Wykroczenie, a kwestia drogi po jakiej się poruszamy. Czy ma znaczenie to, że jedziemy po terenie prywatnym?

Dzisiaj chciałbym przedstawić wam istotną kwestię, jaka ma znaczenie przy ocenie prawnej wykroczenia jazdy po pijanemu. Oprócz takich kwestii jak ilość alkoholu we krwi, poruszanie się pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem, czy też ustalenie znaczenia definicji „prowadzenia” pojazdu, istotne jest też miejsce popełnienia wykroczenia. Istotność polega na tym, że nie w każdym miejscu możliwe jest popełnienie wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu.
Podstawowym przepisem regulującym wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu jest art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że popełnia wykroczenie ten, kto w stanie po użyciu alkoholu(od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Określenie miejsca popełnienia przestępstwa jest tożsame z przestępstwem jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Inaczej uregulowana została natomiast kwestia poruszania się w stanie nietrzeźwości(ponad 0,5 promila alkoholu) pojazdem innym niż mechaniczny. Artykuł 87 § 1a kodeksu wykroczeń stwierdza, że miejscem popełnienia powyższego wykroczenia jest droga publiczna, strefa zamieszkania lub strefa ruchu. W porównania do powyższego wykroczenia, miejsce, w którym można popełnić wykroczenie zostało zawężone. Ustawa wyróżnia tutaj 3 kategorie miejsc.
Pierwszym jest droga publiczna. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o drogach publicznych jest to droga zaliczana do jednej z ustawowych kategorii dróg, z której może korzystać każdy. W uproszczeniu można przyjąć, że takimi drogami będą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Drugą kategorią jest strefa zamieszkania. Definicja została ustalona w ustawie prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt. 16. Strefa zamieszkania jest to obszar oznaczony specjalnym znakiem, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. W tej strefie m.in prędkość pojazdu nie może przekraczać 20 km/h, oraz piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.
Ostatnią kategorią miejsca na który można popełnić wykroczenie jest strefa ruchu. Jest to obszar oznaczony specjalnymi znakami, obejmujący co najmniej jedna drogę wewnętrzną. Celem wprowadzenia do porządku prawnego takiej strefy jest możliwość zastosowania przepisów dotyczących ruchu drogowego na drogi wewnętrzne, na których co do zasady takie przepisy nie obowiązują.
Jak widać w przypadku pierwszego i drugiego wykroczenia(miejsce gdzie odbywa się ruch lądowy oraz wyżej omówione miejsca) zakres gdzie można popełnić wykroczenie nie różni się tak bardzo. W przypadku drugiego typu wykroczenia może ono zostać popełnione w ściśle określonych miejscach. Natomiast pierwsze wykroczenie może zostać popełnione w zasadzie wszędzie, gdzie odbywa się ruch lądowy. Przykładem niech będzie droga wewnętrzna. Jeśli nie zostanie ona oznaczona znakiem „strefa ruchu” to nie można popełnić na niej wykroczenia jazdy po pijanemu innym pojazdem niż mechanicznym. Jeśli odbywa się tam natomiast ruch(np. parking marketu) to już może zostać tam popełnione wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Ponowne popełnienie przestępstwa z art. 178a kodeksu karnego

Dla większości osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości dolegliwości związane z postępowaniem oraz orzeczoną karą są wystarczające, aby więcej nie wsiąść pijanym „za kółko”. Orzeczonej karze często towarzyszy również ostracyzm, zwłaszcza w środowiskach, które nie akceptują w żaden sposób osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Zdarza się jednak, że osoby skazane ponownie dopuszczają się…

Dobrowolne poddanie się karze w trybie art. 335 kpk

Każda kontrola dokonywana przez Policję jest w pewien sposób stresująca. W momencie, gdy kierujący pojazdem znajduje się w stanie nietrzeźwości dochodzą konsekwencje prawne tego zdarzenia. Niejednokrotnie pod wpływem emocji ulegamy presji funkcjonariuszy Policji, aby poddać się dobrowolnie karze. Sytuacja ta jest korzystna dla funkcjonariuszy Policji, jednak niejednokrotnie niekoniecznie dla oskarżonego.Zgodnie z art. 335 kpk prokurator…

Czynność przesłuchania

Czynność przesłuchania należy do podstawowych czynności postępowania przygotowawczego. Jest to jednocześnie jedna z pierwszych czynności organu prowadzącego postępowanie. Warto już na tym etapie skorzystać z usług profesjonalnego obrońcy. Podczas tej czynności może dojść do przedstawienia zarzutów i tym samym podejrzany ma prawo podjąć decyzję o odmowie składania wyjaśnień, bądź też złożyć wyjaśnienia dotyczące zarzucanego mu…

Odzyskanie prawa jazdy po zatrzymaniu za alkohol

Zatrzymanie prawa jazdy zawsze wiąże się z poważnymi konsekwencjami. Nie tylko zakazuje prowadzenia pojazdów, ale także wiąże się z koniecznością podjęcia konkretnych działań, aby je odzyskać. Ta procedura różni się w zależności od długości okresu zatrzymania. Jak więc odzyskać prawo jazdy po jego zatrzymaniu za alkohol? Przyczyny zatrzymania prawa jazdy Według danych Centralnej Ewidencji Pojazdów…

Usiłowanie jazdy pod wpływem alkoholu. Czy jeśli tylko usiłowałem prowadzić po pijanemu, to popełniam wykroczenie?

Stefan świetnie bawił się na imprezie. Szalał całą noc, a alkohol lał się strumieniami. Noc się skończyła, o on musiał wrócić do domu. „Świetnie” się czuł, więc postanowił o własnych siłach wrócić samochodem do domu. Wsiadł, włożył kluczyki do stacyjki, przekręcił zapłon i…na tym jego siły się skończyły. Od razu została poinformowana policja. Stefek został zatrzymany.…

Spowodowałem katastrofę lub wypadek po alkoholu. Co mi za to może grozić?

Artykuł 173 kodeksu karnego reguluje kwestię popełnienia tak zwanego przestępstwa spowodowania katastrofy w komunikacji. Za podstawowy typ tego przestępstwa przewiduje się karę pozbawienia wolności od 1 roku do lat 10. Należy mieć jednak na uwadze, że jeśli popełniliśmy to przestępstwo pod wpływem alkoholu, to grożą nam znacznie surowsze konsekwencje. Zapraszam do niniejszej lektury. Co należy…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń