Zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego wydany przez Sąd. Co to jest?

Prawo karne i postępowanie karne ma kilka celów, do których zostały one powołane. Za takie podstawowe można uznać wymierzanie sprawiedliwej kary sprawcy, który nie przestrzega panujących norm oraz spowodowanie przestrzegania tych norm przez społeczeństwo. W celu wyegzekwowania tych celów, wprowadzone zostały kary oraz środki karne. Prawo polskie przewiduje następujące kary: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności. Środki karne są to dodatkowe środki, mające uskutecznić zastosowane wobec skazanego kary. Zdarza się, że stosując karę grzywny, w sposób skuteczny nie ukarze się sprawcy, lub też przez krótki czas pozbawienia wolności osoba nie zresocjalizuje się w sposób dostateczny. Polskie prawo przewiduje szereg środków karnych, wśród których wyróżnia się między innymi zakaz wstępu na imprezę masową, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym, czy też zakaz prowadzenia pojazdów. W tym artykule chciałbym się skupić na ostatnim środku karnym, tj. Zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zapraszam do lektury.

Regulacje dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zostały zawarte m.in. w art. 42 kodeksu karnego. Zgodnie z § 1 tegoż artykułu Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Zakaz prowadzenia pojazdu nie jest środkiem prewencyjnym. Obowiązuje on dopiero w momencie uprawomocnienia się wyroku. Charakter prewencyjny ma jedynie zabranie prawa jazdy. Konsekwencją jazdy z zatrzymanym prawem jazdy może być jedynie mandat w wysokości 50 zł. To, że osoba ma zatrzymane prawo jazdy nie oznacza, że utraciła ona uprawnienia do kierowania pojazdem. Środek ten obowiązuje jedynie w momencie uprawomocnienia się wydanego wyroku. Oznacza to, że do czasu, kiedy trwa rozprawa apelacyjna, środek karny wydany w pierwszej instancji jeszcze nie obowiązuje.

Okres na jaki zostanie zastosowany zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu zależy od przestępstwa jakie popełniliśmy. Przykładowo w § 2 tegoż artykułu ustawodawca postanowił, że Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości. Jednakże jeśli dopuszczamy się tzw. recydywy jazdy pod wpływem alkoholu, to w takim razie sąd obligatoryjnie orzeknie wobec nas dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
Jak widać, środek karny często jest znacznie surowszy niż sama kara. Warto również zwrócić uwagę, że jest to jeden z najczęściej stosowanych środków karnych przez polskie sądy.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń