JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

W obecnie panującym systemie prawnym jazda rowerem pod wpływem alkoholu niestanowi przestępstwa, lecz wykroczenie.

Zgodnie z art. 87 § 2 k.w ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchy inny pojazd niż pojazd mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Paragraf 87 §3 k.w stanowi, że ten, kto znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Zgodnie z definicją art. 115 § 16 kodeksu karnego ze stanem nietrzeźwości ma się do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg na dm³ wydychanego powietrza.

Obecnie regulację prawne nie przewidują sankcji odebrania prawa jazdy za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Wskazać należy, że zgodnie z obowiązującym unormowaniem nie można utracić prawa jazdy za prowadzeniem roweru pod wpływem alkoholu. Przed zmianami prawnymi z roku 2015 jazda rowerem wstanie po użyciu alkoholu była tak jak obecnie wykroczeniem, jednakże jazda rowerem w stanie nietrzeźwości stanowiła przestępstwo. Zgodnie z obowiązującą do roku 2015 regulacją prawną za samo wykroczenie sąd zobowiązany był do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku nietrzeźwych rowerzysta.

Panująca obecnie linia orzecznicza również, o której świadczy m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 roku, sygn. akt II K 30/18 głosi, iż godnie z treścią art. 87 § 4 k.w., w wypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż wymienione w art. 87 § 1 k.w., a więc innych niż mechaniczne.

Z przytoczonego orzeczenia wnioskować można, że za kierowanie rowerem w stanie spożycia alkoholu stracić można uprawnienia do kierowania innymi pojazdami niż mechaniczne, a więc nie można za to orzec zakazu prowadzenia samochodów.

Jazda po alkoholu – dowiedz się więcej

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01