BLOKADA ALKOHOLOWA

Alcolock

Blokada alkoholowa, tzw. alcolock.

Zgodnie z obowiązującą od dnia 18 maja 2015r. nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw, w kodeksie karnym wykonawczym wprowadzono zapis umieszczony w art. 182a, zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku wydania takiego orzeczenia zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

O zwrot uprawnień do kierowania będzie się więc mógł ubiegać kierowca, który stracił prawo jazdy i upłynęła już połowa orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca, któremu odebrano uprawnienia dożywotnio, będzie mógł się starać o to po upływie co najmniej 10 lat. Decyzję będzie podejmował więc sąd, biorąc pod uwagę m.in. opinię o kierowcy przekazaną przez np. policjanta dzielnicowego. Ewentualne przywrócenie uprawnień będzie warunkowe – kierowca będzie musiał w swoim samochodzie zainstalować blokadę alkoholową – to alkomat, który nie pozwoli uruchomić silnika, gdy w wydychanym powietrzu wykryje obecność alkoholu. Dmuchać w blokadę alkoholową trzeba będzie nie tylko przy uruchomieniu pojazdu, ale też cyklicznie, w trakcie podróży.

Przepisy te przez długi czas pozostawały martwe, brakowało bowiem stosownego rozporządzenia wykonawczego ministra infrastruktury i budownictwa, jednakże w dniu 8 lipca 2016r. stosowny akt prawny został opublikowany pod nazwą „Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej”.

Zgodnie z powyższym dopuszczalna w Polsce blokada alkoholowa musi spełniać polskie normy: PN-EN 50436-1: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców oraz PN-EN 50436-2: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przepisy te dają ogromne możliwości zwłaszcza dla tych osób, dla których prowadzenie pojazdu mechanicznego związane jest z wykonywaną pracą czy prowadzoną działalnością gospodarczą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podejmujemy się kompleksowej usługi w skład której wchodzą przeprowadzenie postępowania przed właściwym miejscowo sądem w przedmiocie postanowienia co do dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową a następnie kontakt z firmą, która profesjonalnie zajmuje się montażem takiego sprzętu.

Przepisy te dają ogromne możliwości zwłaszcza dla tych osób, dla których prowadzenie pojazdu mechanicznego związane jest z wykonywaną pracą czy prowadzoną działalnością gospodarczą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podejmujemy się kompleksowej usługi w skład której wchodzą przeprowadzenie postępowania przed właściwym miejscowo sądem w przedmiocie postanowienia co do dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową a następnie kontakt z firmą, która profesjonalnie zajmuje się montażem takiego sprzętu.

O KANCELARII lextraffic.pl

avatar

Jacek Posyniak

Radca prawny

Jestem wspólnikiem zarządzającym Zespołem adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych oraz ekspertów tworzących Kancelarię JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI.

Specjalizujemy się m.in. w prawie karnym, w tym także w postępowaniu karnoskarbowym, w prawie rodzinnym, w tym również w zakresie rozwodów, alimentów i podziałów majątku, w prawie spadkowym, w prawie pracy, a także w zakresie praw autorskich.

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO. Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.

Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

LEX TRAFFIC
JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI
oddział WARSZAWA
ul. Wronia 45 lok. 175
00-870 Warszawa

LEX TRAFFIC
JP LEGAL ADWOKACI I RADCY PRAWNI
oddział TRÓJMIASTO
ul. Czopowa 14/20
80-882 Gdańsk

Pomoc prawna dla kierowców

Działamy całą dobę w całym kraju. Pierwsza porada gratis.

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń