Spowodowałem katastrofę lub wypadek po alkoholu. Co mi za to może grozić?

Artykuł 173 kodeksu karnego reguluje kwestię popełnienia tak zwanego przestępstwa spowodowania katastrofy w komunikacji. Za podstawowy typ tego przestępstwa przewiduje się karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli popełniliśmy to przestępstwo pod wpływem alkoholu, to grożą nam znacznie surowsze konsekwencje. Zapraszam do niniejszej lektury.

Co należy rozumieć pod pojęciem katastrofy w ruchu? W doktrynie i orzecznictwie podkreśla się, że jest to zdarzenie zakłócające w sposób nagły i groźny ruch lądowy, sprowadzające konkretne, rozległe i dotkliwe skutki obejmujące większą liczbę ludzi lub mienie w znacznych rozmiarach oraz niosące ze sobą zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego1. Przykładem spowodowania katastrofy w ruchu jest np. spowodowanie karambolu przez kierowcę niesprawnego TIRa, który poruszał się ze zbyt dużą prędkością, nie zdążył wyhamować, co doprowadziło do poważnego uszkodzenia kilku samochodów.

W przypadku, kiedy doprowadziliśmy do katastrofy prowadząc pojazd pod wpływem alkoholu, popełniamy przestępstwo stypizowane w art. 178 § 1 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem  skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo m.in. spowodowania katastrofy w ruchu lądowym, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w wypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę.

Oznacza to, że jeśli Sąd uzna nas za winnych popełnienia powyższego przestępstwa, najniższym wymiarem kary jaki może nas spotkać będzie 1,5 roku pozbawienia wolności.

Jednakże, jeśli w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu ranna została osoba na czas ponad 7 dni, to najniższym wymiarem kary będą dwa lata pozbawienia wolności. Istotną kwestią jest to, bo organy ścigania dokonały prawidłowej kwalifikacji czynu. Dlatego tak ważna jest pomoc wyspecjalizowanego prawnika, który będzie czuwał nad twoim procesem.

Dodatkową konsekwencją popełnienia tego typu przestępstwa jest orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdu na okres nie krótszy niż 3 lata. Górną granicą jest natomiast 15 lat. Ponadto zakaz ten jest orzekany obligatoryjnie.

1 Wytyczne wymiaru sprawiedliwości i praktyki sądowej w sprawach o przestępstwa drogowe; uchwała SN z dnia 28 lutego 1975 r. sygn. Akt: V KZP 2/74

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń