background
BLOKADA ALKOHOLOWA - ALCOLOCK
ODZYSKAJ SWOJE PRAWO JAZDY
22 270 63 01

Zgodnie z obowiązującą od dnia 18 maja 2015r. nowelizacją Kodeksu karnego oraz niektórych ustaw, w kodeksie karnym wykonawczym wprowadzono zapis umieszczony w art. 182a, zgodnie z którym jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru a w przypadku orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. W przypadku wydania takiego orzeczenia zakazu tego nie stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzystywanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami lub ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

O zwrot uprawnień do kierowania będzie się więc mógł ubiegać kierowca, który stracił prawo jazdy i upłynęła już połowa orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia pojazdów. Kierowca, któremu odebrano uprawnienia dożywotnio, będzie mógł się starać o to po upływie co najmniej 10 lat. Decyzję będzie podejmował więc sąd, biorąc pod uwagę m.in. opinię o kierowcy przekazaną przez np. policjanta dzielnicowego. Ewentualne przywrócenie uprawnień będzie warunkowe – kierowca będzie musiał w swoim samochodzie zainstalować blokadę alkoholową – to alkomat, który nie pozwoli uruchomić silnika, gdy w wydychanym powietrzu wykryje obecność alkoholu. Dmuchać w blokadę alkoholową trzeba będzie nie tylko przy uruchomieniu pojazdu, ale też cyklicznie, w trakcie podróży.

Przepisy te przez długi czas pozostawały martwe, brakowało bowiem stosownego rozporządzenia wykonawczego ministra infrastruktury i budownictwa, jednakże w dniu 8 lipca 2016r. stosowny akt prawny został opublikowany pod nazwą „Rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa w sprawie wymagań funkcjonalnych i wymogów technicznych blokady alkoholowej oraz wzoru dokumentu potwierdzającego kalibrację blokady alkoholowej”.

Zgodnie z powyższym dopuszczalna w Polsce blokada alkoholowa musi spełniać polskie normy: PN-EN 50436-1: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 1: Urządzenia przeciwdziałające prowadzeniu pojazdów przez nietrzeźwych kierowców oraz PN-EN 50436-2: Blokady alkoholowe. Metody badania i wymagania dotyczące parametrów. Część 2: Urządzenia podstawowego zapobiegania mające ustnik i mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Blokada alkoholowa, tzw. alcolock.

Przepisy te dają ogromne możliwości zwłaszcza dla tych osób, dla których prowadzenie pojazdu mechanicznego związane jest z wykonywaną pracą czy prowadzoną działalnością gospodarczą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, podejmujemy się kompleksowej usługi w skład której wchodzą przeprowadzenie postępowania przed właściwym miejscowo sądem w przedmiocie postanowienia co do dalszego wykonywania środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową a następnie kontakt z firmą, która profesjonalnie zajmuje się montażem takiego sprzętu.

background

BLOKADA ALKOHOLOWA

SKRÓĆ ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW. ZADZWOŃ!
22 270 63 01
Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń