JAZDA PO ALKOHOLU 
ART. 178a KK - ADWOKAT
ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU?
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SPECJALISTAMI!
22 270 63 01

Na terytorium Danii prowadzący pojazd może mieć we krwi maksymalnie 0,5 promila alkoholu. Karalne jest również usiłowanie prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara (grzywna, zatrzymanie prawa jazdy lub areszt) wymierzana jest przez policję na miejscu, jeśli kierowca nie zamierza się jej poddać, sprawę kieruje się do sądu1.

Przy zawartości alkoholu we krwi kierowcy mieszczącej się w przedziale 0,5 – 1,2 promila, wysokość grzywny za jazdę po pijanemu jest iloczynem zawartości alkoholu we krwi zatrzymanego kierowcy liczonej w mg/l oraz wysokością netto jego miesięcznych dochodów. Pijanym kierowcom ze stażem krótszym niż 2 lata obligatoryjnie odbiera się prawo jazdy. Jeżeli stężenie alkoholu we krwi prowadzącego pojazd przekroczy 1,2 promila, wymierza się mu grzywnę w wysokości jego miesięcznych dochodów netto. Kierowca z 1,2 promila lub więcej może być również ukarany aresztem nie dłuższym niż 20 dni, z możliwością zamiany na nieodpłatne wykonywanie prac społecznych2. Za ponowną jazdę po pijanemu z 1,2 promila lub więcej, kierowcy oprócz wysokiego mandatu grozi również 30 dni aresztu, a z 70 dniami pozbawienia wolności musi liczyć się ten, kto został złapany na jeździe po pijanemu po raz trzeci i kolejny3. Jazda po pijanemu związana jest z utratą prawa jazdy jest na okres od 6 miesięcy do 10 lat. Warunkiem jego odzyskania jest nie tylko upływ wyznaczonego czasu, ale i ponowne podejście do egzaminu wraz z uzyskaniem wyniku pozytywnego4. Od dnia odzyskania dokumentu biegnie 3-letni okres próbny. Podczas tych 3 lat jakiekolwiek naruszenie przepisów ruchu drogowego skutkuje odebraniem prawa jazdy na okres 6 miesięcy5.

Od 1 lipca 2014 roku duńskie prawo przewiduje nie tylko odebranie prawa jazdy, ale również i konfiskatę samego pojazdu. Z utratą samochodu kierowca musi się liczyć, jeżeli znajduje się w stanie znacznego upojenia alkoholowego (tzn., jeżeli we krwi kierowcy znajdują się co najmniej 2 promile alkoholu) albo ma ponad 1,2 promila alkoholu we krwi i został zatrzymany za jazdę po alkoholu po raz kolejny w ciągu 3 lat od popełnienia tego samego wykroczenia. Konfiskacie mogą podlegać samochody zarejestrowane zarówno na terytorium Danii, jak i za granicą. Odebrany samochód zostaje zlicytowany, a dochód uzyskany z licytacji zasila skarb państwa6.

2 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, Kary za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w wybranych krajach, Kancelaria Senatu Luty 2014, s. 13, [online] http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/59/plik/ot-628_.pdf, dostęp 12.12.2017 r.

3 http://pracaikariera.e-magnes.pl/artykuly/dania/samochod/przepisy-drogowe-w-danii, dostęp 12.12.2017 r.

4http://www.kopenhaga.msz.gov.pl/pl/c/MOBILE/informacje_konsularne/kopenhaga_dk_a_101/kodeksdrogowy/, dostęp 12.12.2017 r.

5 Biuro Analiz I Dokumentacji – Zespół Analiz i Opracowań Tematycznych, op. cit.

6 http://www.dw.com/pl/dania-policja-konfiskuje-samochody-pijanych-kierowców-i-wystawia-je-na-licytację/a-17642971, dostęp 12.12.2017 r.

ZOSTAŁEŚ ZATRZYMANY ZA JAZDĘ PO ALKOHOLU? 
ZADZWOŃ!
22 270 63 01