorystyczne dla kierowców. Poniżej przedstawiono podstawowe regulacje w tym zakresie, tzn. liczba km/h, o które przekroczono limit, oraz karę:

 • mniej niż 10 kilometrów na godzinę — 50 złotych i 1 punkt karny;
 • od 11 do 15 kilometrów na godzinę — 100 złotych oraz 2 punkty karne;
 • od 16 do 20 kilometrów na godzinę — 200 złotych i 3 punkty karne;
 • od 21 do 25 kilometrów na godzinę — 300 złotych oraz 5 punktów karnych;
 • od 26 do 30 kilometrów na godzinę — 400 złotych i 7 punktów karnych;
 • od 31 do 40 kilometrów na godzinę — 800 (1 600) złotych oraz 9 punktów karnych;
 • od 41 do 50 kilometrów na godzinę — 1 000 (2 000) złotych i 11 punktów karnych.

Jeśli chodzi o wyżej wymienione kwoty, to pozycje w nawiasie stosuje się w przypadku osób, które popełniły dane wykroczenie po raz kolejny i są tzw. recydywistami. Wprowadzenie dwukrotnie wyższych kar ma na celu prewencję, tj. zapobieganie kolejnym wykroczeniom ze strony kierowców.

Przekroczenie prędkości o 50 kilometrów na godzinę — jakie konsekwencje grożą kierowcy z tego tytułu?

Jeszcze dalej idące sankcje — zarówno w odniesieniu do kwestii finansowych, jak i liczby przyznawanych punktów karnych — są przyznawane w przypadku kierowców, którzy przekroczyli dopuszczalny limit prędkości o więcej niż 50 kilometrów na godzinę. Zgodnie z nowymi przepisami przekroczenie na poziomie:

 • od 51 do 60 kilometrów na godzinę to 1 500 (3 000) złotych oraz 13 punktów karnych;
 • od 61 do 70 kilometrów na godzinę oznacza 2 000 (4 000) złotych i 14 punktów karnych;

Ile trzeba przekroczyć prędkość, żeby stracić prawo jazdy 2022?

Jeżeli kierowca przekroczył limit prędkości o co najmniej powyżej 71 kilometrów na godzinę, musi liczyć się z karą na poziomie 2 500 (lub 5 000 złotych w przypadku kolejnego takiego wykroczenia) i 15 punktów karnych, co wiąże się z utratą prawa jazdy.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń