Spowodowałem katastrofę lub wypadek po alkoholu. Co mi za to może grozić?

Artykuł 173 kodeksu karnego reguluje kwestię popełnienia tak zwanego przestępstwa spowodowania katastrofy w komunikacji. Za podstawowy typ tego przestępstwa przewiduje się karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli popełniliśmy to przestępstwo pod wpływem alkoholu, to grożą nam znacznie surowsze konsekwencje. Zapraszam do niniejszej lektury.

Co należy rozumieć pod pojęciem katastrofy w ruchu? W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że jest to zdarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego1. Przykładem spowodowania katastrofy w ruchu jest np. spowodowanie karambolu przez kierowcę niesprawnego TIRa, który poruszał się ze zbyt dużą prędkością, nie zdążył wyhamować, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia kilku samochodów.

W przypadku, kiedy doprowadziliśmy do katastrofy prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, popełniamy przestępstwo stypizowane w art. 178 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem  skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo m.in. spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Oznacza to, że jeśli Sąd uzna nas za winnych popełnienia powyższego przestępstwa, najniższym wymiarem kary jaki może nas spotkać będzie 1,5 roku pozbawienia wolności.

Jednakże, jeśli w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu ranna została osoba na czas ponad 7 dni, to najniższym wymiarem kary będą dwa lata pozbawienia wolności. Istotną kwestią jest to, bo organy ścigania dokonały prawidłowej kwalifikacji czynu. Dlatego tak ważna jest pomoc wyspecjalizowanego prawnika, który będzie czuwał nad twoim procesem.

Dodatkową konsekwencją popełnienia tego typu przestępstwa jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu na okres nie krótszy niż 3 lata. Górną granicą jest natomiast 15 lat. Ponadto zakaz ten jest orzekany obligatoryjnie.

Dowiedz się więcej: https://lextraffic.pl/wypadki-i-kolizje/

1 Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe; uchwała SN z dnia 28 lutego 1975 r. sygn. Akt: V KZP 2/74

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń