JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Dla osoby, która nie ma styczności z prawem karnym na co dzień zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych a decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, o której mowa w art. 180a może wydawać się tym samy. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Na wstępnie należy zaznaczyć, że zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych odnosi się do sfery prawa karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów jest to środek karny, o którym mowa w art. 39 kodeksu karnego, a dokładniej w punkcie trzecim tegoż artykułu. Wyłącznie Sąd karny w postępowaniu karnym może ten środek zastosować. Oznacza to, że musi być wobec ciebie przeprowadzone postępowanie przed Sądem karnym, które zostało poprzedzone postępowaniem przygotować prowadzonym przez policję lub prokuraturę. W drugim przypadku Cofnięcie uprawnień dotyczy sfery administracyjnej. Mówiąc prościej, w pierwszym przypadku jest to „kara” a tym natomiast jest to cofnięcie pewnego prawa, które Ci przysługiwało. Istotne jest to, że aby cofnąć Ci twoje prawo muszą wystąpić przesłanki znajdujące się w ustawie są to między innymi:

  • orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do prowadzenia pojazdem
  • orzeczenie psychologa o przeciwwskazaniach do prowadzenia pojazdem
  • ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny
  • popełnienia w okresie próbnym trzech wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
  • orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – Adwokat

Tylko w przypadkach o których mowa w art. 103 ustawy o kierujących pojazdami starosta może cofnąć twoje uprawnienie, czyli potocznie mówiąc prawo jazdy.

Jak widać jedyną z przesłanek w których Starosta może cofnąć twoje uprawnienie do kierowania pojazdami jest wydanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez Sąd. Mimo że dwie te instytucje często pojawiają się obok siebie, to musisz mieć na uwadze, że może wystąpić sytuacja, w której będziesz miła zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a nie będziesz miał cofniętych uprawnień i na odwrót. W drugim przypadku najczęstszą taka sytuacją jest cofnięcie uprawnień za zbyt dużą liczbę punktów karnych.

W przypadku Sądowego zakazu masz możliwość skrócenia tego okresu poprzez wniesienie do Sądu wniosku o możliwość prowadzenia pojazdu przy pomocy tzw. alkolocka. Możliwość taka istniej po odbyciu co najmniej połowy odbytego zakazu. Do tego okresu będzie się zaliczał okres faktycznego zatrzymania prawa jazdy.

Musisz Pamiętać, że w przypadku, gdy został orzeczony wobec Ciebie zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres ponad roku,będziesz musiał ponownie podejść do ponownego zdawania egzaminu na prawo jazdy. Zwróć uwagę na słowo ponad. Jeśli otrzymałeś zakaz w wysokości 1 roku, takiego obowiązku mieć nie będziesz.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01