Zabranie prawa jazdy

Z tej strony dowiesz się jak odzyskać prawo jazdy utracone za jazdę pod wpływem alkoholu, a także o czym informują: Artykuł 178a kk oraz jego nowelizacja, Art 178a par 4 kk, Art 178a par 1 kk i Art 87 KW.

Mimo znacznie zwiększonego poziomu kontroli na polskich drogach, a także zmian w taryfikatorach mandatów, kierowcy w dalszym ciągu dopuszczają się wykroczeń. Nie da się ukryć, że najgorszym z nich jest jazda po alkoholu. Niestety, mimo ogromnego ryzyka związanego z bezpieczeństwem swoim własnym, a także innych uczestników ruchu drogowego, kierowcy w dalszym ciągu decydują się wsiąść za kierownicę „po kieliszku”. Muszą być oni jednak świadomi, że takie praktyki obarczone są ogromnymi konsekwencjami, a jedną z nich jest utrata prawa jazdy. Wobec tego, jak można odzyskać prawo jazdy, a także jak zdefiniowane są kary za jazdę pod wpływem substancji odurzających w świetle polskiego prawa?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – co mówi o tym polskie prawo?

Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub w stanie po spożyciu alkoholu w świetle polskiego prawa może być albo przestępstwem, albo wykroczeniem. Wobec tego jeśli:

  • kierowca w wydychanym powietrzu ma od 0,2 do 0,5 promila alkoholu, wówczas jest to wykroczenie
  • kierowca w wydychanym powietrzu ma powyżej 0,5 promila alkoholu, wówczas traktowane jest to jako przestępstwo

Okazuje się, że na podstawie klasyfikacji danego czynu zabronionego, wymierzane są kierowcom adekwatne kary. Ustalone są one dokładnie w Kodeksie Karnym i Kodeksie Wykroczeń. Co więc warto o nich wiedzieć?

O czym traktuje artykuł 178a Kodeksu Karnego?

Artykuł 178 Kodeksu Karnego jasno określa, jakie grożą kary za prowadzenie pojazdu pod wpływem nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego. W myśl jego treści, kierowcom prowadzącym pojazdy mechaniczne w stanie odurzenia, grozi kara grzywny, pozbawienia wolności do lat 2 lub ograniczenia wolności. Kara grzywny zawsze wymierzana w stawkach dziennych lub godzinowych. 

Artykuł 178a Kodeksu Karnego – jakie zmiany wprowadziła nowelizacja?

Nowelizacja artykułu 178a Kodeksu Karnego znacznie doprecyzowała, kto podlega karze za jazdę pod wpływem alkoholu. Choć rdzeń przestępstwa pozostał ten sam, to jednak w pierwszych wersjach tej ustawy, można było również znaleźć dopisek „pojazd inny niż mechaniczny”. Wówczas sam artykuł 178a Kodeksu Karnego odnosił się również do rowerzystów. Nowelizacja jednak ten przepis uchyliła. W nowelizacji z 2010 roku pojawiła się również możliwość recydywy jazdy pod wpływem alkoholu.

Paragraf 4 artykułu 178a Kodeksu Karnego – o czym informuje?

Paragraf 4 artykułu 178a Kodeksu Karnego odnosi się do kierowców, którzy już w przeszłości popełnili czyn zabroniony, którym jest jazda pod wpływem alkoholu lub inne substancji odurzającej, a także do kierowców, którzy zostali wcześniej skazani za przestępstwo z artykułu 173, 174 lub 177, również popełnionego pod wpływem alkoholu oraz do kierowców, którzy złamali sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Wówczas kara za ponowne popełnienie przestępstwa jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Paragraf 1 artykułu 178a Kodeksu Karnego – co z niego wynika?

Paragraf 1 artykułu 178a Kodeksu Karnego dokładnie określa, kto podlega karze grzywny, pozbawienia lub ograniczenia wolności. Łatwo można zauważyć, że nie artykuł nie odnosi się jedynie do kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne, ale także do prowadzenia pod wpływem alkoholu pojazdu w ruchu wodnym i powietrznym.

Artykuł 87 Kodeksu Wykroczeń – co warto o nim wiedzieć?

Wspomniane już zostało, że w poszczególnych przypadkach jazda po spożyciu alkoholu jest uznawana za wykroczenie. Wówczas o kierowca podlega karze określonej właśnie w artykule 87 Kodeksu Wykroczeń. Zgodnie z jego przepisami, za jazdę w stanie po spożyciu alkoholu, grozi kierowcom kara grzywny od 2500 złotych.

Kto zabiera prawo jazdy za jazdę po alkoholu?

Kwestia tego, kto ma prawo do zabrania i zatrzymania prawa jazdy, za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości jest dość prosta. To policja zatrzymuje kierowcę do kontroli, a jednocześnie sprawdza jego trzeźwość. W momencie kiedy kierowca nie przechodzi pomyślnie badania alkomatem, funkcjonariusze policji mają pełne prawo do zatrzymania prawa jazdy. Niemniej jednak, nie jest to równoznaczne z wiążącym wyrokiem, gdyż sprawa ta trafia do sądu. Dopiero po rozpatrzeniu wszystkich aspektów i podjęciu decyzji przez sąd odnośnie wymierzonej kary, może zostać orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, a w konsekwencji zostaje ono zabrane na czas określony lub nawet dożywotnio. Funkcjonariusze więc zatrzymują prawo jazdy w przypadku popełnienia przestępstwa jakim jest jazda w stanie nietrzeźwości, zaś finalną decyzję o zabraniu uprawnień do kierowania pojazdami podejmuje sąd i to on je zabiera.

Jak odzyskać prawo jazdy zabrane za jazdę pod wpływem alkoholu?

Prawo jazdy, które zostało zabrane za jazdę po alkoholu można oczywiście odzyskać. Niemniej jednak sposób, w jaki będzie można tego dokonać, zależy przede wszystkim od tego, na jak długo zostały zatrzymane uprawnienia. W przypadku kiedy prawo jazdy zostało zatrzymane na krócej niż jeden rok czasu, wówczas kierowca będzie musiał:

  • po pierwsze sprawdzić ważność badań lekarskich jeśli były one wykonywane w przeszłości i w momencie kiedy nie są one już ważne, będą musiały zostać wykonane ponownie.
  • kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o odzyskanie prawa jazdy- można to zrobić online lub składając osobistą wizytę w odpowiednim urzędzie.
  • następnie trzeba uiścić opłatę, która obecnie wynosi 100,50 złotych i jest pobierana w ramach zwrotu prawa jazdy.
  • finalnie po dopełnieniu formalności, można odebrać prawo jazdy w urzędzie

Zabrane prawo jazdy za jazdę po alkoholu na 3 lata – co dalej?

Jeśli kierowcy zostały zatrzymane uprawnienia na 3 lata, wówczas sytuacja wygląda nieco bardziej skomplikowanie. Pierwszym krokiem jaki może wykonać kierowca jest wystosowanie wniosku o skrócenie okresu karencji, jednak nie może być on złożony wcześniej niż po upływie 1,5 roku. Jeśli apelacja kierowcy spotka się z pozytywnym rozpatrzeniem, wówczas może się starać o odzyskanie uprawnień, jednak będzie musiał w pojeździe zamontować specjalne urządzenie kontrolujące. W innym przypadku, nie pozostaje nic innego, jak oczekiwanie do końca karencji. Jednak jak można odzyskać prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu, które zostało zabrane na 3 lata? Otóż kierowcy będą musieli ponownie przystąpić do egzaminu na prawo jazdy- zarówno do części praktycznej jak i teoretycznej. Dopiero po jego pomyślnym zdaniu, będą oni mogli ubiegać się o zwrot dokumentu. Dalsza procedura odnośnie zwrotu prawa jazdy, po zdaniu egzaminów, jest taka sama jak omówiona w powyższym punkcie.

Dowiedz się więcej:

Pomoc prawna dla kierowców

Działamy całą dobę w całym kraju. Pierwsza porada gratis.

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń