Spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu

Kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości to przejaw skrajnej nieodpowiedzialności. Nietrzeźwi kierowcy stanowią zagrożenie dla samych siebie, podróżujących z nimi pasażerów i innych uczestników ruchu drogowego. Jazda pod wpływem alkoholu jest prawnie niedozwolona, bez różnicy czy kierowca jedzie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, czy też nie. W dalszej części artykułu dowiesz się jakie sankcje grożą za wywołanie kolizji, a jakie za spowodowanie wypadku pod wpływem alkoholu.

Co grozi za spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu?

Posiłkując się Zarządzeniem Komendanta Głównego Policji nr 635 z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez Policję statystyki zdarzeń drogowych terminem kolizja określa się zdarzenie drogowe, które skutkuje wyłącznie szkodami materialnymi. Sprowokowanie kolizji drogowej uznawane jest jako wykroczenie, za które grozi mandat od 200 do 500 złotych plus dodatkowo naliczane 1000 złotych. Jeśli natomiast sprawca kolizji był w stanie po użyciu alkoholu może podlegać karze grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawieniu wolności do 5 lat.

Spowodowanie wypadku w wyniku jazdy pod wpływem alkoholu

W odróżnieniu od kolizji wypadek drogowy pociąga za sobą uszczerbek na zdrowiu lub śmierć osób, które są jego uczestnikami. Co oczywiste, sankcje za doprowadzenie do wypadku pod wpływem alkoholu są odpowiednio wyższe. Wymiar kary jest tutaj zależny od ciężaru skutków, w tym ewentualnych ofiar śmiertelnych.

  • spowodowanie wypadku bez ofiar śmiertelnych może być karane pozbawieniem wolności do 4,5 roku, zakazem kierowania pojazdami od 3 do 15 lat i karą pieniężną w kwocie od 10 000 do 60 000 złotych;
  • wywołanie zdarzenia drogowego z uszczerbkiem na zdrowiu lub spowodowaniem śmierci podlega pozbawieniu wolności od 2 do 12 lat, dożywotniemu zakazowi prowadzenia pojazdów oraz karze finansowej w przedziale od 10 000 do 60 000 złotych;
  • doprowadzenie do wypadku, w następstwie którego są ofiary śmiertelne jest zagrożone karą więzienia od 3 do 12 lat, dożywotnim pozbawieniem uprawnień do prowadzenia pojazdów i sankcją pieniężną w wysokości 10 000 do 60 000 złotych.

Poza tym sprowokowanie wypadku pod wpływem alkoholu uprawnia firmę ubezpieczeniową, jak i Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny do ubiegania się o zwrot należności wypłaconych osobom poszkodowanym.

Prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu a kierowanie w stanie nietrzeźwości

Niezwykle istotne jest tutaj omówienie dwóch sytuacji, kiedy we krwi zatrzymanego do kontroli kierowcy zostanie wykryta zawartość alkoholu. Przepisy prawa karnego odróżniają bowiem będący wykroczeniem stan po użyciu alkoholu oraz kwalifikowany jako przestępstwo stan nietrzeźwości.

Z pierwszą sytuacją mamy do czynienia wówczas, gdy we krwi osoby kierującej pojazdem zostanie stwierdzone stężenie alkoholu o wartości od 0,2 do 0,5 promila (tj. od 0,1 do 0,25 mg na 1 litr wydychanego powietrza). Z kolei stężenie powyżej wartości 0,5 promila (tj. więcej niż 0,25 mg w litrze wydychanego powietrza) oznacza stan nietrzeźwości.

Jazda w stanie po użyciu alkoholu – co za to grozi?

Prowadząc samochód pod wpływem alkoholu, jeśli jego poziom we krwi nie przekracza 0,5 promila, narażamy się na mandat w wysokości 2500 złotych oraz 10 punktów karnych. Warto jednak wiedzieć, iż od 17 września 2022 roku za ten rodzaj wykroczenia wymierzane będzie 15 punktów karnych, a w przypadku recydywy w przeciągu 2 lat minimalna kwota grzywny będzie już wynosić 5000 złotych. Bez zmian pozostaje natomiast okres zakazu prowadzenia pojazdów wynoszący od 6 miesięcy do 3 lat. Trzeba ponadto zaznaczyć, że od 1 stycznia bieżącego roku maksymalna wysokość grzywny wymierzanej przez sąd wzrosła aż 6-krotnie, z 5000 do 30 000 złotych.

Jaka kara za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości?

Jeżeli prowadzimy auto pod wpływem alkoholu i badanie alkomatem wykaże, że jego stężenie we krwi przekracza 0,5 promila grożą nam wtenczas następujące sankcje:

  • grzywna uzależniona od dochodu kierowcy w przedziale od 10 do 540 stawek dziennych, gdzie wysokość dziennej stawki może wynosić od 10 do 2000 złotych;
  • zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi przez okres od 3 do 15 lat;
  • kara pieniężna w kwocie od 5000 do 60 000 złotych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Co ważne, do uznania winnym przestępstwa nie jest konieczne aby nastąpił jakikolwiek jego skutek. Wystarczy jedynie stwierdzenie stanu nietrzeźwości na podstawie przeprowadzonego badania laboratoryjnego próbki krwi lub poprzez badanie alkomatem.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń