Spowodowałem wypadek po pijanemu. Czego może żądać ode mnie osoba poszkodowana?

Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu poza odpowiedzialności karną, może pociągać ze sobą również konieczność zapłaty odszkodowania lub też zadośćuczynienia osobie, która została poszkodowana w związku z popełnieniem przez ciebie przestępstwa. Odpowiedzialność cywilnoprawna może mieć dla Ciebie znacznie poważniejsze skutki, niż odpowiedzialność karna. Co powinieneś wiedzieć na temat dochodzenia odszkodowania przez poszkodowanego? Zapraszam do treści niniejszego artykułu.


Podstawowym przepisem umożliwiającym dochodzenie od Ciebie odszkodowania jest przepis art. 415 kodeksu cywilnego. Zgodnie z nim, kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia. Wielokrotnie w doktrynie i orzecznictwie podkreśla przesłanki dochodzenia odpowiedzialności odszkodowawczej, jakie muszą zostać spełnione. Są to:

  • Szkoda
  • niedozwolony czyn
  • wina
  • związek przyczynowy między szkodą, a zdarzeniem je powodującym

W przypadku spowodowania wypadku, najczęściej spowodowaną szkodą będzie uszkodzenie pojazdu innego kierowcy lub też uszkodzenie ciała. W tym drugim wypadku sprawa może być jeszcze bardziej poważniejsza, bo w przypadku spowodowania poważnej utraty zdrowia, które powodują zwiększone potrzeby poszkodowanego, zmniejszone lub utracone możliwość zarobkowe lub też zmniejszone widoki na poprawę w przyszłości, Sąd może zasądzić od Ciebie na jego rzecz rentę. Oprócz odszkodowania na podstawie art. 445 kodeksu cywilnego poszkodowany ma możliwość dochodzenie od Ciebie również zadośćuczynienia.
Jeśli myślisz, że powyższe kwestie Ciebie nie dotyczą, bo masz przecież ubezpieczenie OC, to mam dla Ciebie złą wiadomość. Otóż zgodnie z art. 43 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, (…), przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii. Co prawda Towarzystwo ubezpieczeń wypłaci za ciebie odszkodowanie, jednakże jest to tylko odwlekanie w czasie nieuniknionego.


Czy poszkodowany musi wytoczyć tobie(lub ubezpieczycielowi) powództwo cywilne? Otóż nie. Jeśli będzie się przeciwko tobie toczyło postępowanie karne, to poszkodowany na podstawie art. 46 kodeksu karnego może dochodzić od Ciebie odszkodowania już w tym postępowaniu. W stosunku do tego postępowania stosuje się odpowiednio przepisy prawa cywilnego.


Pewną nadzieją dla ciebie jest instytucja przyczynienia się poszkodowanego. Jeżeli poszkodowany przyczynił się do powstania szkody, to odszkodowanie stosunkowo zostaje obniżone. Najczęściej wygląda to tak, że sąd stwierdza w ilu procentach poszkodowany się przyczynił, i o ten procent zostaje zmniejszone odszkodowanie. Najczęściej przytaczanym przykładem przyczynienia się jest jazda bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.


Jak widzisz, jazda po pijanemu rodzi ze sobą bardzo poważne konsekwencje zarówno w sferze karnej, jak i w sferze cywilnej. Masa różnych przepisów może spowodować, że nie będziesz w stanie skutecznie bronić swoich praw. Dlatego nie zwlekaj z pomocą profesjonalisty, gdyż dzięki temu możesz oszczędzić sobie wielu kłopotów na przyszłość.

Dowiedz się więcej: https://lextraffic.pl/wypadki-i-kolizje/

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń