Różnica między prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości, a prowadzeniem pojazdu w stanie po użyciu alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo określone w art. 178a § 1 kk. W myśl art. 115 § 16 kk stan nietrzeźwości w rozumieniu Kodeksu karnego zachodzi wtedy, gdy zawartość alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. O stanie nietrzeźwości u kierowcy mówimy również w przypadku, gdy zawartość alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,25 mg/l albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jakie kary grożą za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości? Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto sąd orzeka środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres od 3 do 15 lat. Sprawca ma również obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Wysokość tego świadczenia nie może być niższa niż 5 tys. złotych.

Jazda samochodem po spożyciu alkoholu

Stan po użyciu alkoholu nie jest tożsamy ze stanem nietrzeźwości. Stan po użyciu alkoholu u kierowcy zachodzi wówczas, gdy w jego krwi znajduje się od 0,2 do 0,5 promila alkoholu lub w wydychanym przez niego powietrzu znajduje się odpowiednio  od 0,1 do 0,25 mg/l alkoholu. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu jest wykroczeniem z art. 87 kw. Za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 50 złotych albo kara aresztu. Podobnie jak za przestępstwo z art. 178a § 1 kk, za wykroczenie z art. 87 § 1 kw grozi środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów. Zakaz prowadzenia pojazdów orzekany za wykroczenie z art. 87 § 1 kw jest jednak krótszy – sąd orzeka go na okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Limit alkoholu dla kierowców

W Polsce dopuszczalny limit alkoholu we krwi kierowcy wynosi 0,2 promila. Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu może stanowić przestępstwo lub wykroczenie. Przestępstwem jest prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości (czyli wtedy, gdy kierowca ma we krwi więcej niż 0,5 promila), natomiast wykroczenie stanowi prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (czyli z od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi). Warto skorzystać z pomocy adwokata lub radcy prawnego zarówno w sprawie o przestępstwo, jak i o wykroczenie. Dzięki temu można łatwiej uzyskać korzystny wyrok Sądu.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń