Jazda po alkoholu na rowerze

W obecnie panującym systemie prawnym jazda rowerem pod wpływem alkoholu niestanowi przestępstwa, lecz wykroczenie.

Zgodnie z art. 87 § 2 k.w ten, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchy inny pojazd niż pojazd mechaniczny podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych. Paragraf 87 §3 k.w stanowi, że ten, kto znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.

Zgodnie z definicją art. 115 § 16 kodeksu karnego ze stanem nietrzeźwości ma się do czynienia, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm³ wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.

Jazda po alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi wynosi od 0,2 do 0,5 promila lub gdy obecność alkoholu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg na dm³ wydychanego powietrza.

Obecnie regulację prawne nie przewidują sankcji odebrania prawa jazdy za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości lub po użyciu alkoholu.

Wskazać należy, że zgodnie z obowiązującym unormowaniem nie można utracić prawa jazdy za prowadzeniem roweru pod wpływem alkoholu. Przed zmianami prawnymi z roku 2015 jazda rowerem wstanie po użyciu alkoholu była tak jak obecnie wykroczeniem, jednakże jazda rowerem w stanie nietrzeźwości stanowiła przestępstwo. Zgodnie z obowiązującą do roku 2015 regulacją prawną za samo wykroczenie sąd zobowiązany był do orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w wypadku nietrzeźwych rowerzysta.

Panująca obecnie linia orzecznicza również, o której świadczy m.in. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 15 lutego 2018 roku, sygn. akt II K 30/18 głosi, iż godnie z treścią art. 87 § 4 k.w., w wypadku ukarania za wykroczenie określone w art. 87 § 1a k.w., polegające na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdu innego niż mechaniczny, można orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż wymienione w art. 87 § 1 k.w., a więc innych niż mechaniczne.

Z przytoczonego orzeczenia wnioskować można, że za kierowanie rowerem w stanie spożycia alkoholu stracić można uprawnienia do kierowania innymi pojazdami niż mechaniczne, a więc nie można za to orzec zakazu prowadzenia samochodów.

Czy można jeździć na rowerze po alkoholu?

Jazda rowerem po alkoholu stanowi wykroczenie. Osoba, która prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2500 zł. Gdy w takiej sytuacji rowerzysta znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, to grozi mu kara aresztu albo grzywny w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Jak widać, kara zależy od stężenia zawartości alkoholu we krwi.

Co grozi za jazdę po alkoholu rowerem?

Jeżeli stężenie alkoholu w organizmie rowerzysty wynosi do 0,5 promila, to grzywna orzekana jest w wymiarze nie niższym niż 1000 zł. Gdy zaś stężenie alkoholu wynosi powyżej 0,5 promila, to grzywna wyniesie nie mniej niż 2500 zł. Dodatkowo Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne w wymiarze od 6 miesięcy do lat 3.

Ile wynosi mandat za jazdę rowerem pod wpływem alkoholu 2022?

Od początku roku 2022 obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Wyższe grzywny dotyczą również wykroczeń popełnianych przez rowerzystów.  Mandat za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości wynosi 2500 zł. Mandat za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu wynosi 1000 zł.

Więcej artykułów o przepisach prawnych:

Konfiskata samochodu za jazdę po alkoholu. Nowe przepisy od 14 marca 2024

14 marca 2024 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Nowa ustawa jest odpowiedzią na narastający problem nietrzeźwych kierowców powodujących wypadki. Kluczowym elementem tych zmian jest wprowadzenie konfiskaty samochodu jako obowiązkowej kary dla kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości. Nowe przepisy, mające na celu…

Art 244 kk – naruszenie zakazu sądowego prowadzenia pojazdów

Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych kojarzy się najczęściej z jazdą po alkoholu. W tych przypadkach sąd obligatoryjnie zasądza obowiązek poruszania się pojazdami mechanicznymi. Należy jednak pamiętać, że taki zakaz może być wydany w wielu sytuacjach niezwiązanych z poruszaniem się po alkoholu. Sąd może orzec zakaz kierowania pojazdami określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu…

Art 178a KK – prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości

Polskie prawo jednoznacznie wskazuje, na to, że jazda samochodem po spożyciu alkoholu bądź też innych środkach odurzających jest zabroniona. Informacje na temat konsekwencji prawnych bezpośrednio związanych z prowadzeniem samochodu w stanie nietrzeźwości można znaleźć między innymi w artykule 178a kodeksu karnego. Jeśli zatem chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, z jakimi karami musi liczyć…

Prędkość w terenie zabudowanym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Kwestia poruszania się w terenie zabudowanym to jedno z podstawowych zagadnień dotyczących ruchu drogowego. Już osoby przystępujące do szkolenia w celu uzyskania prawa jazdy kategorii B poznają informacje odnośnie tego, czym jest teren zabudowany. Czym jest teren zabudowany w świetle przepisów, z jaką prędkością należy poruszać się po tym obszarze i co grozi za nieprzestrzeganie…

Niezatrzymanie się do kontroli drogowej i ucieczka – co musisz wiedzieć?

Jeszcze jakiś czas temu niezatrzymanie się do kontroli drogowej zawsze było wykroczeniem – bez względu na motyw kierowcy, a także okoliczności zdarzenia. W roku 2017 znowelizowano jednak Kodeks Karny, wprowadzając do niego nowy zapis o kontrolach drogowych. Pomimo surowych kar, wielu kierowców nadal decyduje się na ucieczkę. Kiedy niezatrzymanie się do kontroli jest przestępstwem, a…

Spowodowanie kolizji pod wpływem alkoholu

Co grozi za spowodowanie kolizji drogowej? Spowodowanie kolizji drogowej w aktualnym stanie prawnym jest wykroczeniem. Kwalifikacja prawna przyjmowana jest w oparciu o art. 86 § 1 kodeksu wykroczeń. Pomimo, iż formalnie nie ma tam mowy o kolizji jednak niewątpliwie jest to spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie karne przewiduje karę grzywny. Dodatkowo w przypadku…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń