ADWOKAT
Wypadki i kolizje

Ciągle zwiększająca się liczba pojazdów i uczestników ruchu drogowego powoduje, iż w sposób znaczący wzrasta liczba zdarzeń określanych jako wypadki albo kolizje drogowe. Jak podają policyjne statystyki, w 2015r. zgłoszono 32.967 wypadków drogowych mających miejsce na drogach publicznych, w strefach zamieszkania lub strefach ruchu. W wyniku wypadków drogowych 2.938 osób poniosło śmierć, rannych zostało 39.778 osób. W 2015r. do jednostek Policji zgłoszono 362.265 kolizji drogowych. Zgodnie z przepisami osoby kierujące pojazdami, którzy powodują wypadek drogowy w ten sposób, że złamią przepisy prawa drogowego, mimo że działają z winy nieumyślnej, podlegają karze do 3 lat pozbawienia wolności, a jeżeli w wyniku wypadku dojdzie do śmierci innej osoby albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, wówczas sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Przepisy dają również możliwość Sądowi orzeczenia wobec sprawy takiego przestępstwa środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym.

Problematyka zdarzeń drogowych jest o tyle złożona, iż wiąże się ze znajomością nie tylko zapisów i norm prawnych, jak i wiedzy i doświadczenia w zakresie ruchu drogowego, rekonstrukcji, mechanoskopii czy medycyny sądowej. W tym właśnie celu Kancelaria podjęła współpracę z biegłymi z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych i mechanoskopii, celem właściwego przygotowania pod kątem każdej indywidualnej sprawy.

Nasze doświadczenie pozwala na reprezentowanie w toku postępowań karnych i cywilnych zarówno sprawców wypadków drogowych jak i osoby pokrzywdzone takimi zdarzeniami. Mając również świadomość tego, iż jest to najczęściej dla naszych klientów pierwszy kontakt z wymiarem sprawiedliwości, staramy się w sposób prosty i komunikatywny objaśniać możliwości jakie związane są z danym postępowaniem i wspólnie ustalać sposób ich osiągnięcia.

Pomoc prawna dla kierowców

Działamy całą dobę w całym kraju. Pierwsza porada gratis.

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń