Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć się osoba dopuszczająca się wyżej wspomnianego czynu, nie czekaj ani chwili dłużej i już teraz przejdź do dalszej lektury.

Artykuł 178a Kodeksu karnego — jak brzmi jego treść?

Zanim przejdziemy do bardziej szczegółowych informacji dotyczących konsekwencji, o których mowa w artykule 178a kodeksu karnego, warto przytoczyć jego treść oraz dokładnie przeanalizować to, jakie sytuacje opisuje. Otóż treść artykułu brzmi następująco:

,,Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”.

Już na pierwszy rzut oka można dostrzec, że artykuł ten odnosi się nie tylko do prowadzenia samochodu, ale również do innych pojazdów mechanicznych. W tym miejscu warto jasno zdefiniować to, jakie pojazdy klasyfikuje się jako mechaniczne. Z prawnego punktu widzenia pojazdem mechanicznym określamy każdy pojazd drogowy oraz szynowy, który napędzany jest za pomocą silnika. Ponadto w skład pojazdów mechanicznych wchodzi również maszyna samobieżna i motorower.

Klasyfikacja kierowców pod wpływem alkoholu

Każda osoba decydująca się na prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości musi być świadoma tego, że dopuszcza się poważnego przestępstwa, które podlega odpowiedzialności karnej. Inaczej ta sprawa prezentuje się, gdy mowa o jeździe po użyciu alkoholu. Na czym polega różnica pomiędzy dwoma wyżej wymienionymi stanami? Otóż zgodnie z obowiązującym prawem, w Polsce wyróżnia się dwa stany związane ze spożyciem alkoholu. Podstawową różnicą, klasyfikującą kierowców do jednej z dwóch grup określających ich stan, jest oczywiście ilość promili we krwi.

Jeśli osoba mająca zamiar prowadzić auto, ma mniej niż 0,2 promila we krwi, może to zrobić, nie martwiąc się przy tym o konsekwencje prawne. Jeśli jednak we krwi zatrzymanego kierowcy znajduje się pomiędzy 0,2, a 0,5 promila, jest on traktowany jako osoba po użyciu alkoholu, co w praktyce oznacza, że popełnił on wykroczenie. Gdy kierowca ma powyżej 0,5 promila we krwi, jest w stanie nietrzeźwości, a także popełnił przestępstwo.

Co grozi za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu?

To jaka kara grozi za jazdę pod wpływem alkoholu, w dużej mierze zależy od ilości promili we krwi kierowcy. Zgodnie z artykułem 178a Kodeksu karnego do kar związanych z prowadzeniem pojazdu mechanicznego należą między innymi:

  • grzywna,
  • ograniczenie bądź całkowite pozbawienie wolności,
  • zakaz prowadzenia kierowania pojazdami mechanicznymi.

Niemałe znaczenie w kwestii ustalania wysokości kary ma również przeszłość prawna kierowcy. Z paragraf 4 omawianego artykułu jasno wynika, że osoba, która już wcześniej była karana za jazdę pod wpływem alkoholu, bądź inne przestępstwa w ruchu drogowym podlega karze pozbawienia wolności. Poniżej znajdziesz treść §1 artykułu 178a kodeksu karnego.

,,Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości, lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czyny określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”

Jazda pod wpływem alkoholu — co warto wiedzieć o postępowaniu sądowym

W przypadku rozpoczęcia postępowania karnego warto odpowiednio się przygotować. W tym celu najlepiej udać się do prawnika, który będzie reprezentował oskarżonego kierowcę na sali rozpraw (Warto podkreślić, że osobami posiadającymi takie uprawnienia są adwokaci oraz radcy prawni). Warto wspomnieć, że podczas spraw tego typu, często proponowane jest, dobrowolne poddanie się karze. Decyzja o tym, czy dobrowolne poddanie się każe, będzie dobrym posunięciem, powinna zostać skonsultowana z prawnikiem, ponieważ w niektórych sytuacjach mogą obowiązywać okoliczności łagodzące, które mogą wpłynąć na ostateczny wymiar kary.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń