Różnica między prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, a prowadzeniem pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk. W myśl art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. O stanie nietrzeźwości u kierowcy mówimy również w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,25 mg/l albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sprawca ma również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może być niższa niż 5 tys. złotych.

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu nie jest tożsamy ze stanem nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu u kierowcy zachodzi wówczas, gdy w jego krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się odpowiednio  od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kw. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych albo kara aresztu. Podobnie jak za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, za wykroczenie z art. 87 § 1 kw grozi środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za wykroczenie z art. 87 § 1 kw jest jednak krótszy – sąd orzeka go na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Limit alkoholu dla kierowców

W Polsce dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Jazda pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli wtedy, gdy kierowca ma we krwi więcej niż 0,5 promila), natomiast wykroczenie stanowi prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (czyli z od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi). Warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i o wykroczenie. Dzięki temu można łatwiej uzyskać korzystny wyrok Sądu.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń