Wykroczenie, a kwestia drogi po jakiej się poruszamy. Czy ma znaczenie to, że jedziemy po terenie prywatnym?

Dzisiaj chciałbym przedstawić wam istotną kwestię, jaka ma znaczenie przy ocenie prawnej wykroczenia jazdy po pijanemu. Oprócz takich kwestii jak ilość alkoholu we krwi, poruszanie się pojazdem mechanicznym lub innym pojazdem, czy też ustalenie znaczenia definicji „prowadzenia” pojazdu, istotne jest też miejsce popełnienia wykroczenia. Istotność polega na tym, że nie w każdym miejscu możliwe jest popełnienie wykroczenia jazdy pod wpływem alkoholu.
Podstawowym przepisem regulującym wykroczenie jazdy pod wpływem alkoholu jest art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń. Przepis ten stanowi, że popełnia wykroczenie ten, kto w stanie po użyciu alkoholu(od 0,2 do 0,5 promila alkoholu we krwi) lub podobnie działającego środka prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym. Określenie miejsca popełnienia przestępstwa jest tożsame z przestępstwem jazdy pod wpływem alkoholu z art. 178a § 1 kodeksu karnego.

Inaczej uregulowana została natomiast kwestia poruszania się w stanie nietrzeźwości(ponad 0,5 promila alkoholu) pojazdem innym niż mechaniczny. Artykuł 87 § 1a kodeksu wykroczeń stwierdza, że miejscem popełnienia powyższego wykroczenia jest droga publiczna, strefa zamieszkania lub strefa ruchu. W porównania do powyższego wykroczenia, miejsce, w którym można popełnić wykroczenie zostało zawężone. Ustawa wyróżnia tutaj 3 kategorie miejsc.
Pierwszym jest droga publiczna. Zgodnie z definicją zawartą w ustawie o drogach publicznych jest to droga zaliczana do jednej z ustawowych kategorii dróg, z której może korzystać każdy. W uproszczeniu można przyjąć, że takimi drogami będą drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.
Drugą kategorią jest strefa zamieszkania. Definicja została ustalona w ustawie prawo o ruchu drogowym w art. 2 pkt. 16. Strefa zamieszkania jest to obszar oznaczony specjalnym znakiem, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego. W tej strefie m.in prędkość pojazdu nie może przekraczać 20 km/h, oraz piesi mają pierwszeństwo przed pojazdami.
Ostatnią kategorią miejsca na który można popełnić wykroczenie jest strefa ruchu. Jest to obszar oznaczony specjalnymi znakami, obejmujący co najmniej jedna drogę wewnętrzną. Celem wprowadzenia do porządku prawnego takiej strefy jest możliwość zastosowania przepisów dotyczących ruchu drogowego na drogi wewnętrzne, na których co do zasady takie przepisy nie obowiązują.
Jak widać w przypadku pierwszego i drugiego wykroczenia(miejsce gdzie odbywa się ruch lądowy oraz wyżej omówione miejsca) zakres gdzie można popełnić wykroczenie nie różni się tak bardzo. W przypadku drugiego typu wykroczenia może ono zostać popełnione w ściśle określonych miejscach. Natomiast pierwsze wykroczenie może zostać popełnione w zasadzie wszędzie, gdzie odbywa się ruch lądowy. Przykładem niech będzie droga wewnętrzna. Jeśli nie zostanie ona oznaczona znakiem „strefa ruchu” to nie można popełnić na niej wykroczenia jazdy po pijanemu innym pojazdem niż mechanicznym. Jeśli odbywa się tam natomiast ruch(np. parking marketu) to już może zostać tam popełnione wykroczenie z art. 87 § 1 kodeksu wykroczeń.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń