Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć się osoba dopuszczająca się wyżej wspomnianego czynu, nie czekaj ani chwili dłużej i już teraz przejdź do dalszej lektury.

Artykuł 178a Kodeksu karnego — jak brzmi jego treść?

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji dotyczących konsekwencji, o których mowa w artykule 178a kodeksu karnego, warto przytoczyć jego treść oraz dokładnie przeanalizować to, jakie sytuacje opisuje. Otóż treść artykułu brzmi następująco:

,,Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że artykuł ten odnosi się nie tylko do prowadzenia samochodu, ale również do innych pojazdów mechanicznych. W tym miejscu warto jasno zdefiniować to, jakie pojazdy klasyfikuje się jako mechaniczne. Z prawnego punktu widzenia pojazdem mechanicznym określamy każdy pojazd drogowy oraz szynowy, który napędzany jest za pomocą silnika. Ponadto w skład pojazdów mechanicznych wchodzi również maszyna samobieżna i motorower.

Klasyfikacja kierowców pod wpływem alkoholu

Każda osoba decydująca się na kierowanie w stanie nietrzeźwości musi być świadoma tego, że dopuszcza się poważnego przestępstwa, które podlega odpowiedzialności karnej. Inaczej ta sprawa prezentuje się, gdy mowa o jeździe po użyciu alkoholu. Na czym polega różnica pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi stanami? Otóż zgodnie z obowiązującym prawem, w Polsce wyróżnia się dwa stany związane ze spożyciem alkoholu. Podstawową różnicą, klasyfikującą kierowców do jednej z dwóch grup określających ich stan, jest oczywiście ilość promili we krwi.

Jeśli osoba mająca zamiar prowadzić auto, ma mniej niż 0,2 promila we krwi, może to zrobić, nie martwiąc się przy tym o konsekwencje prawne. Jeśli jednak we krwi zatrzymanego kierowcy znajduje się pomiędzy 0,2, a 0,5 promila, jest on traktowany jako osoba po użyciu alkoholu, co w praktyce oznacza, że popełnił on wykroczenie. Gdy kierowca ma powyżej 0,5 promila we krwi, jest w stanie nietrzeźwości, a także popełnił przestępstwo.

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

To jaka kara grozi za jazdę pod wpływem alkoholu, w dużej mierze zależy od ilości promili we krwi kierowcy. Zgodnie z artykułem 178a Kodeksu karnego do kar związanych z kierowaniem pojazdu mechanicznego należą między innymi:

 • grzywna,
 • ograniczenie bądź całkowite pozbawienie wolności,
 • zakaz prowadzenia kierowania pojazdami mechanicznymi.

Niemałe znaczenie w kwestii ustalania wysokości kary ma również przeszłość prawna kierowcy. Z paragraf 4 omawianego artykułu jasno wynika, że osoba, która już wcześniej była karana za jazdę pod wpływem alkoholu, bądź inne przestępstwa w ruchu drogowym podlega karze pozbawienia wolności. Poniżej znajdziesz treść §1 artykułu 178a kk.

,,Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czyny określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jazda pod wpływem alkoholu — co warto wiedzieć o postępowaniu sądowym

W przypadku rozpoczęcia postępowania karnego warto odpowiednio się przygotować. W tym celu najlepiej udać się do prawnika, który będzie reprezentował oskarżonego kierowcę na sali rozpraw (Warto podkreślić, że osobami posiadającymi takie uprawnienia są adwokaci oraz radcy prawni). Warto wspomnieć, że podczas spraw tego typu, często proponowane jest, dobrowolne poddanie się karze. Decyzja o tym, czy dobrowolne poddanie się każe, będzie dobrym posunięciem, powinna zostać skonsultowana z prawnikiem, ponieważ w niektórych sytuacjach mogą obowiązywać okoliczności łagodzące, które mogą wpłynąć na ostateczny wymiar kary.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środka odurzającego

Kierowanie pod wpływem środka odurzającego jest regulowane przez polskie przepisy prawne. W Kodeksie Karnym znajdują się następujące przepisy dotyczące tego zagadnienia:

 1. Art. 178a § 1 Kk: Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Warto również wspomnieć o przepisach prawa dotyczących prowadzenia pojazdu pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, zawartych w ustawie o kierujących pojazdami:

 1. Art. 87a ust. 1 Ustawy o kierujących pojazdami: Kto, znajdując się pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu drogowym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Należy pamiętać, że prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających jest poważnym przestępstwem, które może prowadzić do sankcji karnych oraz utraty prawa jazdy.

Art. 178a kk nowelizacja

Artykuł 178a kk jest przepisem karnym, który stanowi, że jazda po alkoholu jest przestępstwem. W obecnej chwili przepis ten wygląda w następujący sposób:

Art.  178a.  [Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego]

 • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • §  2. (uchylony).
 • §  3. (uchylony).
 • §  4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Czy jednak przepis ten wyglądał tak samo od początków kodeksu karnego? Otóż nie. Przestępstwo to pojawiło się dopiero w dwutysięcznym roku i wyglądało w następujący sposób:

Art.  178a.

 • §  1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 • §  2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w § 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
 • §  3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Rdzeń przestępstwa pozostał niezmieniony. Jeśli w ruchu lądowym, powietrznym lub wodnym prowadziłeś pojazd mechaniczny będąc w stanie nietrzeźwości- popełniłeś przestępstwo. W pozostałych paragrafach widać jednak duże zmiany. W pierwszych wersjach ustawy karnej było również prowadzenie innego pojazdu niż pojazd mechaniczny. Przepis ten dotykał najbardziej rowerzystów, gdyż według tego przepisu popełniali oni przestępstwo.

Sąd ponadto w tamtej wersji ustawy miał możliwość podania informacji do publicznej wiadomości. Ustawa nie przewidywała również tzw. Recydywy jazdy pod wpływem alkoholu. Recydywa pojawiła się dopiero w nowelizacji z 2010 roku. W międzyczasie w 2005 roku ustawodawca wykreślił przepis o możliwości podania wyroku do publicznej informacji.

Ostatnie nowelizacje dotyczyły poruszania się w stanie nietrzeźwości innymi pojazdami, by i tak na końcu w 2013 roku sejm zadecydował o wykreśleniu tego paragrafu z kodeksu karnego. Obecnie czyn ten jest wykroczeniem.

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń