Ponowny egzamin na prawo jazdy po alkoholu – co warto wiedzieć?

Prawo jazdy w obecnych czasach jest jedną z najcenniejszych rzeczy jaką posiadamy. Samochód i uprawnienia do jego prowadzenia są bowiem swoistym wyznacznikiem mobilności. Nie da się ukryć, że uzyskanie uprawnień nie należy do najłatwiejszych zadań, z kolei ich strata wynika najczęściej z lekkomyślności i braku rozsądku, który często towarzyszy kierowcom. Prawa jazdy najczęściej są zabierane za jazdę pod wpływem alkoholu. Warto podkreślić, że takie praktyki stanowią bezpośrednie zagrożenie zarówno dla kierowców jak i ich pasażerów oraz innych uczestników ruchu drogowego. Co więcej, w niektórych przypadkach, by odzyskać uprawnienia niezbędne jest ponowny egzamin na prawo jazdy. Co warto o tym wiedzieć?

Na jak długo zatrzymywane jest prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Polski system prawny przewiduje dwie kategorie popełnienia czynu zabronionego jakim jest jazda po alkoholu. To właśnie od nich zależy, na jak długo kierowca będzie miał zatrzymane uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych. Wobec tego możemy wyróżnić:

  • jazda w stanie po spożyciu alkoholu- jest to traktowane jako wykroczenie. Wówczas kierowca w wydychanym powietrzu posiada od 0,2 do 0,5 promila alkoholu w trakcie badania kontrolnego.
  • jazda pod wpływem alkoholu- to z kolei jest traktowane jako przestępstwo. Wówczas kierowca w wydychanym powietrzu posiada od 0,5 i więcej promila alkoholu w badaniu kontrolnym.

W pierwszym przypadku – kiedy kierowca popełni wykroczenie dokumenty zatrzymywane są na na okres od 6 miesięcy nawet do 3 lat. W przypadku kiedy kierowca popełnił przestępstwo jazdy pod wpływem alkoholu, wówczas musi liczyć się z tym, że prawo jazdy może zostać mu zatrzymane na okres nawet do 15 lat, a w przypadku, kiedy dojdzie z jego udziałem do zdarzenia drogowego, wówczas uprawnienia do prowadzenia pojazdów mechanicznych, może on stracić dożywotnio.

Czy zawsze trzeba zdawać egzamin na prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu?

Wielu kierowców zastanawia się, czy w każdym przypadku, jedynym sposobem na odzyskanie uprawnień jest egzamin państwowy. Okazuje się, że nie zawsze taka sytuacja będzie miała miejsce. W momencie kiedy kierowcy tracą uprawnienia na okres krótszy niż 12 miesięcy, nie są oni zobligowani do ponownego zdania egzaminu. W takim przypadku odzyskanie dokumentu odbywa się w następujący sposób:

  • wykonanie badań lekarskich- jeśli poprzednie straciły już ważność.
  • wypełnienie wniosku o odzyskanie dokumentów – można zrobić to osobiście we właściwym wydziale komunikacji, a równie dobrze można taki wniosek wysłać przez Internet.
  • uregulowanie opłaty za zwrot dokumentów w wysokości 100 złotych i 50 groszy
  • złożenie we właściwym wydziale komunikacji kompletu dokumentów wraz z potwierdzeniem wykonania opłaty.
  • odebranie dokumentów w urzędzie.

Ponowny egzamin na prawo jazdy – jazda po alkoholu

W przypadku, kiedy kierowcom zostały zatrzymane uprawnienia na okres dłuższy niż 12 miesięcy, wówczas celem odzyskania prawa jazdy muszą oni ponownie zdać egzamin państwowy. Warto wiedzieć, że będzie obejmował on zarówno cześć praktyczną jak i część teoretyczną. Wobec tego jak zdać egzamin za jazdę po alkoholu? Otóż w pierwszej kolejności, kiedy po upływie okresu karencji kierowcy starają się o odzyskanie uprawnień, wówczas muszą oni udać się do wydziału komunikacji- właściwego dla miejsca zamieszkania, a następnie poprosić o skierowanie. Z tym dokumentem trzeba będzie udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kierowców. Kolejno procedura jest podobna jak w przypadku zdawania egzaminu na prawo jazdy po raz pierwszy. Kierowca musi ustalić przede wszystkim termin części praktycznej oraz części teoretycznej. Kolejno niezbędne staje się również dokonanie opłaty i przystąpienie do egzaminu. Jak go zdać? Dokładnie w ten sam sposób co za pierwszym razem. W części praktycznej kierowca musi poprawnie odpowiedzieć na określoną ilość pytań związanych z zasadami ruchu drogowego, a następnie zakończyć część teoretyczną z pozytywnym wynikiem. Kolejno kierowca będzie mógł przystąpić do części praktycznej. Ponownie musi zakończyć państwowy egzamin z wynikiem pozytywnym. Dopiero po pomyślnym ukończeniu kursu na prawo jazdy kierowca może podjąć dalsze kroki celem odzyskania zatrzymanych uprawnień. Są one takie same jak w przypadku, kiedy uprawnienia zostały zatrzymane na okres krótszy niż 12 miesięcy. Jedyną różnicą jest to, że do kompletu dokumentów składanych w wydziale komunikacji, trzeba również dołączyć zaświadczenie o zdaniu egzaminu.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń