Sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdem.

Dla osoby, która nie ma styczności z prawem karnym na co dzień zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, o której mowa w art. 180a może wydawać się tym samy. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Na wstępnie należy zaznaczyć, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych odnosi się do sfery prawa karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów jest to środek karny, o którym mowa w art. 39 kodeksu karnego, a dokładniej w punkcie trzecim tegoż artykułu. Wyłącznie Sąd karny w postępowaniu karnym może ten środek zastosować. Oznacza to, że musi być wobec ciebie przeprowadzone postępowanie przed Sądem karnym, które zostało poprzedzone postępowaniem przygotować prowadzonym przez policję lub prokuraturę. W drugim przypadku Cofnięcie uprawnień dotyczy sfery administracyjnej. Mówiąc prościej, w pierwszym przypadku jest to „kara” a tym natomiast jest to cofnięcie pewnego prawa, które Ci przysługiwało. Istotne jest to, że aby cofnąć Ci twoje prawo muszą wystąpić przesłanki znajdujące się w ustawie są to między innymi:

  • orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do prowadzenia pojazdem
  • orzeczenie psychologa o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdem
  • ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – Adwokat

Tylko w przypadkach o których mowa w art. 103 ustawy o kierujących pojazdami starosta może cofnąć twoje uprawnienie, czyli potocznie mówiąc prawo jazdy.

Jak widać jedyną z przesłanek w których Starosta może cofnąć twoje uprawnienie do kierowania pojazdami jest wydanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez Sąd. Mimo że dwie te instytucje często pojawiają się obok siebie, to musisz mieć na uwadze, że może wystąpić sytuacja, w której będziesz miła zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nie będziesz miał cofniętych uprawnień i na odwrót. W drugim przypadku najczęstszą taka sytuacją jest cofnięcie uprawnień za zbyt dużą liczbę punktów karnych.

W przypadku Sądowego zakazu masz możliwość skrócenia tego okresu poprzez wniesienie do Sądu wniosku o możliwość prowadzenia pojazdu przy pomocy tzw. alkolocka. Możliwość taka istniej po odbyciu co najmniej połowy odbytego zakazu. Do tego okresu będzie się zaliczał okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy.

Musisz Pamiętać, że w przypadku, gdy został orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres ponad roku,będziesz musiał ponownie podejść do ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Zwróć uwagę na słowo ponad. Jeśli otrzymałeś zakaz w wysokości 1 roku, takiego obowiązku mieć nie będziesz.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń