Jazda po pijanemu w Danii

Na terytorium Danii prowadzący pojazd może mieć we krwi maksymalnie 0,5 promila alkoholu. Karalne jest również usiłowanie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara (grzywna, zatrzymanie prawa jazdy lub areszt) wymierzana jest przez policję na miejscu, jeśli kierowca nie zamierza się jej poddać, sprawę kieruje się do sądu1.

Przy zawartości alkoholu we krwi kierowcy mieszczącej się w przedziale 0,5 – 1,2 promila, wysokość grzywny za jazdę po pijanemu jest iloczynem zawartości alkoholu we krwi zatrzymanego kierowcy liczonej w mg/l oraz wysokością netto jego miesięcznych dochodów. Pijanym kierowcom ze stażem krótszym niż 2 lata obligatoryjnie odbiera się prawo jazdy. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekroczy 1,2 promila, wymierza się mu grzywnę w wysokości jego miesięcznych dochodów netto. Kierowca z 1,2 promila lub więcej może być również ukarany aresztem nie dłuższym niż 20 dni, z możliwością zamiany na nieodpłatne wykonywanie prac społecznych2. Za ponowną jazdę po pijanemu z 1,2 promila lub więcej, kierowcy oprócz wysokiego mandatu grozi również 30 dni aresztu, a z 70 dniami pozbawienia wolności musi liczyć się ten, kto został złapany na jeździe po pijanemu po raz trzeci i kolejny3. Jazda po pijanemu związana jest z utratą prawa jazdy jest na okres od 6 miesięcy do 10 lat. Warunkiem jego odzyskania jest nie tylko upływ wyznaczonego czasu, ale i ponowne podejście do egzaminu wraz z uzyskaniem wyniku pozytywnego4. Od dnia odzyskania dokumentu biegnie 3-letni okres próbny. Podczas tych 3 lat jakiekolwiek naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkuje odebraniem prawa jazdy na okres 6 miesięcy5.

Od 1 lipca 2014 roku duńskie prawo przewiduje nie tylko odebranie prawa jazdy, ale również i konfiskatę samego pojazdu. Z utratą samochodu kierowca musi się liczyć, jeżeli znajduje się w stanie znacznego upojenia alkoholowego (tzn., jeżeli we krwi kierowcy znajdują się co najmniej 2 promile alkoholu) albo ma ponad 1,2 promila alkoholu we krwi i został zatrzymany za jazdę po alkoholu po raz kolejny w ciągu 3 lat od popełnienia tego samego wykroczenia. Konfiskacie mogą podlegać samochody zarejestrowane zarówno na terytorium Danii, jak i za granicą. Odebrany samochód zostaje zlicytowany, a dochód uzyskany z licytacji zasila skarb państwa6.

2 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 13, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

3 http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/dania/samochod/przepisy-drogowe-w-danii, dostęp 12.12.2017 r.

4http://www.kopenhaga.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/kopenhaga_dk_a_101/kodeksdrogowy/, dostęp 12.12.2017 r.

5 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

6 http://www.dw.com/pl/dania-policja-konfiskuje-samochody-pijanych-kierowców-i-wystawia-je-na-licytację/a-17642971, dostęp 12.12.2017 r.

Jaka jest dopuszczalna ilość alkoholu we krwi kierowcy w Polsce?

W prawie polskim istnieją dwa główne artykuły regulujące jazdę po alkoholu. Zgodnie z art. 178a § 1 kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei w kodeksie wykroczeń istnieje art.…

Jazda po alkoholu Wielka Brytania

Wielka Brytania jest jednym z najbardziej tolerancyjnych państw na świecie, jeżeli chodzi o maksymalną dopuszczalną zawartość alkoholu we krwi kierowców. Na Wyspach dozwolone jest prowadzenie pojazdów z 0,8 promila alkoholu we krwi1. W Szkocji limit ten jest niższy i wynosi 0,5 promila2. Kierowca, który wprawdzie nie przekroczył dopuszczalnego prawnie limitu, jednak w ocenie funkcjonariusza policji…

Jazda po alkoholu Portugalia

W Portugalii można prowadzić samochód ze stężeniem alkoholu we krwi nieprzekraczającym 0,5 promila. Dla kierowców mniej doświadczonych, posiadających prawo jazdy krócej niż 3 lata, maksymalne dozwolone stężenie alkoholu we krwi wynosi 0,19 promila1. Jeśli kierowca ma we krwi od 0,5 do 0,8 promila, musi liczyć się z mandatem w wysokości 250 – 1250 euro. Mandat…

Jazda po alkoholu Irlandia

Najwyższe dozwolone stężenie alkoholu we krwi kierowcy w Irlandii wynosi 0,5 promila. Jest jednak jeden wyjątek – kierowcy zawodowi nie mogą mieć więcej niż 0,2 promila alkoholu we krwi1. Limit 0,2 promila dotyczy również młodych kierowców, którzy prawo jazdy posiadają nie dłużej niż 2 lata. Za prowadzenie pojazdu po alkoholu grozi grzywna, której wysokość może…

Jazda po alkoholu Grecja

W Grecji, podobnie jak w większości innych państw europejskich, dopuszczalny limit stężenia alkoholu we krwi osoby prowadzącej pojazd wynosi 0,5 promila. Niższy limit, 0,2 promila, obowiązuje kierowców posiadających prawo jazdy krócej niż 2 lata i kierowców zawodowych1. Maksymalna dozwolona zawartość alkoholu we krwi kierowcy równa 0,2 promila obowiązuje również motocyklistów2. Podstawową karą, jaka grozi za…

Jazda po alkoholu Finlandia

W Finlandii najwyższy dopuszczalny poziom alkoholu we krwi prowadzącego pojazd wynosi 0,5 promila. Jazda po alkoholu w tym kraju, związana jest między innymi z karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy oraz z zatrzymaniem prawa jazdy na okres do 5 lat. Zgodnie z fińskim prawem, przestępstwo popełnia również osoba, która użycza pojazdu nietrzeźwej osobie1. Za prowadzenie…

Dodaj komentarz

Call Now ButtonBezpłatna Konsultacja Zadzwoń