Zakaz prowadzenia pojazdu mechanicznego wydany przez Sąd. Co to jest?

Prawo karne i postępowanie karne ma kilka celów, do których zostały one powołane. Za takie podstawowe można uznać wymierzanie sprawiedliwej kary sprawcy, który nie przestrzega panujących norm oraz spowodowanie przestrzegania tych norm przez społeczeństwo. W celu wyegzekwowania tych celów, wprowadzone zostały kary oraz środki karne. Prawo polskie przewiduje następujące kary: grzywna, ograniczenie wolności, pozbawienie wolności do lat 15, 25 lat pozbawienia wolności oraz karę dożywotniego pozbawienia wolności. Środki karne są to dodatkowe środki, mające uskutecznić zastosowane wobec skazanego kary. Zdarza się, że stosując karę grzywny, w sposób skuteczny nie ukarze się sprawcy, lub też przez krótki czas pozbawienia wolności osoba nie zresocjalizuje się w sposób dostateczny. Polskie prawo przewiduje szereg środków karnych, wśród których wyróżnia się między innymi zakaz wstępu na imprezę masową, nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym, czy też zakaz prowadzenia pojazdów. W tym artykule chciałbym się skupić na ostatnim środku karnym, tj. Zakazie prowadzenia pojazdów mechanicznych. Zapraszam do lektury.

Regulacje dotyczące zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych zostały zawarte m.in. w art. 42 kodeksu karnego. Zgodnie z § 1 tegoż artykułu Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.
Zakaz prowadzenia pojazdu nie jest środkiem prewencyjnym. Obowiązuje on dopiero w momencie uprawomocnienia się wyroku. Charakter prewencyjny ma jedynie zabranie prawa jazdy. Konsekwencją jazdy z zatrzymanym prawem jazdy może być jedynie mandat w wysokości 50 zł. To, że osoba ma zatrzymane prawo jazdy nie oznacza, że utraciła ona uprawnienia do kierowania pojazdem. Środek ten obowiązuje jedynie w momencie uprawomocnienia się wydanego wyroku. Oznacza to, że do czasu, kiedy trwa rozprawa apelacyjna, środek karny wydany w pierwszej instancji jeszcze nie obowiązuje.

Okres na jaki zostanie zastosowany zakaz prowadzenia pojazdów za jazdę po pijanemu zależy od przestępstwa jakie popełniliśmy. Przykładowo w § 2 tegoż artykułu ustawodawca postanowił, że Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości. Jednakże jeśli dopuszczamy się tzw. recydywy jazdy pod wpływem alkoholu, to w takim razie sąd obligatoryjnie orzeknie wobec nas dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.
Jak widać, środek karny często jest znacznie surowszy niż sama kara. Warto również zwrócić uwagę, że jest to jeden z najczęściej stosowanych środków karnych przez polskie sądy.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Stan po spożyciu alkoholu

Czym różni się stan po spożyciu alkoholu od stanu nietrzeźwości? Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: Stężenia we krwi od 0,2‰ do 0,5‰ alkoholu albo Obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3   Stan nietrzeźwości zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie…

Procedura zatrzymania prawa jazdy

Zostałem złapany na prowadzeniu pojazdu pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego. Co teraz z moim prawem jazdy? W sytuacji, w której złapano Cię na gorącym uczynku jazdy pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających oraz w sytuacji w której nie zostałeś/-aś złapana na gorącym uczynku, ale istnieje spore prawdopodobieństwo, że dopuściłeś/-aś się takiego czynu policja…

Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Co mi grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków – art. 178a k.k. W stosunku do jazdy pod wpływem narkotyków stosuje się dokładnie ten sam przepis co do jazdy pod wpływem alkoholu, a więc art. 178 a k.k. Art. 178a k.k. stanowi w § 1. że: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń