Warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu

Zdobycie uprawnień w zakresie prowadzenia pojazdów maszynowych nie jest najłatwiejszym zadaniem. Niemniej jednak tuż po zdobyciu prawa jazdy, kierowcy przez swoją lekkomyślność mogą je niezwykle szybko stracić i co więcej narazić się na niezwykle poważne konsekwencje. Mimo wielu kampanii medialnych, w dalszym ciągu powszechna staje się sytuacja, w której kierowcy decydują się na prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Jest to z pewnością sytuacja, w której stwarzają oni zagrożenie nie tylko dla siebie samych, ale także dla innych uczestników ruchu drogowego. W zależności od sposobu w jaki zostanie ten czyn skategoryzowany, kierowcy może grozić kara grzywny, a także pozbawienia wolności. Wówczas pomocne może okazać się warunkowe umorzenie. Co warto o nim wiedzieć?

Prowadzenie po alkoholu – kiedy przestępstwo a kiedy wykroczenie?

W polskim prawie możemy rozróżnić dwie kategorie czynu zabronionego jakim jest jazda po alkoholu. Wówczas możemy mówić o:

  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości- w momencie kiedy stężenie alkoholu we krwi kierowcy przekracza 0,5 promila.
  • kierowanie pojazdem w stanie po spożyciu alkoholu- wówczas stężenie alkoholu we krwi nie przekracza 0,5 promila

W pierwszym wypadku jazda po pijanemu jest traktowana jako przestępstwo zgodnie z artykułem 178a Kodeksu Karnego (https://lextraffic.pl/art-178a-kk-prowadzenie-pojazdu-w-stanie-nietrzezwosci/). Wówczas sąd ma prawo do wymierzenia kary pozbawienia wolności, karę grzywny lub karę ograniczenia wolności. Co więcej kierowca w takiej sytuacji musi liczyć się z tym, że zostanie wobec niego orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, a także będzie zobowiązany do świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W drugim zaś przypadku możemy mówić o wykroczeniu, które wiąże się najczęściej z karą grzywny przewidzianą przez Kodeks Wykroczeń. Co więcej, kierowcom grozi również czasowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, którego okres trwania może wynosić od 6 miesięcy do nawet i 3 lat.

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za jazdę po alkoholu

W większości przypadków kierowcy za prowadzenie po pijanemu zostają skazani prawomocnym wyrokiem sądu. Niemniej jednak często, przysłowiową ostatnią deską ratunku, może być dla nich warunkowe umorzenie postępowania za jazdę w stanie nietrzeźwości. Co więc warto o tej możliwości wiedzieć? Otóż warunkowe umorzenie postępowania za jazdę z przekroczonym poziomem alkoholu w wydychanym powietrzu z pewnością jest dla kierowców jednym z najbardziej korzystnych rozwiązań procesowych. Niemniej jednak warto wiedzieć, że jest ono możliwe jedynie na okres próby. Najczęściej sądy orzekają warunkowe umorzenie postępowania na okres próbny wynoszący od 1 roku do nawet 3 lat. Podczas trwania okresu próby, kierowcy zobowiązani są do przestrzegania w każdym calu porządku prawnego i nie mogą dopuścić się najmniejszego wykroczenia. Warto również być świadomym tego, że warunkowe umorzenie postępowania za jazdę po alkoholu odgrywa niezwykle ważną rolę w kwestii zakazu prowadzenia pojazdów maszynowych. W takim przypadku sądy zwykle orzekają wspomniany już zakaz na okres krótszy niż 3 lata, a co więcej, jeśli kierowcy będą mieć szczęście i dobrego adwokata, taki zakaz może być orzeczony jedynie na rok. Wobec tego można tu mówić o istotnym załagodzeniu kary, gdyż po upłynięciu 1 roku kierowca nie będzie musiał już ponownie przystępować do państwowego egzaminu na prawo jazdy. Co więcej, kiedy postępowanie za jazdę pod wpływem zostanie umorzone, wówczas sąd nie wymierza kary. Niemniej jednak nie zwalnia to kierowców z dokonania wpłaty na rzecz wspomnianego wcześniej funduszu. Warto wiedzieć również, że kara ma prawo zostać wymierzona w okresie trwania warunkowego umorzenia postępowania. Zwykle następuje to w momencie, kiedy kierowca ponownie dopuści się rażącego naruszenia przepisów.

Inne formy złagodzenia kary za jazdę pod wpływem alkoholu

Oprócz umorzenia warunkowego postępowania za jazdę pod wpływem alkoholu można również starać się o inne formy złagodzenia kary. Dla kierowców zawodowych z pewnością pomocne będzie wyłączenie z zakazu prowadzenia pojazdów danej kategorii uprawnień np. CE. Wówczas dalej będą mogli wykonywać swoje obowiązki zawodowe. Zakaz będzie obowiązywał jedynie na tę kategorię uprawień, z pomocą której kierowca dopuścił się przestępstwa. Niezbędne jednak będzie udowodnienie, że taką formę złagodzenia kary warto zastosować, czyli np. sytuacja w której kierowca zarabia na życie prowadząc pojazdy ciężarowe. Warto w tym celu skorzystać z pomocy adwokata, który doskonale orientuje się w Kodeksie Karnym i zna formy łagodzenia kary za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Stan po spożyciu alkoholu

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości? Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3   Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie…

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Zostałem złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Co teraz z moim prawem jazdy? W sytuacji, w której złapano Cię na gorącym uczynku jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w sytuacji w której nie zostałeś/-aś złapana na gorącym uczynku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że dopuściłeś/-aś się takiego czynu policja…

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków – art. 178a k.k. W stosunku do jazdy pod wpływem narkotyków stosuje się dokładnie ten sam przepis co do jazdy pod wpływem alkoholu, a więc art. 178 a k.k. Art. 178a k.k. stanowi w § 1. że: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń