Jazda po alkoholu w Belgii

W Belgii dopuszczalne jest prowadzenie pojazdu z zawartością alkoholu we krwi nieprzekraczającą 0,5 promila. Za prowadzenie pojazdu z od 0,5 do 0,8 promila alkoholu we krwi grozi mandat w wysokości 175 euro. Jeżeli wobec kierowcy wszczęte zostanie postępowanie sądowe (w tym przypadku wszczęcie postępowania karnego jest fakultatywne), sąd wymierza karę grzywny w wysokości do 2750 euro. Jeżeli ilość alkoholu we krwi przekroczy 0,8 promila, kierowca musi liczyć się z procesem sądowym. Wysokość grzywny wymierzona przez sąd może wynieść nawet 11 tys. euro1. Jeżeli we krwi kierowcy znajduje się co najmniej 1,5 promila alkoholu, jego prawo jazdy zostaje skonfiskowane na okres minimum 15 dni i obowiązkowo wszczyna się przeciwko niemu postępowanie sądowe. W tym przypadku wysokość grzywny mieści się w przedziale od 1200 do 12 tys. euro, a prawo jazdy zostaje dodatkowo zatrzymane na okres od 8 dni do 5 lat, a w wyjątkowych przypadkach sąd może orzec nawet dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów2. Jeżeli pijany kierowca spowoduje wypadek drogowy, w którym inna osoba odniesie uszczerbek na zdrowiu lub gdy dany kierowca ponownie prowadzi pojazd w stanie nietrzeźwości, grozi mu grzywna od 2400 do 30 tys. euro, a zakaz prowadzenia pojazdów orzekany jest na okres do 5 lat. Aby móc odzyskać prawo jazdy po upływie wyżej wymienionego okresu, kierowca ma również obowiązek poddania się badaniom psychologicznym. Psycholog ocenia zdolność kierowcy do prowadzenia pojazdów i wydaje stosowne zaświadczenie, bez którego sąd nie może orzec o zakończeniu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów3.

Podobnie jak w Polsce, w Belgii istnieje możliwość zamiany zakazu prowadzenia pojazdów na zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową (alkolock). Nadzór nad wykonywaniem zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w alkolock sprawuje Belgijski Instytut Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (BRSI)4.

Zgodnie z belgijskim prawem, osoba prowadząca pojazd zarejestrowany poza terytorium Belgii i popełni wykroczenie drogowe, ma obowiązek opłacenia mandatu za to wykroczenie na miejscu zatrzymania przez policję lub inne upoważnione do tego służby. Jeżeli w chwili ujęcia kierowca nie dysponuje stosowną kwotą, pojazd zostaje zdeponowany na parkingu wskazanym przez funkcjonariusza policji lub innej służby do czasu uiszczenia pełnej kwoty. Koszty odholowania pojazdu i jego postoju na parkingu depozytowym ponosi kierowca5. Kierowca ma prawo do odwołania się od mandatu do sądu właściwego dla miejsca zatrzymania przez policję. Odwołanie należy sporządzić w języku niderlandzkim lub francuskim, w zależności od języka urzędowego obowiązującego w danej części Belgii. Należy również mieć pewność, że odwołanie poparte jest mocnymi, niepodważalnymi dowodami. W przypadku, gdy sąd uzna apelację za nieuzasadnioną, może nałożyć na odwołującego się dodatkową karę pieniężną, w którą są wliczone również koszty postępowania6.

1 Brzeziński J., Wizytówką Belgii są czekoladki, piwo i… wysokie mandaty!,

https://www.autofakty.pl/poradniki/mandaty-w-belgii-przepisy-sa-surowe/, dostęp 14.12.2017 r.

2 http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/belgia/samochod/przepisy-drogowe-w-belgii-oraz-wysokosc-mandatow, dostęp 11.12.2017 r.

3 Meesman U., Rossi M., Drinking and driving: learning from good practices

Abroad, Belgian Road Safety Institute 2015, s. 39 [online], http://www.vias.be/publications/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad/Drinking%20and%20driving%20-%20Learning%20from%20good%20practices%20abroad.pdf, dostęp 14.12.2017 r.

4 Ibidem.

5 https://www.cargonews.pl/mandaty-w-belgii-pytania-i-odpowiedzi/, dostęp 14.12.2017 r.

6 Ambasada RP w Brukseli, Praktyczny poradnik dla obywateli polskich przyjeżdżających do pracy na terytorium Belgii, Bruksela 2017, s. 78 [online], http://www.msz.gov.pl/resource/780c49b3-595f-4521-bbb1-04f56eb67899:JCR, dostęp 14.12.2017 r.

Autor: Kancelaria LexTraffic

Nasz zespół tworzą: ADWOKACI, RADCY PRAWNI, EKSPERCI Z ZAKRESU PRAWA RUCHU DROGOWEGO.

Uczestniczymy z Klientami w przesłuchaniach, reprezentujemy ich w Sądzie, udzielamy porad prawnych.Zadzwoń lub napisz do nas aby umówić spotkanie lub wezwać obrońcę Umów się na spotkanie lub wezwij swojego obrońcę na miejsce zdarzenia! Telefony czynne 24h na dobę również w dni ustawowo wolne od pracy!

ŚWIADCZYMY USŁUGI POMOCY PRAWNEJ NA TERENIE CAŁEJ EUROPY

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń