Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków – art. 178a k.k.

W stosunku do jazdy pod wpływem narkotyków stosuje się dokładnie ten sam przepis co do jazdy pod wpływem alkoholu, a więc art. 178 a k.k.

Art. 178a k.k. stanowi w § 1. że:

Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego pod wpływem środka odurzającego (narkotyku) jest zagrożone karą od grzywny, do aż 2 lat pozbawienia wolności.

Ponadto przepis ten zawiera paragraf 4, który stanowi, iż sprawca czynu który był już wcześniej skazany za przestępstwo prowadzenia pojazdu pod wpływem narkotyków lub alkoholu i po raz kolejny dopuścił się tego samego czynu, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Czy za prowadzenie pod wpływem narkotyków zabiera się prawo jazdy?

Tak. Zarówno za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu jak za prowadzenie pojazdu pod wpływem substancji odurzających (narkotyków) sąd obligatoryjnie musi orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Co grozi za spowodowanie wypadku pod wpływem środka odurzającego (narkotyku)?

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Oznacza to, że spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest zagrożone surowszą odpowiedzialnością.

Czy mogę odzyskać prawo jazdy jeżeli zostało mi odebrane w związku z prowadzeniem pojazdu pod wpływem środków odurzających?

Jak najbardziej, możesz odzyskać prawo jazdy. Zasada tu jest dokładnie taka sama jak w razie prowadzenia pojazdu mechanicznego pod wpływem alkoholu.

W zależności od tego na jak długi okres czasu zostanie orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów prawo jazdy zostanie zwrócone po upływie kary lub też po wypełnieniu wymagań związanych z dłuższym okresem zatrzymania.

Ile czasu musi upłynąć żebym mógł prowadzić po spożyciu środków odurzających?

Niestety tutaj nie ma zasady. Wszystko zależy od rodzaju i ilości środków odurzających, które zażyłeś lub zażyłaś, od tolerancji organizmu oraz od całej masy czynników, na które nie masz wpływu.

Należy mieć świadomość, że w zależności od rodzaju i ilości narkotyku czas niezbędny do usunięcia substancji z organizmu może trwać nawet kilka dni. Warto zatem dwukrotnie przemyśleć decyzję o prowadzeniu pojazdu.

Jeżeli nie czujesz się na siłach po prostu nie prowadź pojazdu. Jeżeli musisz się gdzieś dostać wybierz komunikację miejską, taksówkę lub poproś znajomego aby Cię podwiózł. Zadbaj o bezpieczeństwo Twoje i innych uczestników ruchu.

Jeżeli nadal nie wiesz co zrobić skontaktuj się z nami mailowo lub zadzwoń na naszą infolinię, z chęcią odpowiemy to twoje pytania.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń